Vil USAs høyesterett svekke loven som ga telekombransjen det store armslaget?

USAs høyesterett, fotografert av rettens egen administrasjon

En ganske snedig anmodning til USAs høyesterett kan gjøre slutt på telekombransjens ekstremt omfattende adgang til å overkjøre lokaldemokratiet og delstatenes rettssystem.

Det er dette som er håpet til Arthur Firstenberg. Han forteller om det i rundbrevet som dukket opp den 27. oktober. Her får du teksten på norsk, med min lille innledning.

Enhver bransje har sin gullalder – før den av en eller annen grunn forvitrer. Kanskje avløses den av en annen og bedre teknologi: For eksempel ble steinalderen jo neppe avviklet fordi man gikk tom for stein, men fordi man fant fram til mer effektive teknologier.

Nedgangen kan også komme fordi skadevirkningene blir for store: Utbyggingen av atomkraftverkene stanset ikke opp fordi man gikk tom for uran, men fordi skadevirkningene ble så store at politikerne stagget bransjen – så utbyggingstempoet ble skrudd ned i noen land, mens andre stengte ned anlegg de alt hadde bygd.

Utbyggingen av det nye 5G-nettet har i mange land utløst mobilisering mot telekombransjen og regulerende myndigheter. Det avsløres hvordan bransjen har skaffet seg et rammeverk som overdøver forskningsresultatene om skadevirkningene. I USA uttrykkes motstanden ikke minst som en juridisk og politisk kamp om lokalt selvstyre:

Da markedet for mobiltelefoni skulle bygges opp, forelå det i USA store stabler med forskning som påviste helseskader fra trådløs radiokommunikasjon. Arthur Firstenberg ga et utvalg i sitt rundbrev for få dager siden, se bloggpost 22.10.2021. Og FDA, Food and Drug Administration, hadde forsøkt å innføre så strenge grenseverdier at markedet for personlig radiokommunikasjon ville ha blitt meget begrenset.

Trådløsbransjen skaffet seg derfor ryggdekning og ansvarsfrihet gjennom en lovgivning som i aldeles ekstrem grad overstyrer lokale myndigheter og sentrale rettsprinsipper. Den inneholder til og med forbud mot å behandle innvendinger basert på miljøkonsekvenser.

Nå bes USAs høyesterett, på initiativ fra Arthur Firstenberg og hans medspillere, om å tolke lovens lovlighet. En lovtolkning kan endre spillereglene slik at bransjen kan miste sitt privilegium, og at lokaldemokratiet og retten til å anlegge sak på grunn av helseinnsigelser styrkes. Det kan få vidtrekkende konsekvenser – i første omgang i USA.

Vil USAs høyesterett behandle saken? Det gjenstår å se. Og vil den dele Firstenbergs dramatiske oppfatning av at saken gjelder “en trussel mot selve eksistensen til dette landet, og denne verden” eller mene at fordelene oppveier ulempene? Det behøver den ikke ta stilling til.

 

Einar Flydal, den 1. november 2021

PDF-versjon: EFlydal-20211101-Vil-USAs-hoyesterett-svekke-loven-som-ga-telekombransjen-det-store-armslaget.pdf

BEGJÆRING OVERSENDT USAS HØYESTERETT I GÅR

Santa Fe Alliance for Public Health and Safety sendte i går ettermiddag [26.10.2021] inn en begjæring der USAs høyesterett ble bedt om å ta standpunkt i en sak som gjelder en trussel mot selve eksistensen til dette landet, og denne verden.

For 25 år siden vedtok kongressen en lov som tillot ubegrenset forurensning av hver kvadratcentimeter av dette landet med mikrobølgestråling. Forurenserne – telekommunikasjonsselskapene – ble fritatt fra alt ansvar for skader, dødsfall og skade på eiendom. Byer og stater fikk forbud mot å beskytte sine borgere. Statlige domstoler fikk forbud mot å godta anlegg av søksmål. De millioner av mennesker som har blitt skadet, drept og fratatt sin inntekt og eiendom av mobilmaster og basestasjoner, har ikke fått noen erstatning for skader, dødsfall eller tap.

Loven som utførte dette angrepet på landet vårt er telekommunikasjonsloven av 1996. Seksjon 704 i denne loven slår fast:

“Ingen delstat eller lokal myndighet eller ordning som følger derav har lov til å regulere plassering, konstruksjon eller modifisering av anlegg for personlige trådløse tjenester utfra miljøvirkningene av utslipp av radiofrekvenser så lenge slike anlegg er i samsvar med Kommisjonens forskrifter vedgående slike utslipp.”

“Kommisjonen” er Federal Communications Commission (FCC), som ikke har noen myndighet over helse eller miljø, og som ikke engang har makt til å håndheve sine egne forskrifter om mikrobølget (også kalt radiofrekvent) stråling. Følgen av seksjon 704 er at ingen har beskyttet landet vårt, innbyggerne og miljøet vårt mot denne strålingen de siste 25 årene – ikke FCC, ikke delstatene, ikke byene og ikke domstolene.

5G-teknologiens innmarsj har brakt denne situasjonen til et vendepunkt. I likhet med mange andre byer vedtok Santa Fe, New Mexico en forordning som fritar antenner i offentlige områder fra alle fra alle restriksjoner på arealbruk, og i 2018 ble det tildelt lisenser til fem telekommunikasjonsselskaper så de kunne plassere mobiltårn og antenner hvor som helst i gatene og på fortauene i Santa Fe. Santa Fe Alliance for Public Health and Safety anla umiddelbart et søksmål i den føderale tingretten. Det søksmålet er nå fremmet for høyesterett i landet.

Vi ber høyesterett om å ta standpunkt til to relaterte spørsmål:

  1. Bryter paragraf 704 i telekommunikasjonsloven av 1996 med den retten til tilgang til domstoler som garanteres i grunnlovens første tilføyelse?
  2. Betyr “miljøvirkninger” “helsevirkninger” i seksjon 704?

Et bekreftende svar på det første spørsmålet, eller et negativt svar på det andre vil umiddelbart gjenopprette alle amerikaneres rett til å beskytte sin helse, sitt liv og sin eiendom mot mikrobølgestråling, og vil gjøre telekommunikasjonsselskaper ansvarlige for skadene, dødsfallene og skadene på eiendom som de forårsaker.

Begjæringen som vi sendte inn i Høyesterett i går er her: https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2021/10/Santa-Fe-Alliance-Petition-for-Certiorari-as-filed.pdf

[Det anmodes om å sende inn støtteerklæringer til retten, såkalte Amicus curae. Det gjelder bare for USA. Teksten er utelatt her. EF]

Arthur Firstenberg

Forfatter av Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet [Z-forlag, 3. opplag 2020]
Postboks 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
telefon: +1505-471-0129
arthur@cellphonetaskforce.org
20. oktober 2021

De siste 26 nyhetsbrevene, inkludert dette, kan lastes ned og deles på Nyhetsbrev-siden til Cellular Phone Task Force. Noen av nyhetsbrevene er også tilgjengelige på tysk, spansk, italiensk og fransk og norsk.