Klage på NVEs vedtak om “smarte” målere

Screenshot - 24_11_2016 , 21_03NVEs vedtak nylig om “smarte” målere (se “NVE løper fra ansvaret for helseskader fra AMS-prosjektet sitt”) innebærer en kraftig innsnevring i forhold til praksis for fritak fra “smart” måler.  Vedtaket baserer seg åpenbart på en rent forvaltningsmessig beslutning om at helsevirkninger fra “smarte” målere ikke er tenkelig – verken akutt eller på sikt, og at NVE i alle fall ikke har noe ansvar om folk skulle bli syke. Det interne perspektiv dominerer.

For ansvaret er det andre etater og nettselskapene som har i følge NVE, til tross for at NVE er prosjektlederen og stiller seg bak deres teknologivalg. Slik går det når man lar helsevernet forvaltes av stråle- og strømsektoren.

Blir du forbanna så klag! Jeg har klaget på vedtaket i dag. Fristen til NVE går ut i dag eller i løpet av to dager, men der fins andre du kan klage til…

Min klage finner du her. Den er på 28 sider, og egner seg dårlig til å lese på en mobilskjerm… EFlydal-Klage-NVE-SAK-201700431-7

Vedleggene til klagen: Noen har vært brukt i tidligere bloggposter. Andre må du finne på nettet selv. Jeg har ikke adgang til å distribuere alle artiklene. Du finner tilstrekkelige titler i vedleggslista til å søke dem opp.

Einar Flydal, 3. juli 2017