“Smartmålere”: fortell din historie!

Er man usynlig, blir man ikke hørt

Mange går til legen eller ringer og skriver til meg og andre for å fortelle om hvor syke de blir av smartmålere. Men ingen samler alle disse historiene og viser oss dem  – verken helsevesenet, nettleverandørene, NVE, FELO, eller Statens strålevern. Derfor får ingen vite hvor mange de er eller hva slags plager de har som førte til at de søkte om fritak. Med din hjelp samler jeg derfor historier som kan gjøre oss klar over rikets tilstand på feltet.

Historiene finner du HER.

Fortell historien din nedenfor

Fortell om de helseplagene som de nye “smarte” målere gir deg – hva enten måleren står hos deg eller andre. Eller fortell din historie som el-overfølsom, som gjorde at du søkte om fritak. Jeg legger ut historien. Vær helst kort, helst godt under en A4-side, men skriv så langt du syns du trenger.

Det er fint om du får med i teksten:
1. hvordan reaksjonene arter seg, når du får dem, og siden når
2. hvilke erfaringer du har gjort som gjør at du mener du vil reagere på (en) smartmåler(e)
3. blindtester du har opplevd, altså reaksjoner du har hatt der du først etterpå fant ut at elektriske felt eller en mikrobølget strålekilde kunne være årsak
4. hva som skal til for at plagene opphører, og hvor lang tid det tar før det skjer
5. hva slags reaksjoner du har møtt i helsevesenet
6. hvis du har fått installert smartmåler: hvordan det gikk

Her hjelper du til med å gjøre problemene med “smartmålere” synlig. Det er viktig. Uten at problemene blir synlige, veier de ikke når NVE og OED skal oppsummere status etter endt utplassering i 2019.

Vil du være anonym?

Husk at din historie og ditt navn synlig for andre. Det du ikke ønsker å gjøre kjent, skal du ikke skrive om under fullt navn. Hvis du vil være anonym, må du skrive det først i meldingen. Navn og epostadresse må jeg ha for å sikre meg ekthet.

Ansvar og korrektur

Jeg tar ikke ansvar for hva du skriver.  Jeg retter litt skrivefeil og uklart språk og forkorter noen ganger, og da kontakter jeg deg for godkjenning. Leger, borettslag, personer etc. må du anonymisere. Jeg stryker omtaler jeg forstår er sjikanøse og forkaster innlegg jeg tror er skrevet på tull – uten å melde tilbake. Ingen debattinnlegg slipper inn.

Hva viser historiene?

Historier som samles inn på denne måten, gir ikke noen statistisk pålitelig informasjon om andelen i befolkningen som blir syke av “smartmålere” eller eksponering for liknende stråling. Men de gir viktig hjelp til å skape forståelse om at også “smartmålere” påvirker helsen – selv om vi omgir oss fra før med mange andre strålingskilder. Det er nok med én sort svane for å motbevise at ikke alle svaner er hvite. Men det er enda bedre med en hel flokk. Slik kan vi møte overtro med fakta.