AMS: på tide med avbøtende tiltak fra OED, RME og NVE

I dag gikk følgende brev ut fra min elektroniske postkasse:

til
RME, postmottak
og
OED, postmottak

kopi:
Guro Grøtterud, NVE
[I permisjon. Videresendt til Siri Steinnes]
Arne Venjum, NVE/RME
adv. Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS
Oppland Arbeiderblad
Avisa Valdres
Hadeland
DN
Helse- og sosialkomiteen, Stortinget
Tor-André Johnsen, Stortinget
Kjersti Toppe, Stortinget

Helseskader fra AMS-målere, og nettselskapet VOKKS som ikke vil innvilge noen fritak i sitt område

Nedenstående melding er sendt per brev idag. Brevet viser fram den virkeligheten “der ute” som tusenvis av mennesker nå står overfor. NVE, RME og OED er gjentatte ganger over mange år blitt informert om de menneskelige tragediene som AMS-målerne utløser, både gjennom et vell av klagesaker, gjennom oversendelse av forskningsrapporter, gjennom enkelthistorier og gjennom oppringninger fra fortvilte mennesker som gråter i telefonen.

Jeg er daglig i kontakt med flere av disse. Det er nå på tide at sentralforvaltningen treffer avbøtende tiltak. Jeg ber om svar på hva RME, NVE og OED har til hensikt å foreta seg, generelt og spesielt i forhold til nettselskapet VOKKS, som er omtalt under.

med hilsen

Einar Flydal
<epostadresse>
tlf./phone: +47 <fasttelefon>
tlf. & SMS: +47 <mobil>
blogg: einarflydal.com
Adresse: <adresse>
————————————————-

til

Eva Grønnvold Burud
<adresse>
2881 Aust-Torpa
(tlf. xx xx xx xx)

Oslo, den 8.1.2021

Eva Burud

jeg har nettopp snakket med deg på telefonen etter ønske fra din venninne May Sylvi. Du er abonnent hos nettselskapet VOKKS, som har kunngjort at selskapet ikke vil “tilby fritak” fra AMS til noen av sine kunder.

Du har fortalt meg at du er en eldre dame som er svært el-overfølsom og reagerer med kraftig energitap ved eksponering for elektromagnetiske felt fra ulike kilder. Du er blant annet plaget av ny kraftledning som er strukket nær huset, og bruker mye av den energien du har til å isolere deg med aluminiumsfolie og stålplater mot denne kraftledningen.

Videre har du fortalt meg at du har søkt nettselskapet VOKKS om fritak for AMS, med vedlagt legeattest, men at du har fått stengningsvarsel derfra, ettersom VOKKS ikke vil gi fritak overhodet.

Som flere andre jeg har kontakt med i VOKKS sitt område, engster du deg nå i påvente av at VOKKS vil kunne gjøre alvor av trusselen og stenge strømmen, noe som vil ødelegge mat i flere frysere, samt gjøre huset ubeboelig. VOKKS har opplyst at selskapet avventer et svar fra RME før de går videre med stengning av strømtilførselen.

Det er meget få virkemidler du kan bruke for å beskytte deg mot denne trusselen. Faktisk er det bare å gå til tingretten med krav om midlertidig forføyning mot VOKKS for å få trusselen om strømstegning trukket tilbake, noe som uten hjelp er urealistisk for en eldre person som deg, uten spesielt store økonomiske ressurser. Du er derfor i realiteten prisgitt hva myndighetene treffer av vedtak om pålegg overfor VOKKS.

Med rundt 40 års erfaring som forsker m.m. innen samfunnsfaglige, forretningsmessige og delvis teknologiske forhold i IKT-bransjen, begynte jeg rundt år 2000 å interessere meg for radioteknologiens helse- og miljømessige virkninger. Siden ca 2010 har jeg gravd i dette temaet på heltid. Jeg kan forsikre deg og andre som måtte lese dette brevet om at det foreligger omfattende og solid forskning som over lang tid har påvist at det rent generelt er solid grunnlag for dine opplevelser av å bli rammet helsemessig av elektromagnetiske felt. En stigende andel av befolkningen later til å bli det, i takt med det sterkt økte eksponeringen for radiobølger og “skitten strøm” fra strømnettet. Den som vil se belegg på dette, kan f.eks. se litt på kildene til disse to bloggpostene, blant de langt flere kildene som jeg kan vise til på forespørsel:

https://einarflydal.com/2021/01/06/ams-smartmalere-straling-og-skitten-strom-folkehelseeksperter-kloden-rundt-advarer/
og
https://einarflydal.com/2021/01/07/ams-radiobolger-og-skitten-strom-en-fransk-tragedie/

Godt dokumenterte helsevirkninger omfatter både akutte symptomer (over de siste 70 år diagnostisert bl.a. som “radio man’s disease”, “radar man’s disease”, mikrobølgesyndrom og el-overfølsomhet) og en rekke lidelser som eventuelt kommer over tid som følge av vedvarende biologisk stress.

Jeg leder en aksjon som med innsamlede midler står bak rettslige initiativer i saken om AMS-målerne. En rekke saker har endt med at nettselskapene har trukket stengningsvarslene eller med midlertidig forføyning overfor nettselskapene. Det vil komme flere saker for retten til våren. Men med den lave framdriften disse sakene har, kommer du dessverre neppe til å få noen glede av disse prosessene.

Vår advokat har også på vegne av en annen person i VOKKS sitt område i samme situasjon som deg, sendt et brev til RME med ønske om at VOKKS snarest får beskjed om å gi fritak fra AMS til folk som har søkt om dette, slik forskriften gir anledning til.

Det er tragisk for alle de mange tusen som rammes med akutte helseplager fra AMS-målerne, at vi har myndigheter og nettselskaper som nå ser problemet, har ledelse som er blitt gjort kjent med forskningsdokumentasjonen, men likevel ikke foretar seg noe som helst for å avbøte problemet. I stedet gjør de fritak fra AMS – i praksis fritak fra pulset mikrobølget stråling døgnet rundt – meget vanskelig å oppnå og overlater innvilgningen av slike fritak til definitivt ukyndig forvaltning av de enkelte nettselskap.

Med vennlig hilsen

Einar Flydal
<epostadresse>
tlf./phone: +47 <fasttelefon>
tlf. & SMS: +47 <mobil>
blogg: einarflydal.com
Adresse: <adresse>

Hjelp til med å bringe AMS-målerne for retten: http://bidra.no/ams

— O —

PDF-versjon: EFlydal 20210108 AMS – på tide med avbøtende tiltak fra OED, RME og NVE