The Unabomber, Snowden, “smarte målere” og russisk hacking

The Washington Post har nettopp publisert en artikkel som viser at russiske hackere har vært inne i USAs elektrisitetsnett. [Se korreksjon sist i bloggposten. EF] Det var ikke annet å vente – for, som min alltid framsynte kollega i Telenor og ved NTNU, fysiker og professor Jan Audestad stadig pekte på i sine studiekompendier om informasjonssikkerhet og telekomteknologi – er Internett designet for ikke å være sikkert, men åpent, og stadig flere datasystemer knyttes på en eller annen måte sammen med dette nettet. Dermed blir også disse systemene, som skulle være sikre – som for eksempel telenett, el-nett, flyselskapers og bankers støttesystemer, også usikre ved design. Og det får vi bekreftet gang på gang – ikke minst gjennom Edward Snowdens store avsløringer av NSA, som viser at etterretningen kan “drille seg ned” til hver minste telefonsamtale, hver bankkonto, hvert passord, og hver SMS. Og snart også hver målerstand og hva du ser på på TV.

Theodore J. Kaczynski, også kjent som “The Unabomber”, er en av Utøya-drapsmannens forbilder. Kaczynski sendte brevbomber til folk som sto sentralt i utbyggingen av det globale Internett og globale flyruter. Selv brukte jeg en del år en film om Kaczynski og framveksten av Internett som fast introduksjon til et seminar på NTNU (The Net, som du nå finner på YouTube.)

For de fleste lot Kaczynski bare til å være en gal matematiker som omsider ble fanget etter at han fikk publisert sitt store “manifest” i et par New York-aviser og da ble gjenkjent. Dette dokumentet har Utøya-drapsmannen Breivik hentet en del fra til sitt eget “manifest”. Nå soner han da også livsvarig for diverse drapsforsøk, Kaczynski altså, og nok under dårligere forhold enn der er i soningshotellet i Halden.

Kaczynskis hovedbudskap den gang han sendte bomber, var – slik jeg forsto det den gangen – omtrent slik, men uttrykt med henvisning til en østerriksk matematiker, Gödel, og hans teoremer:

  • Alle systemer innebærer tvang. Derfor bør de være små, ikke globale.
  • Systemer kan være “lukkede” og forutsigelige – slik som kjøleskap og flyrutenett. Når slike systemer blir altomseggripende, blir de undertrykkende. Derfor bør de bekjempes.
  • Systemer kan også være “åpne” og uforutsigelige – slik som Internett, som jo tillater hvem som helst å “hekte på” hva som helst og drive med hva som helst. Slike systemer er frihetlige, men når slike systemer blir altomseggripende, blir de for usikre og farlige, og myndighetene får behov for – i vår felles interesse, eller i hvertfall med det som argument – å gripe inn og kontrollere dem, det vil si å gjøre dem forutsigelige. Dermed blir de undertrykkende, og derfor bør de bekjempes.

Og utfra denne logikken, som det vel ikke er så mye å si på annet enn at den kanskje er noe vel prinsipiell og lite nyansert, begynte Kaczynski å sende sine brevbomber og terroriserte store deler av USA i lengre tid før han ble tatt. Snowdens avsløringer kan tas til inntekt for at han fikk rett i sin tankegang. Men hans strategi som skulle vekke folk og få dem til å “ta til fornuft”, var nok ikke spesielt vellykket. For mine telematikk-studenter var The Unabombers perspektiv ganske uventet og gjorde dem tankefulle resten av semesteret.

Da jeg på jobb i Telenor og ved NTNU oppsummerte hva jeg fant ut om “smarte målere” og forretningssystemer, dukket Kaczynskis poenger opp i tankene, sammen med Jan Audestads stadig så framsynte advarsler:

Hovedpoenget med “smarte målere” er å “legge internett på toppen av strømnettet”, og å integrere en internett- (og trådløst-) basert kommunikasjon med tingene i huset med ulike slags styrings- og rapporteringsprogramvare. Hele poenget er med andre ord å basere seg på den samme åpenheten – teknologisk og forretningsmessig – som Kaczynski, Audstad og jeg advarte mot på våre forøvrig ganske ulike vis.

De færreste kjenner til Kaczynskis bok “Technological Slavery” (Feral House 2010), og jeg skal ikke påstå at jeg har lest hele boka selv. Boka består av ulike refleksjoner om teknologi og frihet. I et forord summeres Kaczynskis hovedbudskap slik:

  • Menneskene er utviklet under primitive, lavteknologiske betingelser. Det er vår naturlige tilstand.
  • Dagens teknologiske samfunn er grunnleggende ulikt dette, og det fører til et press på oss og naturen som er større enn noen gang tidligere.
  • Teknologipåført press er skadelig nå og vil bli langt verre, og føre til forhold der mennesker vil bli fullstendig manipulert og formet til å tjene systemets behov. En slik tingenes tilstand er nedverdigende, fryktelig, katastrofal for naturen, og grunnleggende ødeleggende for menneskeverdet.
  • Det teknologiske systemet kan ikke rettes opp eller reformeres for å unngå en slik ødeleggende framtid for menneskeverdet.
  • Derfor må det settes en stopper for systemet.

I sin bastante form er dette litt av et budskap å ta med seg inn i det nye året. Men det heter seg jo at “man skal sette saken på spissen, for der står den best”. Slik ser man i hvert fall klart. Og så får man diskutere både premisser, påstander og konklusjoner, og se hvor langt nyanseringer vil endre bildet. “Systemet”, hva er nå egentlig det for slags størrelse? Fins det noe så enhetlig? Er det noe vi ønsker å være foruten? Må vi i så fall tilbake til steinalderen? Er det blitt farligere med Trump i det hvite hus a) at USA kontrollerer så mye av Internettets sentrale ledd at landet kan slå av “Verdensveven” land for land, b) med russiske hackere i strømnettet, og etterhvert kanskje c) Nigeriabrev i panelovn-programvaren? Og hvilke kompromisser er vi villige til å inngå for å nyte fordelene? Holder det kanskje med kablet Ethernet og FN-kontroll av Internett-adresser?

Mange spørsmål. Få svar. Men mange grunner til å holde smartmålerne på en viss avstand – i tillegg til det at smartmålerne bidrar til å gjøre elektrotåka enda litt tettere.

Godt nytt år!

 

Einar Flydal, 31. desember 2016

KORREKSJON 1.1.2016: Vi fikk visst lang nese alle sammen av dette nyttårsoppslaget i Washington Post. For det heter seg nå at det ikke var noen tegn på at russiske hackere hadde vært inne i USAs elektrisitetsnett i Vermont, men bare at det fantes noe “malware” med russisk signatur i en laptop som ikke var tilknyttet nettoperatøren i Vermont sitt nettverk. Vel, vel. Så ble jeg altså feilaktig med i dette hylekoret om russiske hackere. Men resten av kommentaren gjelder nok likevel. EF

 

En kommentar om “The Unabomber, Snowden, “smarte målere” og russisk hacking

Kommentarer er stengt.