HafslundNett: – Smartmålerne kan ikke kables! Er det en bløff?

Aidon-standardløsninger m ringer

Erik Dalgaard, kjent som kongens vaktmester, har fått beskjed fra HafslundNett at kabling av målerne i den lille boligblokka der han bor, ikke er noe mulig alternativ. Hvorfor kan ikke målerne kables, når kabling er en standardløsning fra produsenten (bildet, alt. 3 fra venstre)?

Kabling mellom målerne var nå siste utvei de så for å beholde et strålemiljø Erik tåler. Hva skal han, naboene og Statsbygg da gjøre? Må helseproblemene som NVE og nettselskapene skaper rundt om i landet, inn for rettsapparatet?

Erik Dalgaard var kongens vaktmester på Kongsseteren. Han ble kjent landet rundt for ti år siden fordi han ble kraftig syk av Telenors og politiets GSM-sendere som var montert inne i bygget der han jobbet.

Han bor nå som uføretrygdet i en liten boligblokk bak Kongsgården på Bygdøy, som eies og forvaltes av Statsbygg. Han får store fysiske problemer med både hjertet, pust, smerter i kroppen og andre symptomer ved eksponering for elektromagnetiske felt som er for svake til at vi andre merker dem. Dette er dokumentert med legeerklæringer fra spesialist i miljø- og arbeidsmedisin og fra fastlege. Eriks reaksjoner passer både med dagens kunnskap om akutte reaksjoner på mikrobølget radiokommunikasjon (Belyaev & al 2016), og med erfaringer som gjøres både i Norge og i andre land (se f.eks. historiene jeg samler).

Erik har selvsagt fritak fra AMS, og han har Statsbygg og de andre sju leietakerne i blokka med seg på at det er uakseptabelt at han skal utsettes for de sju naboenes smartmålere med trådløs radiokommunikasjon. For da er jo Erik Dalgaards fritak null verd.

Statsbygg har støttet Erik hele veien. Der ser de det åpenbart urimelige i en praksis som gir ham fritak, men opprettholder strålingen han ikke tåler fra alle de andre. Det er NVE som har oppfordret nettselskapene til en slik helsefaglig absurditet. Da den første saken så ble anket til NVE, tok NVE og OED seg god tid, og opprettholdt avslaget i sommer (HNVE-Saksnr 2017004321-2): At anken ikke førte fram, ble begrunnet med at det ville være “urimelig at én som får fritak skulle få tvinge fram at naboene ikke får benytte seg at de store fordelene som AMS gir dem” – til tross for at naboen gjerne frasier seg en AMS-måler, aldeles uten tvang. Hørt slikt sludder fra NVEs side! Det er jo bare en dårlig skjult bestrebelse på å få så få fritak som mulig etter at man har dummet seg ut ved å være med på å velge en teknologi som gjør folk syke.

Kabling er løsningen – eller er det ikke?

Kabling av målerne dukket plutselig opp som løsningen (bloggpost 6.10.2017):

Med kabling mellom målerne i blokka kunne radiokommunikasjonen reduseres til ett eneste punkt, plassert i motsatt ende av bygget, og med en retningsantenne for å rapportere målerdata over mobildata én gang per døgn, slik kravet er, og for å ta seg av kommunikasjonen med nettselskapet. Det er jo en standardløsning for Aidon-målere, og er beskrevet på Aidons egne nettsider, som bildet over nylig ble hentet fra.

Det står også i alle språkversjonene av Aidons nettsider unntatt den norske – altså på engelsk, finsk og svensk bare ikke på norsk, følgende tekst (min oversettelse):

En tredje alternativ kommunikasjonsløsning er kablet RS-485. Den brukes på steder der alle målerne er samlet på samme sted, slik som i boligblokkers tekniske rom.  Et liknende slave-master-prinsipp som i RF-nettverk brukes for kommunikasjon med hoved-systemet. 

De tekniske spesifikasjonene for RS-485-standarden forteller at 32 (kanskje flere) enheter kan koples på og at kabellengden kan være inntil 1200 meter. Dessuten at denne tekniske standarden er meget robust for elektromagnetisk støy. Det skulle holde for å kople sammen en god del målere, selv når de står i ulike etasjer, og rekke fint rundt til Erik Dalgaards lille boligblokk.

