Julegaver for overtroiske

airpods-aftenposten

Overtroisk eller bare uinformert? (Aftenposten 20.12.2016)

Når vi ikke forstår hvordan ting virker, er det lett å la seg lure. Og det er lett å selge produkter som ikke burde vært i salg. Her har vi to produkter av den typen: trådløse ørepropper og brikker som skal redusere mobilstråling.

screenshot-20_12_2016-07_32

Flere tilbyr brikker som skal redusere strålingen

De er to eksempler på nettopp dette. Vi stoler på at produsenter og myndigheter ikke lar helseskadelige produkter slippe ut på markedet. Hvorfor? Svaret er at vi baserer vi oss på ren overtro: ubegrunnet tillit til noe vi liker å tro stemmer, men som ikke kan det. 

Her er noen gode grunner til at disse gavene bør byttes:

Brikker som “beskytter”

La oss ta brikkene først: Det fins flere produsenter, og på nettsidene får vi en slags forklaringer på hvordan de angivelig virker. Forklaringene jeg har sett så langt, er ganske enkelt surrete, og blander sammen facts, fiction, løse antakelser og ren bløff. Jeg har tilgode å se noen fornuftig forklaring på hvordan slike brikker skal kunne redusere eller “ufarliggjøre” noen form for stråling. En passiv metall-dings, med eller uten krystaller og resonans i, kan umulig endre på foton-skurene som mobilen pøser inn mot hodet ditt. Det måtte i så fall skje gjennom hittil uforståtte mekanismer, og da er det heller ingen grunn til å stole på forklaringene som gis av markedsførerne.

screenshot-20_12_2016-06_51

Her er det penger å spare!

Slike brikker kan heller ikke nøytralisere virkningen av elektromagnetiske felt (EMF) ved å “svinge i motfase”: EMF kan skade på en rekke måter uten at noen på forhånd kan si hvilke i hver enkelt konkrete tilfelle, både på kort og lang sikt. Og slike brikker kan uansett ikke dekke dem alle. Så enkelt er det. Salg av slikt er rett og slett basert på uvitenhet, juks eller overtro – til mer enn en tusenlapp, ja, kanskje over to. I beste fall har det en slags placebo-effekt, altså ren innbilning, men det er også alt – selv om det tilsynelatende står en eller flere professorer bak. Det fins heller ikke noen brukbare vitenskapelige studier som støtter opp om at slikt har noen virkning.

Det er dumt å gå rundt og tro at du spares for noe som du ganske enkelt utsetter deg for uten å vite det. Så spar heller de pengene – eller levér produktet tilbake mot refusjon av beløpet dersom det ligger under treet julaften!

Apples AirPods

screenshot-20_12_2016-09_17

Lekker design og funksjonalitet, men smart?

Så var det Apples nye AirPods, som nettopp er lansert og ganske sikkert blir en salgssuksess blant unge og voksne: Du slipper ledninger, og følger deg friere. Og lyden er helt sikkert helt super.

Venstre ørepropp bruker Bluetooth (Blåtann), en mikrobølget kommunikasjonsprotokoll i 2.402 – 2.480 GHz-området, til å kommunisere med mobilen eller hva den nå skal koples til. SAR-verdien (Specific Absorption Rate, et mål på hvor mye stråling som absorberes i kroppen) er beregnet til 0.466 Watt per kilogram. Grenseverdien i Europa er 2 Watt, i USA 1,6 Watt.

SAR-verdien skal innebære at hjernen i prinsippet ikke skal kunne varmes opp til skadelig nivå, men målemetoden er ganske grov og omstridt. Har slik lavere absorbering over tid en kumulativ virkning? Det er et spørsmål der bransjen og strålevernet antar et “Nei”, mens mange forskere besvarer det med “Jo”: Hvis man bruker sine AirPods mange timer om dagen, kan den kumulative eksponeringen av hjernen bli betydelig, og det later til å ikke være særlig sunt, hva enten det er oppvarming i såkalte “hotspots” der hodeskallen fokuserer bølgene, eller andre mekanismer som slår inn. (Du finner slike andre mekanismer omtalt f eks her.)

