Har du husket å melde deg på til nettmøtet onsdag 22.11.?

Onsdag den 22. november kl. 20 – 21:30 av holdes et avsluttende nettmøte for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! Advokat Hugo P. Matre og Einar Flydal går gjennom saken, gjør opp status, snakker om veien framover, og takker av.

l Husk å melde deg på om du vil delta!

Med avslaget fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! fullført sitt arbeid og legger ned virksomheten.
På dette nettmøtet onsdag kl. 20 – 21:30 oppsummerer og vurderer vi prosessen, resultatene og hva som videre kan og bør gjøres.

Tema under møtet vil bli:

– Hvordan har rettssystemet fungert? Hva er oppnådd? Hva har sviktet?
– Hvor står vi nå, i Norge og i andre land?, AMS-målerne og fritak, aksept av helsevirkninger fra EMF generelt?

– Fritak for skitten strøm: Hva må til for å få slike fritak? Er det realistisk? Heller bruke filtre? Et nytt prosjekt?

– Hva kan egentlig oppnås ved å klage? Hvordan klager man?

– Økonomien: Oppsummering og status

– Spørsmål og svar – som du kan stille i chat’en fra møtet starter

– Hva skjer og bør skje videre?

Meld deg på her:

https://event.webinarjam.com/register/119/lgy47t14

Vel møtt!

Einar Flydal og Torleif Dønnestad
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!