Verdensomspennende støtte for at USAs høyesterett må revidere telekomloven

USAs høyesterett, fotografert av rettens egen administrasjon

Mer enn 290 organisasjoner og en del enkeltpersoner kloden rundt ber nå USAs høyesterett om en viktig lovtolkning. Det kan åpne for at helse- og miljøinnvendinger mot mobilmaster kan bli hørt.

I dag er nemlig slike innvendinger forbudt å ta opp i USA. Det er en lov fra 1996 som gir telekombransjen en slik ekstrem beskyttelse. 

Hvis USAs høyesterett velger å behandle begjæringen som er sendt inn, må den ta stilling til to spørsmål …

Saken er beskrevet i bloggpost 01.11.2021. Det juridiske gjelder i korthet at Telekommunikasjonsloven av 1996, seksjon 704, slår fast at så lenge telekomselskapene ikke bryter forskriftene til FCC (USAs reguleringsmyndighet for trådløst), er det fritt fram for teleselskapene til å sette opp antenner der de vil. Delstater og lokale myndigheter har ikke noe de skulle ha sagt. I praksis er konsekvensen at miljø- og helseargumenter ikke får brukes.

I begjæringen bes USAs høyesterett om å ta standpunkt til to spørsmål:

  1. Bryter denne paragrafen med folks ytringsfrihet og rett til å få prøvd sine saker for retten? Dette er en rett nedfelt i USAs første grunnlovstillegg.
  2. Betyr “miljøvirkninger” “helsevirkninger” i denne paragrafen?

Som du ser, vil det være svært vanskelig for høyesterett å hevde at at paragrafen ikke bryter med grunnloven første tillegg. Men da blir konsekvensen at dette avsnittet i telekomloven må endres.

Det vil også være svært vanskelig å hevde at domstoler verken skal få behandle miljøvirkninger eller helsevirkninger på mennesker, særlig nå som det foreligger en dom på at FCC ikke har tatt hensyn til de siste 10 årenes forskningsresultater som viser helseskadelige virkninger, og må forklare seg om dette (bloggpost 14.08.2021).

Nå er det altså kommet inn støtteerklæringer fra kloden rundt til Arthur Firstenberg. Han er en av de to hovedpersonene bak begjæringen og forfatter av Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet [Z-forlag, 3. opplag 2020, HER], som nå er under utgivelse på en rekke språk. Den kan bli det han håpet på – en slags strålingens “Den tause våren”, boka som startet den moderne miljøbevegelsen

Her kan du – om du makter og orker amerikansk juss – lese begjæringen, argumentasjonen og bevisene, og lista over alle dem som har sluttet seg til. De omfatter også en liste på 7100 forskere og 4 400 praktiserende medisinere av i alt nær 300 000 signaturer fra kloden rundt.

Saken er altså så stor at den burde være av allmenn interesse. USAs høyesterett får hvert år 8 000 begjæringer og bare et fåtall behandles, så at saken kommer til behandling, er ikke gitt. 

Noen av miljøorganisasjonene som støtter opp om begjæringen,  finner du under. De virkelig store miljøorganisasjonene mangler. De har ennå ikke orientert seg i IKT-landskapet, men lever fortsatt i kjemi- og gruveindustriens tidsalder. Når vil de ta spranget over i den nye miljøvirkeligheten?

1-800-EARTH
Rights of Nature
Health & Habitat
Community Planet Foundation
Malibu Agricultural Society
Santa Barbara Green Sisters
Willits Environmental Center
Once A Forest
NY4Whales
Ocean Mammal Institute
Help Our Planet Earth
Vermonters for a Clean Environment
Be The Change Earth Alliance
Entre Terre et Ciel
Natur-Akademie
Freundliche Erde e.v.
Terra SOS-tenible
Urobia, Parque Ecológico
Sortir du Nucléaire
The Conscious Farmer
Artemis Bees
Cornwall Lovers Environmental Activists Network
Mind Your Wildlife Manors

 

Einar Flydal, den 2. desember 2021