Syk av “smartmåler”? Vær skamløs og fortell det!

Der er nå mange i Norge som har fått plager av “smartmålere”. Er du en av dem? Jeg får telefoner og eposter hver dag. Mange er flaue over det, men det er det jo myndighetene og nettselskapene som burde være. Nesten alle opplever seg ganske alene mot nettselskap og myndigheter som gjør det maksimalt vanskelig for dem å beskytte seg.

Skal problemene med “smartmålerne” bli tatt alvorlig, må problemene bli synlige. Her trenger jeg din hjelp: Fortell din historie slik at den blir synlig! 

Hver dag er det nå mange som henvender seg til leger, Statens strålevern, NVE og nettselskapene for å slippe ny “smartmåler”, eller fordi de alt har fått målere i nabolaget og merker det på kroppen. Så ringer de FELO, Folkets strålevern, meg eller andre og ber om hjelp fordi de ikke ble hørt, ikke ble trodd, og ikke orker kampen alene mot et vesen som ikke forstår og ikke kan eller vil hjelpe dem. Eller de har snakket med byråkrater som viser forståelse, men gir uttrykk for at de selv er hjelpeløse i et system de skjønner gjør noe ganske galt mot folkehelsen.

Noen av de som ringer meg, har hjerteskjærende historier og store, sammensatte plager der el-overfølsomhet for lengst er konstatert som ett av elementene. Andre lurer på om nye plager de plutselig har fått, kan ha med den nye måleren å gjøre, og el-overfølsomhet har de gjerne aldri hørt om før.  Fastlegen, har noen erfart, kan ingenting om dette, tror dem gjerne ikke på deres ord, og noen nekter til og med å skrive ut attest – som nettselskapet krever, selv om NVE ikke krever det. De opplever seg fanget i et slags Catch 22.

Ingen samler alle disse historiene og viser dem fram  – hverken helsevesenet, nettleverandørene, NVE, FELO, eller Statens strålevern. Tvertimot: brevene til det offentlige blir stemplet konfidensielt og unntatt offentlighet. Derfor får ingen vite hvor mange de er eller hva slags plager den enkelte har. Hver enkelt blir usynlig. Og hver enkelt føler seg ganske alene og tror at han, eller hun, er en av de få.

Dette er det enkelt å gjøre noe med, og du kan lett hjelpe til! Send meg din beskrivelse av hva du har opplevd og hva slags helseplager du har merket. Jeg samler inn historiene og legger dem ut her på bloggen, men passer på at de som vil være anonyme, får være det. Slik kan problemet bli synlig. Slik kan du bidra til å bekjempe overtro med fakta.

Fortell historien din i dag! Det kan hjelpe noen andre alt i morgen. Du gjør det HER.

Einar Flydal, 24. mars 2017

 

En kommentar om “Syk av “smartmåler”? Vær skamløs og fortell det!

Kommentarer er stengt.