– Helseskade fra mobilmaster? For noe tull!

– Folk som hevder at mobilmaster kan skape helseproblemer, er noen tullinger! Dessuten skremmer de folk unødig.

Inntil ganske nylig, og gjennom nær 40 år i bransjen, trodde jeg det var slik. I alle fall at mastene ikke kan skade mer enn mobiltelefonene. For strålingen som når fram, er jo så uendelig mye svakere. Men nå har jeg lest meg litt mer opp på både teori og praksis, og da finner jeg at mastenes uskyld er sterkt overdrevet. Det stemmer som vi skal se med moderne biologisk teori og passer dessuten med funnene som forskerne gjør, f.eks. da mobilmastene ble slått av på en boligblokk i Okinawa. Den britiske biologen Andrew Goldsworthy utfyller den forklaringen vi alt kjenner fra f.eks. cellemedisineren Martin Pall (se samtale med Martin Pall) i det følgende, og Goldsworthy går faktisk lenger: Mastene kan godt være verst.

Les mer «– Helseskade fra mobilmaster? For noe tull!»

Mobilmaster skader livet rundt oss

Mobile-Phone-Radiation-TowerDet er sjelden jeg blir kvalm av å lese forskningsrapporter. Men de burde flere lese. For nå har jeg lest om virkninger på naturen fra mobilmaster – siden utbygging tok av på 1990-tallet. Master når oss med langt svakere stråling enn mobiler, men de står på kontinuerlig, og vi kan ikke velge dem bort. Virkninger fra mobilmaster på mennesker er et tema for seg. Det fins en del forskning på det. Men her er det virkninger på resten av Skaperverket det gjelder. Den som ønsker detaljer vil finne mer i kildene, som er langt rikere enn det er plass til å sammenfatte her:

Les mer «Mobilmaster skader livet rundt oss»

Hurra for mobilmaster?

Berit Svendsen, adm.dir. i Telenor Norge, advarte i DN 19.1.2015 mot strålefrykten. Hun ønsker færre «nei-kommuner» som legger hindringer i veien for oppsetting av master. I samme artikkel uttalte kommunaldirektør Kristin W. Wieland i Bærum at Bærum bør bli en «ja-kommune». To dager etter truet samferdselsministeren med å gripe inn mot kommuner som hindrer mobil- og bredbåndsdekning (DN 21.1.).

Men er master sunt? Eller kanskje direkte helse- og miljøskadelig?
(Teksten er nærmest identisk med artikkelen i DN den 24. januar 2015.) Les mer «Hurra for mobilmaster?»