Lett sommerlesning: SKUP-rapporten om “Radarsaken”

Screenshot - 01_07_2016 , 12_23Her er litt lett sommerlesning: SKUP-rapporten om “Radar-saken”.

Saken startet med at to Dagbladet-journalister snublet over en ledetråd. Den fikk dem til å kartlegge krefttilfeller rundt radaranlegg i Norge: Altfor mange menn fikk kreft og døde mens de var i femtiårene.

Årsaken var ganske åpenbar: stråleskader. De hadde jobbet på radaranlegg eller i båter med radaranlegg. Men de skadelidende ble sittende uten erstatning – fordi offisiell politikk var at strålingen ikke var helsefarlig.

De to journalistene laget en artikkelserie som demonstrerer hvordan marinen hadde slumset med strålevernet, hvordan strålevernets grenseverdier svikter, hvordan helsevesenet ikke lever opp til hva man forventer – nemlig at de skal føre en helsepolitikk som er relevant for helsen, også på mikrobølgeområdet – og hvordan norsk kreftstatistikk ikke fanger opp opphopninger som skyldes mikrobølget stråling.

Dette er interessant og lettlest sommerlektyre. Du finner både journalistenes refleksjoner over prosjektet og alle avisartiklene de publiserte. Her er lenken: Metoderapport om Radarsaken

Når du leser deg gjennom dette, er det verd å spørre seg: “Hvor ble det av alle komiteene som skulle opprettes? Avla de noensinne noen rapport? Hva ble konklusjonene deres? Ble det noen gang laget noen kartlegging av kreftklyngene som journalistene påviste?”

Det hadde det vært artig å vite. Ikke minst fordi radarer har vi fortsatt. Og vi bygger ut værradarer. Og båtmannskap står gjerne med hodene sine tett opptil disse kildene som avgir mikrobølgede, kraftige pulser.

Beregningsmetoden for grenseverdiene dreier seg jo om å beregne gjennomsnittlig eksponering, og så se om dette gjennomsnittet er høyt nok til å skape akutt oppvarming som er stor nok til å skade. Det er som å måle gjennomsnittseffekten på et elektrisk gjerde (normalt med korte pulser på 1000 Volt) for å se om det er vondt å ta i. Gjennomsnittet blir da 2 til 3 Volt, så regnestykket viser at der er ingen fare for oppvarmingsskader. Altså: ingen fare! (Men det har jeg skrevet om før i en liten aprilspøk som falt noen lesere tungt for brystet.)

Måtte alle tilhengere av Strålevernets beregningsmåte legge hånden på et elektrisk gjerde i løpet av sommeren for å prøve ut dens verdi i praksis!

God lesning, og god sommer!

Einar Flydal, 7. juli 2016