Høreapparater uten radiokommunikasjon på vei?

Mange har spurt meg om høreapparater – først og fremst fordi de ikke vil ha apparater inni øret med mikrobølgesendere som samordner seg via radio tvers gjennom hodet.

I USA trenger Sony seg nå inn i det meget lukrative markedet for høreapparater ved å lansere et masseprodukt solgt over disk – apparater helt uten sendere, og som du tilpasser selv. USAs myndigheter har godtatt det og de er i salg.

Dette kan bli en “game changer” – av flere grunner.

Dagens høreapparater

Jeg har skrevet noen bloggposter om hva som fins på det norske markedet av høreapparater: Det fins ikke lenger høreapparater uten sendere, men på flere av modellene kan senderne slås av permanent mellom apparatene. Dessuten kan Bluetooth slås av hver gang det apparatet som står i forbindelse med mobilen, slås på.

Høreapparatbransjen har omfavnet mulighetene for trådløs samordning som dagens slakke grenseverdier gir, og har pøst på med funksjoner som integrerer høreapparatene med mobilen.

Moderne høreapparater  – og andre trådløse øreplugger – kan dermed inngå i en kjede av fem sendere som er i gang samtidig, tett på kroppen: 1. synkronisering av høreapparatene via mikrobølget radio tvers gjennom hodet (et produsenteget system), 2. streaming fra mobilen (Bluetooth) av det som 3. mobilen henter fra nettet (mobilt bredbånd), samtidig som 4. WiFi står på og 5. mobiltelefoni, f. eks. 4G, står på.

Altså fem ulike kommunikasjonssystemer som har hver sine antenner fordelt rundt om på mobiltelefonen og i høreapparatene.

ørespyttkjertelen

Med det vi vet fra forskning på virkningene av svak, pulset mikrobølget stråling, skulle det forundre meg stort om ikke dagens bruk av høreapparater, og særlig øreplugger, vil slå ut i form av økt kreft i spyttkjertlene (rett under og foran ørene) og økt hjernekreft. Men slikt tar kanskje 20 år å påvise, og da statistikkens kategorier være formet slik at det vil bli fanget opp av helsevesenet. For ørespyttkjertlene er det ikke noen egen kategori i Kreftregisterets liste over kreftformer som skal rapporteres inn, så helt enkelt blir det vel ikke å identifisere en endring.

Sonys “game changer”

Sonys lansering kan komme til å endre høreapparat-delen av dette markedet. I dag er det preget av noen få og store aktører, og av et omstendelig byråkrati for godkjenning og refusjon.

I USA må man betale høreapparater selv, så der betyr prisen mye. Sonys nye apparater ligger på 1000 US$, som er rundt det halve av vanlig pris der borte. Jeg tipper de er en enkel videreutvikling av øreplugger, som Sony jo har produsert lenge. Og du tilpasser dem selv med en app på mobilen. 

Dermed slipper man altså regningen hos hørelege og audiolog: En app på mobilen brukes til å tilpasse apparatet til din hørsel. Appen bruker ikke radiokommunikasjon, men høyfrekvent lyd til å kommunisere med høreapparatene, og de to apparatene har ikke radioforbindelse med hverandre.

Man justerer altså inn det hele med mobilen, selv om den står i flymodus. Og man går gjennom en testprosedyre med signaler, omtrent som i en hørselstest. Det er det hele.

Sonys nye CREC10 høreapparater kan bety dramatisk nye tider i bransjen, en avbyråkratisering av refusjonssystemet, og langt billigere høreapparater når volumet har økt og konkurransen har virket en stund og presset prisene ned. Husk at vanlige øreplugger koster bare fra noen få tiere, så for noen hundrelapper skulle mye være gjort når volumene er store.

Nå jobber nok dagens etablerte produsenter på spreng med å utvikle et tilsvarende billigprodukt – billige høreapparater som kan selges over disk – uten frammøte hos hørelege, uten tilpasning hos audiolog, og uten søknad om refusjon fra NAV. Hørselstesten gjør du selv hjemme. Eller så forsøker dagens store spillere i dette markedet å møte konkurransen ved å gjøre sine produkter enda mer sofistikerte – og overlate massemarkedet til Sony og andres billigprodukter.

Sonys CREC10 betyr uansett en sterk forbedring av tilbudet i den lave enden av markedet: Man slipper en radiosender montert i ett eller to ører. Det vil si at vi er tilbake der vi var for noen tiår siden. For å bruke det gamle slagordet SV brukte for noen tiår siden: “Veien fram går først tilbake.”

Nyheten om Sonys nye høreapparater fant jeg den 15.12.2022 i Wired, et gammelt “menighetsblad” for oss som er mer enn middels opptatt av kul IKT.) Om radiosender er kuttet ut fordi forskningsfunnene viser at selv svak mikrobølget stråling gir helseskader (Panagopoulos et al 2021), forteller Wired ikke noe om. (Jeg gjetter på at det heller var fordi det gjorde godkjenningen hos myndighetene enklere.) Heller ikke vet jeg noe om eller når disse apparatene er klare for det norske markedet. Modellens navn i USA er Sony CREC10

 

Einar Flydal, den 18. desember 2022

PDF-versjon: EFlydal-20221218-Horeapparater-uten-radiokommunikasjon-pa-vei.pdf

Referanser

Christoper Null. Review: Sony CREC10 Self-Fitting Hearing Aids, Wired, DEC 15, 2022, https://bit.ly/3hzxZ4d

Produktspesifikasjoner: https://electronics.sony.com/more/otc-hearing-aid/all-otc-hearing-aid/p/crec10

D J Panagopoulos, A Karabarbounis, I Yakymenko og G P Chrousos: Menneskeskapte elektromagnetiske felt tvinger ioner til oscillering og fører til dysfunksjoner i spenningsstyrte ionekanaler, oksidativt stress og DNA-skade (gjennomgang), publisert i fagtidsskriftet INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021. Last ned og se omtale her: https://einarflydal.com/2022/06/22/lyst-pa-litt-forskningslitteratur-last-ned-panagopoulos-m-fl-2021-her/