Blåtann er dessuten en kommunikasjonsform som bruker de samme hovedformer for signalmodulering som annen mikrobølget kommunikasjon (3G, 4G, WiFi etc). Det betyr lavfrekvente pulser, og at de vanlige målene, SAR-verdi og mikroWatt per kvadratmeter, langt fra forteller hele historien om påvirkningspotensialet, ettersom de bare fanger opp risiko for akutt oppvarming.

Noen forskning på langtidsvirkninger av Blåtann er ikke foretatt, ser det ut til.

Den venstre øreproppen kommuniserer med høyre ørepropp med en kommunikasjonsteknologi som kalles nærfelts magnetisk induksjon (NFMI). Dette er en enkel og billig kommunikasjonsform å produsere, leser jeg i Wikipedia, men det ser ikke ut til å finnes noen biologisk forskning som har undersøkt hvor sunn den er å plassere inn mot kroppen over tid. Derimot finner jeg at NFMI bruker samme hovedformene for modulering, så dermed gjelder det samme som nevnt for Blåtann på det området: måleverdiene forteller lite om biologiske virkninger, selv om de sikkert holder seg godt under gjeldende grenseverdier.

Nok av studier viser økt sjanse for langtidsskader

Store mengder forskningsrapporter dokumenterer helseskader over tid fra EMF som ligger godt under de gjeldende grenseverdiene, og mer enn 220 forskere som publiserer innen dette feltet – altså helse og EMF – gikk for ikke lenge siden ut og ba FN og WHO om strengere grenseverdier fordi de nåværende ikke beskytter mot annet enn akutt oppvarming (International EMF Scientist Appeal), mens økt sannsynlighet for langtidsskader er så solid dokumentert, og den stadig økende strålingen i omgivelsene nå ser ut til å øke generell sykelighet og skade alt liv.

IARC, WHOs kreftforskningsinstitutt, konkluderte i 2011 med at all mikrobølget kommunikasjon er mulig kreftfremkallende hos mennesker (fareklasse 2B), og det kommer stadig flere studier som underbygger dette, se f eks her.

Helt tilbake i 1975 forelå det forskning som viste at nettopp meget svak mikrobølget, pulset kommunikasjon åpnet blod-hjernebarrieren hos rotter – mer effektivt enn ikke-pulset eller sterkere signaler, som er den slags bølger som grenseverdiene er basert på – fra tida før moderne mikrobølget kommunikasjon virkelig tok av og kom i bruk hos folk flest. Dette er forskningsfunn som er bekreftet gang på gang siden. Å åpne denne barrieren øker utsiktene til nevrologiske skader og sykdommer og hjernesvulst.

Overtro i begge leirer – bruk bytteretten!

Både de som sverger til brikker som skal nøytralisere stråling fra mobiler, og de som putter trådløse øreplugger i ørene, baserer seg på ren overtro og ubegrunnet tillit til folk og kontrollsystemer som det ikke er grunn for å ha tillit til:

Den forskningsbaserte kunnskapen som burde støtte valget, mangler. Og den kunnskapen man har, forteller at dette er kommunikasjonsteknologi – og “beskyttelse” mot sådan – som ikke er smart, men dum, og er kommet fram til deg gjennom en kjede av folk som enten ikke bryr seg, eller ikke vet bedre – selv når de har de beste intensjoner og bare vil deg vel. Antakelig er de offer for samme overtro, de også. Det er i alle fall hyggeligst å tenke slik, spesielt nå som det snart er jul.

Så ligger det slike pakker under treet, kan det være lurt å bruke bytteretten…

 

Einar Flydal, 20. desember 2016

 

PS.

Deler av denne teksten har jeg hentet fra det meget informative nettstedet til Joel M. Moskowitz, Ph.D., direktør for Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley: “AirPods: Are Apple’s New Wireless Earbuds Safe?“, December 13, 2016.

Der finner du også kilder om SAR-målinger og annet som er nevnt, samt til femten fagfellevurderte studier om virkninger på blod-hjerne-barrieren.