Statusrapport aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! juni 2020

AMS aksjon trinn 2

Her finner du statusrapport for aksjonen. Den gir deg oversikt over resultatene så langt, pågående aktiviteter, økonomi, og strategi hittil og framover. Den gir også mange råd til deg som ønsker å beholde den gamle måleren du har og tenker at du merker helseproblemer fra den.

Rapporten er på 10 sider. Du laster den ned her:

959 Nedlastinger

Siden rapporten er så lang, refereres den ikke her. Last den heller ned og les den!

Men her kan du dele denne siden til andre…

Einar Flydal, den 11. juni 2020