Retningslinjene fra EUROPAEM om EMF er oversatt til dansk!

Screenshot - 15.06.2017 , 22.25.12Med dansk versjon av EUROPAEMs retningslinjer er det blitt lettere for din lege – og for deg – å forstå at, og hvordan, elektromagnetiske felt (EMF) vi lager omkring oss, kan skape akutte plager såvel som helseskader på sikt. 

Disse retningslinjene  “for forebygging, diagnostisering og behandling af EMF-relaterte helseproblemer og sykdommer” er ajour med dagens kunnskapsstatus og teknologier, og er skrevet av et stjernelag av forskere. De anbefaler også konkrete grenseverdier for ulike typer felt og stråling og gir en mengde referanser for den som ønsker å utforske grunnlaget. 

Det er denne danske versjonen du skal ta med til legen, for eksempel når du skal ha legeattest fordi du vil søke fritak fra “smartmåler”, eller fordi du er i tvil om dette “tøvet om helserisiko fra EMF” kan ha noe for seg og vil spørre legen til råds.

EUROPAEM, det europeiske miljømedisinerakademiet fungerer som en slags Europas miljømedisinerforening. Den publiserte retningslinjene på engelsk i 2016 (Belyaev 2016). Utgangspunktet var retningslinjer laget av en komité i Den østerrikske legeforening. Det var legeforeningen som ønsket at saken ble hevet til europeisk nivå. Resultatet ble en kraftig oppdatert versjon gjennom EUROPAEM, formet som en standard og med anbefalte grenseverdier. Og nå fins den altså på dansk.

Hvorfor er dette så viktig?

Standarder og retningslinjer utgis stadig av private organisasjoner. De konkurrerer om å få gjennomslag. EUROPAEMs retningslinjer er en direkte konkurrent til ICNIRPs retningslinjer fra 1998 (ICNIRP 1998), som fortsatt ligger til grunn for norsk helsevesen fordi Statens strålevern holder fast ved den. Det gjør Strålevernet fordi WHOs avdeling “The International EMF Project”, som ble opprettet og bemannet fra ICNIRP, også holder fast ved den, og fordi de nordiske landenes strålevern er blitt enige om å føre samme linje basert på ICNIRPs standard. Dette til tross for at ICNIRPs retningslinjer har store og åpenbare svakheter som direkte rammer helsevernet:

  • ICNIRPs standard setter sine grenseverdier utfra å beskytte mot forbrenning (høyfrekvent) og hallusinasjoner (lavfrekvent), mens andre akutte eller langsiktige skadevirkninger angis som ikke tilstrekkelig forstått og dokumentert til at man kan angi noen grenser.
  • ICNIRP 1998 tar ikke for seg de godt påviste biologiske virkningene av den komplekse og sterke moduleringen i moderne mikrobølgede kommunikasjonssystemer, men har beregnet sine grenseverdier på et mye enklere “strålingsbilde” som ikke lenger passer dagens virkelighet.
  • ICNIRP 1998 bygger på den gamle tese at EMF er “ikke-ioniserende”, det vil si ikke har kraft nok til å endre kjemiske forbindelser direkte, og dermed ikke kan påvirke biologisk materiale annet enn som nevnt over: ved varmeskader eller induksjon i nervene. ICNIRP 1998 tar ikke hensyn til at det lenge har vært dokumentert at slike endringer kan skje, og skjer, indirekte.

ICNIRP 1998-standarden er derfor fullstendig blind for de mange skadevirkningene av EMF åpner kalsiumkanaler i cellevegger. Alle lidelser der inflammasjon på grunn av økt kalsium spiller en rolle, kan derfor ha EMF-eksponering som mulig (del-)årsak, samtidig som ICNIRP leder folk til å tro at lidelsene må ha andre årsaker enn EMF.

EUROPAEM 2016 tar høyde for alt dette, omtaler det, og gjør de biologiske mekanismene forståelige for medisinerne, selv om de ikke har lært om EMF under utdanningen. Også for alle oss andre som ønsker å sette oss inn i temaet, gjør den danske versjonen det atskillig lettere å se hvor helsefaglig meningsløst det er å late som om ICNIRP 1998 er god nok:

HOD-svar til Debra Rom-mRødStrekFor språk er makt. Standarder har sin egen form og er skrevet i fagets sjanger. Akademiske disipliner bruker tett med latinske fremmedord, høystatusord og kronglete setninger. Innholdet er derfor vanskelig tilgjengelig. Fagfolk, styringsverk eller næringsinteresser som ikke ønsker å vise hvor svakt deres faglige fundament er, skjuler seg gjerne – bevisst eller ubevisst – bak et ugjennomtrengelig språkteppe. En dansk versjon senker terskelen og er derfor svært verdifull, selv om en norsk versjon hadde vært enda bedre!

En søknad til HOD om midler til en norsk oversettelse av EUROPAEM 2016 ble nylig avslått, samtidig som det ble slått fast at HOD står fast på ICNIRPs linje. Se bildet. (Kan du forresten forstå hvorfor dette brevet er unntatt offentlighet?)

HOD plasserer seg dermed klart og tydelig inn i dinosaurenes rekker, som forsvarer av et utdøende syn, et syn som nå direkte rammer mennesker og miljø, og som forskere verden over advarer mot. (Omtalt i en rekke av mine bloggposter.)

EUROPAEM 2016  er mye brukt av folk som søker fritak for “smarte” målere: Mange tar den med – på min anbefaling – til sin lege når de ber om legeattest (se bloggpost med mal for søknad). Heretter er det den danske versjonen du bør ta med til legen, så gjør du legen en tjeneste og gir et lite bidrag til et mer opplyst, og dermed bedre helsevesen. Og så kan du lese den selv!

For trådløs- og strømbransjen kan EUROPAEM 2016 være en nyttig standard. For den gir rammebetingelser bransjen må følge dersom den skal opptre samfunnsansvarlig og miljømessig bærekraftig. ICNIRP 1998 ga den handlingsrom til å bygge seg opp. EUROPAEM 2016 gir grenser den nå må forme teknologien innenfor. Det er mulig, men krever vesentlige endringer.

Du laster den ned her: EUROPAEM EMF Vejledning dansk V3 m bilag 27072017

(Den nye versjonen over er lagt til 02.10.2017. Eldre versjon uten bilagene oversatt er her: EUROPAEM EMF Guideline 2016 Dansk versjon)

 

Einar Flydal, 16. juni 2017

PS. Det er den danske EHS-foreningen som har fått EUROPAEM 2016 oversatt. En av Danmarks fremste medisinere på feltet, John Jalving, spesiallege i almenmedisin, har overvåket oversettelsen.

PDF-versjon av denne bloggposten: EFlydal20170616-Retningslinjene fra EUROPAEMpådansk

 

Referanser:

Belyaev I et al., EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, DOI 10.1515/reveh-2016-0011, lastes ned fra https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml?rskey=BFhF0Q&result=1

ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Health Physics 74(4):494-522; 1998

ICNIRP Guidelines For Limiting Exposure To Time‐Varying Electric And Magnetic Fields (1 Hz – 100 Khz), Health Physics 99(6):818‐836; 2010, DOI: 10.1097/HP.0b013e3181f06c86

2 kommentarer om “Retningslinjene fra EUROPAEM om EMF er oversatt til dansk!

Kommentarer er stengt.