Smartmålere: – Ikke engang katta sover lenger! Campingvogner trengs.

Anonym kvinne, 39 år – hun som har skrevet historie nr 58, har sendt meg en ny epost full av fortvilelse. Hun skriver:

Det har vart i 2 1/2 måned nå, jeg sover ikke mer. Er på sammenbruddets rand, og den konstante pipinga fortsetter. Jeg ser jo at også dyrene inne hos meg sliter: katter skal normalt sove mye, men det gjør de ikke. I flere netter på rad har jeg fått “maur” i bena, muskelkramper, skikkelig ubehagelige kramper som kommer og går hver minutt. Jeg er helt fortvilt, leier på framleie i ei blokk og har masse hus utenfor vinduene óg.

Om jeg får bytte til en måler uten sender, om det skulle gå i orden en gang i fremtiden, så hjelper jo ikke det på strålingen fra naboene sine målere. Hva kan jeg gjøre? Hjelper det å pakke inn soveromsveggen med aluminiumsfolie, samt ytterdør?

Jeg har ikke råd til skjermende grafittmaling i alle rom, så jeg er helt rådløs. Verst er det i 17-19 tiden, da er det helt forferdelig…

Samme dag fikk jeg også et par telefoner, den ene mer fortvilt enn den andre. Folk som bor i blokk, blir syke med utslett, hodepiner, plager i kroppen. De samme plager som står beskrevet i de mange datainnsamlingene som er gjort av leger og helsearbeidere og plagede mennesker kloden rundt. Det hjelper dem ingenting at de får fritak, så lenge naboens måler står på soveromsveggen deres.

Grafen under viser hva som rapporteres fra to studier, en i USA og en annen i Australia. Det er de samme plagene vi støter på i folks erfaringer med smartmålerne.

smartmetersymptoms-weller2015

De to studiene har sine svakheter, men de bør pirre nysgjerrigheten. Trenger du flere og mer solide referanser og en tyngre gjennomgang av forskningslitteraturen for å la deg overbevise, kan du f.eks. kjøpe boka “Electromagnetic Sensitivity and Electromagnetic Hypersensitivity: A Summary by Michael Bevington”. Der finner du mer enn 1 400 referanser, rimelige testprosedyrer som HOD kunne sendt ut til landets leger, og teorier om virkningsmåter. Du får den som PDF for 8 britiske pund, eller 17 pund på papir. Se http://www.es-uk.info/15-home/32-electromagnetic-sensitivity-and-electromagnetic-hypersensitivity-a-summary-by-michael-bevington-new-edition-march-2013.html

I denne situasjonen presterer Helsedirektoratet i stedet for å tilby en løsning som enhver med kjennskap til forskningen vet ligger i dagen, å sende ut brev der de advarer leger mot å skrive ut legeattester som kan gi fritak. Og Helsedepartementet sender ut brev der det kjølig forklarer at Norges politikk på området ligger fast (HOD til EMF Consult 15.02.2018, HODs ref 18/191-3). Dersom noen hevder de reagerer på elektromagnetiske felt som er svakere enn dagens strålegrenser, tar de nemlig feil i følge HOD. Det må være noe annet de reagerer på:

Et eget utvalg ble for noen år siden satt sammen for å undersøke den forskning som var gjort om temaet. Senere års forskningsarbeid og tidligere studier gir samlet sett ikke belegg for å konkludere med at eksponering for svake radiofrekvente felt er årsak til eller medvirkende årsak til helseplager. Dette er norske helsemyndigheters offisielle standpunkt i saken.

….

Når det gjelder det tilknyttede området om smartmålere har Statens strålevern konkludert med at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

Samme gamle historien, altså. Totalt upåvirket av forskningen, men totalt påvirket av et utvalg med slagside av Titanic-format, der konklusjonen ble trukket i første møte, og kilder valgt ut slik at det kun ville bli det mindretall av forskningsstudier som ikke fant noe, som utgjorde den kunnskapsstatus som skulle danne grunnlaget for helsepolitikken. Samme teknikk altså som i en rekke andre halvoffentlige utvalg og elektromagnetiske felt og helse som jeg har hatt den tvilsomme glede å lese meg opp på de siste årene.

Så lenge dette er departementets linje, vil det bli behov for campingvogner der folk med leiligheter som er blitt ubeboelige for dem, kan flytte inn. Tanken har vært tatt opp på fullt alvor av folk i FELO som ser at de ikke klarer å skaffe nok husly til stråleflyktninger. Altså nøyaktig slik det skjedde i Sverige under den store “skjärmsjukan” for noen tiår siden (bloggpost 10.04.2017). Folk med ledige campingvogner kan sikkert ta kontakt med FELO, http://www.felo.no

Kanskje er det en tanke å plassere de første ti campingvognene utenfor Helsedepartementet?

 
Einar Flydal, 20.02.2018

PDF-versjon: EFlydal 20180221-Smartmålere – Ikke engang katta sover lenger