Juristenes utredning er i rute

I samarbeid med Stopp smartmålerne! samlet jeg i mai inn penger for å få gjennomført en utredning av juridiske spørsmål knyttet til utrullingen av AMS/smartmålere og helsevirkninger – om den enkeltes situasjon og føre-var-prinsippet i den forbindelse.

Arbeidet er i rute og skal være ferdig til 1. juli.

Til den juridiske utredningen vil følge en fyldig beskrivelse av “sakens faktum” som det kalles i jussen. Det er bakgrunnen, som juristenes arbeid har tatt som utgangspunkt.

Det blir et dokument som mange vil ha interesse av å lese, både i helsesektoren, kraftsektoren, blant jurister, arbeidsgivere og folk flest. Hensikten er å få avklart en del sentrale tema slik at det er lettere å se hva som nå kan – og bør – være neste skritt for den enkelte aktør blant alle som denne store “utrullingen” gjelder.

Utredningen med vedlegg vil bli tilgjengelig for gratis nedlasting. Den vil dessuten bli utgitt som bok som vil foreligge rundt 20. juli.  Bestillingsskjema og pris for trykt utgave vil komme her på bloggen før 1. juli.

 

Einar Flydal, 15. juni 2018