Helseerfaringer med “smartmåler”-teknologi

DenDagligeDosen6EFlydal

Klikk for å åpne “Javel, herr statsminister”-stripa

Forvaltningen har dummet seg ut. Den stolte på Strålevernet, som stolte på … som stolte på … osv., helt tilbake til en gjeng forskere i en liten, privat tysk stiftelse – ICNIRP – som holder seg med foreldet kunnskap og etter-snar-tenkning framfor føre-var, men har gode kontakter. Gode nok til å skaffe seg definisjonsmakt. Og nettoperatørene har dummet seg ut ved ikke å undersøke selv og ta ansvar der forvaltningen sviktet.

Flere deler sine helseerfaringer med teknologien bak de “smarte” strømmålerne. Og flere skal det bli. Deres historier demonstrerer det forskerne har sagt lenge: slik stråling angriper kroppen, og vi vet i store trekk hvordan. Det er bare forvaltningen som ikke henger med. Du finner historiene HER.

Jo flere historier, jo bedre. Kom derfor med din egen historie! Slik gir du erfaringene et ansikt. Uten historiene står de som rammes, ganske alene og føler skam. Historiene gjør dem synlige, og bryter ned uvitenheten som skjuler seg bak “smartmåler”-innføringen.

De som påstår at de reaksjonene du leser om her, ikke kan skyldes elektromagnetiske felt, bygger sitt standpunkt på ønsker og holdninger, på overtro, foreldet kunnskap og teknologers tunnelsyn, og på forventninger om at forvaltningen vet hva den driver med. Nå vet vi at det ikke stemmer: kompetansen for hele Norden er i realiteten outsourcet til en komité av énøyde kykloper som alltid leter fram detaljer til støtte for samme konklusjon: “ICNIRPs konklusjoner fra 1998 ligger fast.” – uansett hvor mye solid forskning som legges på bordet.

Skremte forskere og leger som ser dette bildet, tier. Sanksjonsmidlene er for sterke hvis de sier hva de mener. Jeg har etterhvert vært i kontakt med en del av dem. De andre er uvitende – for fortsatt står det i pensum at såkalt “ikke-ioniserende stråling” ikke kan forårsake noen biologiske endringer, og dypere rakk man ikke ned i emnet i løpet av utdanningen.

Å se realiteter og tydelige forskningsfunn i øynene, gir et bedre handlingsgrunnlag. Men det er du som leser dette som må hjelpe til med:

Etter at innføringen av “smartmålere” er ferdig, 1.1.2019, skal fritakene evalueres og analyseres, og blant annet skal kostnadene ved å beholde målere som ikke avleses automatisk, avklares. Da er det viktig at det fins et større og rikere datagrunnlag for vurderingene enn nettselskapenes rapporter til NVE og OED. Så også dette er en god grunn til at du bør sende inn din historie – selv om du var lur nok til å søke om fritak før måleren var installert.

Du finner historiene HER. Du sender meg din egen historie HER . 

 

Einar Flydal, den 31. mars 2017