AMS-innføringen: – Mobbing av forbrukerne, løgn og tvang! Hvem juger? Elektrikerne?

Hver dag kommer det mer enn jeg kan rekke over av spørsmål, forvilte nødrop, tips og dokumenter. Her kommer noen glimt fra min inn-kurv:

I et amatøropptak på YouTube påstår Øyvind Kjellsen at myndighetene og/eller leverandørene juger om helsefarene fra smartmålerne (AMS) som nå er utplassert rundt i de tusen hjem. Han er hjertesyk og sier han merker måleren godt, både på hjertet og i hodet. Han forsøkte å slippe, men ble truet til å ta måleren imot, og fikk ingen opplysninger om at det var mulig å nekte.

Har han rett i at man kan få hjerterytmeforstyrrelser av slike mikrobølgede radiosignaler? Javisst. Det er påvist såvel i celleprøver med hjerteceller (“pacemaker-celler”) og i eksperimenter på dyr og mennesker. Det er gammel og etablert kunnskap. Se f.eks. bloggpost 19. 05.2017 for omtale og enkelte kilder. De som hevder noe annet, er ganske enkelt uinformerte eller uttaler seg mot bedre vitende.

Fra en annen kant av landet sendte Geir-Atle Olsen den 13.1.2019 inn en mobbe-klage til Olje- og energidepartementet (registrert den 24.01.2019 med referanse 19/33-19). I klagen påstår han at forbrukerne mobbes og trues til å slippe inn installatørene så de får montert målere som folk blir syke av:

Jeg rapporterer herved inn NVE, for å ha presset nettselskap til å komme med trusler ovenfor meg og tusenvis av nettkunder. Trusler som oppfattes som mobbing og trakassering, hvor de har fått nettselskap til å skremme, fremsette trusler om å si opp strømavtale, trusler om store straffegebyrer, for strømkunder som ikke tillater nettselskap å installere såkalt smart strømmåler, AMS.

NVE krever helseerklæring for fritak, problemet er at leger ser ut til å ha fått forbud mot å skrive helseerklæring. Jeg ble nektet!

Vanlige begrunnelser for å takke nei til AMS, er å ivareta egen og familiens H.M.S., og retten til å følge føre var prinsippet. Ny forskning viser at det er en berettiget frykt, for stråling fra de nye målerne, da er det lett å assosiere straffegebyret med mafiaens beskyttelsespenger. Betaler man straffegebyret slipper man måler, gebyrene lar NVE, strømselskapene selv bestemme. Gebyrene ligger fra kr.0- til ca. kr.3500,-/år, dere må sørge for at et eventuelt gebyr har rot i virkeligheten. AMS er frivillig i europeiske land, og det bør det vel være her til lands også!?

Dere bør snarest gripe inn, tusener av strømkunder opplever nå å bli truet av nettselskapene, i regi av NVE! Dette som nå skjer, er ikke greit!

Har dere et mobbeombud i Olje og energidepartementet? Jeg ønsker å melde dette inn, for denne saken går nå på bekostning av helsen til strømkunder, som er helt vanlige mennesker. Hva tenker våre barn om dette, er det slik voksne løser uenigheter?

Jeg forventer tilbakemelding fra dere.

Svaret som Geir-Atle Olsen fikk fra OED ser du HER. Det viser bare til formaliteter, og til at til at DSA (tidligere Statens strålevern) og Helsedirektoratet og et utvalg som er hyppig omtalt på min blogg (søk på FHI 2012:3), slår fast at det ikke kan være noen helsefare forbundet med målerne.

OED vasker altså sine hender. Olje- og energidepartementets ingeniører støtter seg ganske enkelt til etater som støtter seg til hverandre og på påstander som er tilbakevist om og om igjen og som savner troverdig, uavhengig forskning og forskere å støtte seg til. Videre viser OED til at andre nordiske land også har installert – eller holder på å installere – liknende målere. Som om det skulle være et slags bevis!? Foreninger og enkeltpersoner og medisinere har jo protestert og advart i disse landene også, og de gjør det kloden rundt. Røyk uten ild?

Jeg får også en del eposter fra radioingeniører og ansatte i kraftbransjen. De er skremt, forbauset og forbannet over hvordan bransjen farer fram. Flere opplever på nært hold at folk blir akutt syke når måleren koples inn. Her om dagen fikk jeg en epost fra kona til en kraftverksmann. Mannen hennes monterer målere for et nettselskap og ser at de gjør skade, hun forsøker å hjelpe folk som blir syke av slikt. Han skader, hun hjelper, og rapporterer om gode resultater. De har begge to skaffet seg en viss oversikt over forskningen og er begge fortvilet over kraftnett-selskapene og myndighetene, og fornøyde for hvert kommunikasjonskort som siden må nappes ut.

