Smartmålerne: Huseiernes Landsforbund går ut mot gebyrene

Norges HuseierforbundLandet rundt har kraftselskapene sendt ut varsler til privatkunder med fritak for trådløs fjernavlesning om at de må betale et årlig gebyr fra årsskiftet. Beløp på 2 000 til over 4 000 blir varslet. Hvorfor? Jo, fordi NVE pålegger kraftselskapene å lese av disse målerne manuelt.

Huseiernes Landsforbund, som er en landsdekkende forbrukerorganisasjon for boligeiere (hus og leiligheter), fritidsboliger, sameier, borettslag og gårdeiere, har gått til kamp mot gebyret, og er klinkende klar i sitt syn:

Det er urimelig at kundene skal betale for å slippe en ekstra helseplage som kraftselskapet påfører dem.

Jeg får mange telefoner og eposter fra folk som er sinte over nettopp dette: De har fått fritak for trådløs automatisk måleravlesning av strømmen av helsegrunner, og nå skal de jaggu betale for at de skal fortsette å lese av og rapportere målerstanden slik de har gjort gratis i årevis. I brev fra nettselskapet får de vite at litt mer stråling i huset slett ikke kan skade og at strålingen er så svak, for det har Statens strålevern forsikret dem om. Teksten er formet slik at det nærmest virker som om det er NVE som har pålagt dem gebyret.

Det stemmer jo slett ikke: NVE har pålagt nettselskapene å lese av disse målere “manuelt” en gang i året, og har tillatt dem å ta betalt for å dekke ekstra kostnader til dette. Det er en tillatelse Huseiernes Landsforbund går sterkt imot:

I en epost spør Jon Stendal (21.11.2018):

Hei
Føler det er urimelig at vi som føler ubehag av stråling skal bli belastet med kr.2000.- i året fordi vi selv leser av strømmåleren og sender det inn over nettet.
Uansett så mye kan det ikke koste.
Er det noen hos dere som er engasjert i denne saken for huseiernes medlemmer?

Mvh
Jon Stendal

Og Huseiernes Landsforbund svarer (22.11.2018):

Hei Jon 😊
Tusen takk for e-post og fine innspill, det setter vi pris på og det er nyttig for det videre arbeidet vårt.
Vi er jevnlig i møter med energibransjen, og var nylig møte med olje- og energidepartementet for å forhindre innføring av effekttariffer og snakke rundt innføringen av AMS.
Vi har også at mange utspill med kritikk til nettselskapene, og rekordutbyttene disse har tatt ut de siste årene. Vi har også kritisert dem for at de som har fått fritak skal måtte betale for å fortsette å gjøre jobben selv, det synes vi er hårreisende.
Vi er kjent med at nettselskapene truer forbrukere som av helsemessige årsaker får unntak fra innføring med en ekstraregning for manuell avlesning. Huseierne er sterkt imot at forbrukere som av hensyn til egen helse ikke kan installere AMS skal belastes ekstra økonomisk. Det er helt urimelig og må være en kostnad som dekkes av nettselskapene og fordeles på alle kundene.
Kan berolige deg med at vi jobber hardt med dette, og vil fortsette med det i tiden som kommer.
Vi mener at strømmarkedet har fått drive på i fred lenge nok, nå er det viktig at vi får inn forbrukerstemmene her også.
Fint hvis du også legger press på ditt nettselskap, sammen er vi sterkere.
Ønsker deg en fin helg når den tid kommer!
Med vennlig hilsen

N.N.
Huseiernes Landsforbund
22477940
post@huseierne.no
http://www.huseierne.no

Hvorfor ønsker NVE og nettselskapene en manuell avlesning?

Mitt stalltips er at “strømkontrolløren”, han som kom regelmessig og leste av måleren inne i entreen da jeg var liten, skal tappe ut siste årets timeregnskap. For da kan de etterfakturere for effektforbruk:

Innføringen av nye målere dreier seg nemlig ikke bare om automatisk avlesning, men også om å gå tilbake til det systemet vi hadde da jeg var ung: prisen per kilowatttime skal bli høyere jo mer strøm du og andre tar ut på én gang. Når alle dusjer, skal det koste mer å varme vannet. Når alle lager middag, skal det koste mer å lage mat. Du skal med andre ord tvinges til å legge om forbruket – fordi noen tror at markedskonkurranse kan styre bransjen mer effektivt, og fordi strømetterspørselen vokser raskere enn tilbudet, og fordi kraftbransjen vil eksportere mer strøm til kontinentet. En rekke artikler i media har belyst dette de siste årene.

Nettselskapene og NVE burde visst bedre og valgt en annen teknologi

Dersom nettselskapene og NVE hadde foretatt en selvstendig vurdering av teknologien de ville ta i bruk til den automatiske måleravlesningen, ville de fort funnet ut at her var det tvil:

Et stort EU-finansiert forskningsprosjekt, REFLEX-studien, 2000 – 2004, påviste at skarpe, lavfrekvente pulser i de høyfrekvente mikrobølge-signalene har sterk biologisk virkning, og det var slett ikke første gang dette ble påvist. Man var vel kjent med dette fra før i såvel militær som sivil forskning. I Østeuropa og Sovjet hadde man for lengst lavere eksponeringsgrenser for personale som ble utsatt for pulset stråling (mens Vestens grenseverdier – fra den private stiftelsen ICNIRP – fortsatt ikke tar hensyn til slikt).

Skjermdump-23.11.2018 , 07.30.42

Tanken om at man sto overfor et mulig helseproblem, var så absolutt tilstede i nettselskapene og i NVE da teknologien ble valgt: Flere møter ble avholdt i NVE og nettselskaper der de ble advart om helserisiko fra mikrobølget stråling. En deltaker i innføringsprosjektets tidligste fase har fortalt meg at prosjektlederen i et av de større nettselskapene begeistret utbrøt under et prosjektmøte: “Ja, nå er det bare de el-overfølsomme som kan stoppe oss!”

Hvem bør betale for denne feilvurderingen? De kundene som får fritak fordi de rammes med akutte helseplager? De kundene som protesterer mot at de påføres en ekstra helserisiko som de ønsker å være foruten? De kundene som intetanende påføres en ekstra helserisiko eller helseplager de ikke forstår hvor kommer fra?

Vi får se. Det er bra å ha Huseiernes Landsforbund med på laget. De har lokalavdelinger landet rundt. Se https://www.huseierne.no/om-oss/

 

Einar Flydal, den 24. november 2018

PDF-versjon: EFlydal 20181124 Smartmålerne Huseiernes Landsforbund går ut mot gebyrene v2