Smartmålerne: Nå skal vi få avklart jussen!

Skjermdump-27.04.2018 , 07.56.42

En av de mange advokat-karikaturene til Honoré Daumier (1808-1879) 

Skal helse- og miljøskadene fra smartmålere begrenses, må det juss til. Myndighetene har kjørt seg fast. For eksempel har ikke NVE foretatt en miljøutredning i forkant av den trådløse kommunikasjonen som NVE måtte vite var en forutsetning for prosjektet. Hvilke juridiske muligheter åpner det for? Og hvilke rettigheter har den enkelte husstand sett med jussens øyne og overfor hvem?

Slikt er for dyrt for den enkelte å finne ut av. Men klarer vi sammen å reise pengene på en uke, får du en juridisk utredning til 300.000 NOK i starten av juli. 1/3 er allerede finansiert. Gir du 300 NOK, får du altså rimelig god avkastning! Så gi din skjerv i dag, og tips en venn eller fem!

Ingen har råd til å bruke  hundretusener på advokater og rettssak mot overmakten – for så å tape. Jeg har arbeidet lenge for å få igang en juridisk utredning som viser hva som er forbrukernes rettsstilling overfor NVE og nettselskapene – og kanskje stanse hele dette miljøskadelige eventyret. For de strammer stadig inn fritaksmulighetene, gir elendig informasjon, viderebringer feilaktige regnestykker fra Statens strålevern som skal vise hvor svakt målerne stråler, og dytter kostnadene for fritak eller skjerming over på forbrukerne.

Nå er det juridiske utredningsarbeidet i startgropa – hvis du blir med å spleise. Utredningen blir fritt tilgjengelig. Det vil senke terskelen og risikoen for alle som gjerne skulle gått løs på netteier eller NVE for uvettig virksomhet. Og det vil alle dra nytte av.

Gode givere har allerede spyttet 95.000 NOK i kassa. Resten må på plass snarest før kontrakten med advokatfirmaet kan signeres og startskuddet kan gå.

Jeg har formet dette prosjektet gjennom et drøyt år. Det er Stopp smartmålerne som tar seg av pengene. Advokatfirmaet arbeider selvstendig, som seg hør og bør dersom arbeidet skal være til å stole på, og utrederne har fått en solid faglig og nøytral referansegruppe med ekspertise på juss, radioteknologi og medisin å rådføre seg med. Initiativet støttes av FELO og Folkets strålevern og av Facebook-gruppene mot smartmålere. Navn på advokatfirma og referansegruppen vil først komme når arbeidet er i gang.

Stopp smartmålerne har opprettet en innsamlingsaksjon. Du finner den her: https://www.culturaflokk.no/prosjekt/juridisk-utredning-av-smarte-strømmålere/6a79f033-6c38-44a7-9e10-cefcce81dbc6

Så ikke nøl! Vi trenger ditt bidrag, hva enten det er 300 NOK, mindre eller større!

Einar Flydal, 27. april 2018