Mobilmastene, smartmålere og trærne: Tid for å se seg om!

20180608_062438Nå er det tid for å se litt på trær og busker som står i skuddlinja fra mobilbasestasjoner og de nye smartmåler-antennene. Er der skader på den siden som vender mot masta? Har buskene fått sykt bladverk og lite blad på den siden?

Like ved der jeg bor, er mønsteret begynt å passe med forstmann Helmut Breunig sin observasjonsveiviser:

Noen av trærne har dårligere bladverk og flere døde greiner på den siden som vender mot mobilbasestasjonene hundre meter unna. Se bildet, som er tatt i dag. Ingen trær viser noe tilsvarende i andre, tilfeldige retninger. Det har utviklet seg slik over flere år.

Ganske mange av trærne i området  har stammer som bærer preg av at de har svekket motstand mot sopp. Kanskje er det av høy alder eller andre årsaker. Kanskje er det mikrobølgene. Teori og erfaring tilsier at mikrobølgene er én av årsakene. Vil du ha forskningsreferanser bak disse påstandene om at mikrobølger kan virke slik, finner du dem i det samme hefte.

Synlige skadevirkninger fra smartmålerantennene er nok for tidlig å finne. Men kanskje det er nå du burde begynne å registrere for å se om det over noen år blir skader rundt trafo-stasjonen der du bor? På trafoene er det nå etterhvert kommet små antenner som skal sørge for kommunikasjonen med smartmålerne i området. Og det er jo mikrobølget kommunikasjon, med pulser som en rekke forskningsprosjekter har påvist gir biologiske langtidsvirkninger. Teori og forskning tilsier kort sagt at skader vil komme i nær omkrets – kanskje akutt, men helst etter noen år, og at skadene vil følge det mønster som forstmannen beskriver i ord og bilder for mobilmaster, WiFi og bilradar.

Observasjoner og fotografier over flere år fra samme posisjon og til samme tid hvert år kan bli nyttig bevismateriale for den som vil kreve antennen fjernet. Du laster ned det lille heftet, som er på norsk – og sprer det fritt til venner og bekjente – HER.

Lykke til med fotojakten!

 

Einar Flydal, 8. juni 2018

PDF-versjon: EFlydal20180608 Smartmåler master trær Se deg om

PS. Min omtale av heftet finner du her: Trådløst skaper miljøkatastrofe 7, 19.09.2017. Mer omtale av trær finner du blant annet her: Facebook på nattbordet, antennen på veggen – og trærne?, 19.03.2015