Smartmålere: – Jeg håper noen fra HOD og Statens strålevern leser dette…

Slik avslutter Therese Lucile Engh, 43, sin historie om sin tilværelse som “stråleflyktning” i Norge med en oppfordring til myndighetene: 

Dere må tenke om igjen. Lytt til forskerne som roper varsku og som påviser helseskader fra de elektromagnetiske feltene som nå omgir oss så å si overalt! Tro på oss som forteller om store helseplager og ødelagte liv som følge av at vi blir syke av strålingen! Tro oss når vi sier at plagene våre ikke har en psykisk årsak! Sett i gang tiltak!

Du finner resten av Thereses dramatiske historie HER.

Savner du vitenskapelig belegg for at det er mulig å utvikle overfølsomhet for elektromagnetiske felt, kan du f.eks. sjekke i Kunnskapsstatus 1.02, der du blant annet finner en barneleges meget omfattende sammenstilling av foreliggende forskningsbasert kunnskap om EHS (el-overfølsomhet). 79 sider, hvorav 72 sider er referanser med sammendrag av forskningslitteraturen: «Electromagnetic Hypersensitivity – A Summary by Dr Erica Mallery-Blythe», December 2014, WORKING DRAFT Version 1. http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Mallery-Blythe-v1-EESC.pdf.

Det fins også nyere faglitteratur som forklarer el-overfølsomhet – i likhet med MCS – utfra LTP (Long Term Potentiation). Det dreier seg om at synapser (nerveforbindelser) styrkes som følge av høy stimulering som følger av signalering, som igjen følger av økt kalsiumnivå etter hyppig eller spesielt kraftig eksponering for bestemte elektromagnetiske felt.

Leter du etter medisinskfaglige verktøy for diagnostisering og terapi, og anbefalte eksponeringsgrenser for normalbefolkning og spesielt følsomme, finner du dem i EUROPAEM 2016, HER.

Egenberetninger fra mer enn 400 personer som ble el-overfølsomme av eksponering på arbeidsplassen finner du her:

Granlund-Lind, Rigmor & Lind, John: Svart på vitt, Röster och vittnesmål om elöverkänslighet, Mimers Brunn Kunskapsförlaget 2002. (Engelsk oversettelse: «Black on White.Voices and Witnesses about Electrohypersensitivity. The Swedish experience», 2005, 252 sider, kan lastes ned HER.

Historier om el-overfølsomme som lever som “internflyktninger” fins i mange land. En liten og lettlest svensk bok kan nevnes:

Ladberg, Gunilla: Ett vackert Fängelse, På flykt från el och mobilstrålning, Gunilla Ladberg Pedagogik & Språk, 2009, ISBN 978-91-973438-6-2, bestilles fra gunilla@ladberg.se

Einar Flydal, 8. februar 2018