AMS: Agder Energi Nett truer 1500 med stengning – Ta kontakt med oss!

opera 20.03.2020 , 21.39.42 Forside | Agder Energi - Opera

Nettavisen meldte 16. juni at Agder Energi Nett har sendt ut stengningsvarsel til 1500 kunder fordi de ikke har byttet til ny måler. Det er kunder som ikke svarer som får varslet, nå som korona-restriksjonene er slappere og sommeren står for døra.

Dersom du er en av dem som motsetter deg av helsemessige grunner og forgjeves har forsøkt å få legeattest, ber vi deg om å ta kontakt HER. Vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! vil gjerne ta din sak for retten som en pilotsak hvis vi ser at den passer. Vi tar jobben og kostnadene.

Nettavisens artikkel er forøvrig full av formuleringer fra AEN som legger utilbørlig press på kundene samtidig som nettselskapet fraskriver seg ansvar for de nye smartmålerne. Saken er at:

  • NVE har ikke pålagt AEN å bruke trådløsteknologi til kommunikasjonen. Dette er selskapets valg, og det skaper akutte helseproblemer for en folk.
  • Justervesenet har ikke hatt innvendinger mot at gamle målere blir stående. Det har ikke pålagt noe målerbytte.
  • Der det er gitt fritak fra AMS, er AEN ikke pliktig til å skifte ut måleren. Det er AENs eget valg.
  • AEN har trass forespørsler fra advokat ikke levert ut noen dokumentasjon som kan forsikre folk om at det ikke fortsatt er aktiverbare trådløssendere i målerne etter at kommunikasjonsmodulen er fjernet. Heller ikke får vi utlevert en måler eller teknisk dokumentasjon som gjør at vi kan teste om de produserer “skitten strøm”.

Stengningstrusselen er en fornyet versjon av den som kom i mars (bloggpost 21.3.2020). Og vi ser at påstandene fra AEN og våre svar er omtrent de samme.

Gebyrene for ikke å ha AMS er under revisjon. Vi purrer stadig på NVE for at nettselskapene skal få tydelig beskjed om at gebyret selvsagt ikke kan inneholde kostnader til å reise ut for å avlese hos kundene når noen slik reise ikke skjer. NVE har alt gitt beskjed om dette, men nettselskapene har visst ikke oppfattet det ennå. AEN er blant dem som har gitt beskjed til enkelte kunder, men skriver ikke om det på nettsidene sine.

AENs nettsider står det forresten også at “Statens strålevern slår fast at strålingen fra AMS-målerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet. De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetisk stråling er utarbeidet av en arbeidsgruppe underlagt WHO. Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som Agder Energi Nett og de øvrige norske nettselskaper forholder seg til.”

Det står ikke at denne vurderingen bare gjelder om du kan få akutte oppvarmingsskader fra strålingen, og at det store flertall av forskningen viser at at helseplager eller skader fra slike kilder oppstår også uten oppvarming – hva enten akutt eller først over tid.

Hvis du vil søke om fritak, så gjør det derfor snarest, og underrett AEN per epost <kundesenter.nett@ae.no> for å hindre at strømmen stenges. Husk at legeerklæring og annen dokumentasjon må legges ved søknaden. Postadresse: Agder Energi Nett AS,  Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal, merkes «Kunde og Balanseavregning».

Får du ikke legeattest fordi legen ikke vil skrive ut, så ta kontakt med oss HER!

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal, den 17. juni 2020