Underskriv Den internasjonale 5G-appellen nå!

Skjermdump-22.11.2018 , 10.38.46Forfatteren av boka Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Arthur Firstenberg, er initiativtaker til denne internasjonale appellen mot 5G, som nå har fått mer enn 20 000 underskrifter. Her er hans oppfordring til deg. Du finner den også som PDF, som jeg ber deg sende videre som epost til andre. Alle kan signere, ikke bare fagfolk og miljøorganisasjoner.

Appellen er et utførlig dokument som i seg selv er helse- og miljøpolitisk og juridisk viktig. Så signér, del og spre, og hjelp til med å opplyse de ansvarlige om at klodens tålegrense er nådd, slik Firstenbergs bok også forteller om.

En internasjonal Appell for å Stoppe 5G på jorda og i verdensrommet er lansert, og vi ber deg se på den og signere snarest.

Appellen sammen med en signaturliste vil bli formelt presentert for FN, WHO, EU og verdens regjeringer.

Under finner du en liste over forskere fra hele verden som har akseptert å være de første til å signere appellen. Per 19. november har appellen mer enn 20 000 underskrifter fra forskere, leger, miljøorganisasjoner og enkeltpersoner i mer enn 90 land.

Med din hjelp er det mulig å stoppe 5G.

Hvordan du signerer appellen finner du på appellens nettside.

Utrullingen av 5G skaper en nødsituasjon her på jorda. Tekniske spesifikasjoner og standarder for 5G nettverk, både land- og satellittbaserte, ble publisert i juni 2018. Kommersielle 5G nettverk er allerede på plass i deler av Estland, Finland og Qatar og land som Kina og Sør Afrika og Norge setter i gang forsøk med 5G.

5G er radikalt forskjellig fra tidligere generasjoner trådløs teknologi.

  • Istedenfor at master settes opp spredt, gjerne langt borte fra der folk bor, krever 5G at det settes opp master på ca. hvert tredje til femte hus.
  • Istedenfor å sende ut noen hundretalls watt mikrobølgestråling, slik dagens antenner gjør, vil hver eneste 5G-antenne på hvert hus bortover sende ut stråler med effekter så høye som titusenvis av watt med millimeterkorte mikrobølger.
  • Istedenfor at naturen og villmarka får være beskyttet, vil 20 000 5G-satellitter i lave baner rundt jorda bestråle hver eneste kvadratcentimeter av jorda.

Stoppes 5G, vil det sette store investeringer i fare. Myndigheter vil derfor neppe reagere uten sterke, detaljerte, unisone og forente utsagn fra forskere, leger og miljøorganisasjoner. Vi snakker på vegne av menneskeheten og jorda når vi krever at verdens regjeringer omgående treffer konkrete og effektive tiltak for å hindre umiddelbare, alvorlige og omfattende skader.

Den Internasjonale Appellen for å Stoppe 5G på Jorda og i verdensrommet er:

  • En appell om å stoppe 5G adressert til alle verdens regjeringer fra forskere, leger og organisasjoner
  • Et juridisk gjennomarbeidet dokument som beskriver skadene på jorda og ber om ekstraordinære avbøtende tiltak.
  • En grundig gjennomgang av problemstillingene med referanser til publisert forskning som forklarer nøye hva 5G er, og hva slags effekt dette systemet vil ha på menneskeheten og økosystemer, og hvorfor.

Vennligst videresend denne eposten så den når så mange forskere, leger og miljøorganisasjoner og andre interesserte som mulig.

Les Appellen: http://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

(Du finner oversettelse til norsk i listen til venstre.)

Signer Appellen på nettet

Takk for at du hjelper arbeidet med å stoppe 5G på jorda og i rommet

Arthur Firstenberg

Appelladministrator

De første signerende:

AFRIKA

Lauraine Margaret Helen Vivian, PhD, Anthropology and Psychiatry; Honorary Research Associate, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. Signatory for South Africa

ASIA

Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai,India


AUSTRALIA

Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania, Australia

EUROPA

Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Valladolid, Spain

Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München, Germany

Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes Electromagnétiques), Switzerland

Annie Sasco, MD, DrPH, SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon; former Acting Chief, Programme for Cancer Control of the World Health Organization (WHO); former Director of Research at the Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM);France


NORDAMERIKA

Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University, residing in Portland, Oregon, USA


Kate B. Showers, PhD, Soil Science, Senior Research Fellow, Centre for World Environmental History, University of Sussex, Falmer, Brighton, UK, residing in Bolton-Est, Québec, Canada 


SYDAMERIKA

Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín, Colombia

 

PDF-versjon av denne oppfordringen: Internasjonal appell Stopp 5G på jorda og i verdensrommet