Målerrom-1-Sagadammen26-juli2017Der jeg bor fins det to slike teknisk rom i nabohuset (bildet) med 35 Aidon-målere i hver. De står nå og sender radiosignaler hele tida – på 10 cm avstand til hverandre. I henhold til hva Aidon selv skriver, kunne målerne altså vært kablet med Aidons kabler (produktnummer 5880 Wiring kit RS485 i følge Aidons produktkatalog fra 2014). Da vi nylig var tre voksne menn som gikk inn i disse rommene for å se oss om, fikk alle tre kraftig hodepine på under ett minutt. Altså ikke bare kunne, men burde det vært kablet.

Men 9. november fikk Erik likefullt beskjed fra HafslundNett at kabling ikke kan tilbys:

HKS Nett Privat <kundeservice@hafslundnett.no>

Til

‘erik.dalgaard@xxxxxxx.xx’
Kundenummer : XXXXXXX
Kundenavn : Erik Dalgaard
Hei, og takk for din henvendelse.

På bakgrunn av at vi har mottatt legeattest fra deg, vil du ikke få en automatisk strømmåler som sender verdier til oss med radioteknologi. Som nettselskap kan ikke vi nekte andre kunder som ønsker en automatisk strømmåler dette.

Hafslund Nett kan dessverre ikke tilby kablet løsning. Den løsningen Aidon har utviklet for det norske markedet støtter ikke en kablet løsning. Referansen på Aidon sine hjemmesider peker på løsningen som er implementert i Finland og bygger på forrige generasjons målere hos Aidon.

Med vennlig hilsen

Hafslund Nett AS
Malin Kjølseth
kunderådgiver
 

Eposten fra HafslundNetts kundeservice gir inntrykk av at å kable målerne i klynger ikke skulle være mulig med den modellen som installeres i Norge. Her trenger vi flere detaljer for å få avklart om det virkelig kan være slik: F.eks. er Aidon-målerne som er montert for HafslundNett i mitt nabolag, modell 6534. Den modellen står i Aidons produktkatalog fra 2014. Der står det som sagt også oppført kabler for å kople sammen målere, og det står oppført antennekabler for å flytte antenner lengre vekk fra målerne. I norsk sammenheng dukker også både modell 6531 og modell 6525 opp. Vi snakker altså om at Aidon har ført opp kablede løsninger som generelle standardløsninger.

Er den virkelig så spesiell, den “løsningen Aidon har utviklet for det norske markedet”? Jeg gjetter på at det høyst gjelder litt programvaretilpasninger. Jeg spør meg derfor om hva slags beskjed Erik egentlig har fått:

Betyr svaret bare at HafslundNett ikke ønsker bryet og kostnadene med, eller ansvaret for å vedlikeholde kablede løsninger? Eller er det mulig at nettselskapene har fått fjernet nødvendige komponenter for kabling av målerklynger fra leveransene til Norge – f.eks. for å få ned utstyrskostnadene? Det siste virker ikke troverdig. Det ville være for dumt. Og skulle det trengs et ekstra kort, sørger nok Aidon raskt for å lage det hvis de får en bestilling.

Per dato vet vi ikke svaret, men det er lett å forestille seg at nettselskapene sitter igjen med betydelig ansvar og risiko dersom de har valgt bort kabling som mulighet. Hvor ble det da av fleksibiliteten overfor kundens behov som NVE har oppfordret til, og som nettselskapene har reklamert med?

Og hva med de andre to merkene som brukes – Kamstrup og Nuri? Også Kamstrup reklamerer med at å kable klynger av målere som står f.eks. i samme bygg, er en standardfunksjon. Hva Nuri tilbyr, vet jeg p.t. ikke.

Einar Flydal, den 12. november 2017
(Bilde skiftet ut, bilde føyd til, og tekst revidert 13. november 2017)

PDF-versjon: EFlydal 20171211 HafslundNett Smartmålerne kan ikke kables-rev2

Referanser

Belyaev I et al., EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, DOI 10.1515/reveh-2016-0011, lastes ned HER. Dansk oversettelse, komplett med vedlegg fins HER.