På toppen av dette fikk jeg for litt siden et langt brev fra en kar som hadde jobbet i Statens strålevern for mange år siden. Han fortalte om en kultur av selvgodhet, der atomkraft er kult, medisinsk bruk av radioaktiv stråling er nesten like kult og faglig spennende, mens ikke-ioniserende stråling, altså den per definisjon “svake” strålingen fra radiofrekvenser og strømnettet, er helt u-kult og det minst sexy man kan drive med. For i strålevernernes virkelighetsbilde kan slik svak stråling overhodet ikke gi noen skader – i alle falll ikke noe det er verd å bry seg med. Brevskriveren, som ønsker å være anonym, var nærmest skremt av miljøet han hadde opplevd, og var slett ikke forundret over holdningen der i gården når det gjelder smartmålere. Selv hadde han sørget for å skaffe seg fritak.

En elektriker med uvanlig interesse for strøm, Odd-Gunnar Roed, har også sendt meg et langt brev. Han sloss nå for å få fritak fra AMS-måler. Etter at han hadde holdt Skagerak Energi Nett på avstand en stund, skrev han et lengre brev, med påtegning fra legen om at “han er ved sine fulle fem”. Det var ikke nok, og endte med avslag – ikke fordi mannen blir knepet i usannheter, for det blir han ikke. Hans kunnskaper om strømmens skadevirkninger går nok utenpå Skagerak Energi Nett sin kundeservice. Problemet var at han manglet legeattest. Legen hans har nok ikke villet sette seg opp mot Helsedirektoratet, som har forbudt leger å skrive ut attester der det påstås at man kan få helseplager av AMS-målerne. Med saken sendte Odd-Gunnar meg skrivet han fikk fra Skagerak Energi Nett sammen med avslaget. Det er så tettpakket med forvrengninger og uriktigheter at det fortjener en egen bloggpost, som kommer om noen dager.

Slik skal altså målere som gjør folk syke, tvinges inn i de tusen hjem. “Vil du ikke, så skal du!” For de negative holdningene til smartmålerne kan jo ikke skyldes annet enn massepsykose, kan de vel?

Det er derfor – på grunn av denne farlige uvitenheten, eller skal vi si selvpåførte skyggelappene – at vi må klage når vi ikke får legene til å skrive ut legeattester. Det gjør du ved å bruke oppskriften som du finner i menyen på min blogg, eller HER. For legene tør ikke skrive attester i strid med Helsedirektoratets forbud, og stort sett kan de jo heller ikke noe på dette feltet. Kunnskapen har vært holdt nede så lenge at den er vekk, og de mange diagnosene som brukes i store deler av verden til symptomer på helseskader fra ikke-ioniserende stråling, er fjernet fra den norske varianten av spesialistlegenes diagnosesystem ICD-10 (R68.8, T66, W90, Z58.4, F45.3, F48.0).

Denne uvitenheten har bransjens organisasjoner, kraft- og trådløssektorene og Statens strålevern sørget for å beskytte i stedet for å avdekke. Det er denne uvitenheten som Arthur Firstenberg river ned i (NB. Tekstreklame:) “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet”, som du finner HER.

Nå heter Strålevernet forresten DSA – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – et navn som legger mer vekt på det som er kult. Dessuten bør man merke seg at under revisjonen av strålevernforskriften for et par år siden ble all “svak” stråling i radiobølgenes og elektrisitetnettenes frekvensområder definert som uskadelig. Den er ganske enkelt definert ut av forskriften som ufarlig og uviktig å følge opp. Det skjedde til tross for en rekke høringsuttalelser (bloggpost 10.10.2016) som pekte på den massive forskningen som viser at det slett ikke er slik. Slik bygger man uvitenhetens nye tårn, og dermed kommer overraskelsene som julekvelden på kjerringa når smartmålerne koples til.

Navnebyttet minner meg forøvrig om Windscale-reaktoren i England som hadde forurenset hele Irskesjøen og spredt radioaktivitet langt inn i Nordsjøen siden før 1970-tallet og fortsatt er litt av en miljøbombe. Plutselig en dag fikk den et nytt og mykere navn – Sellafield. I tillegg fikk det et nytt og interessant “velkomstsenter” som fortalte om atomkraftens velsignelser og arrangerte jaktfalk-demonstrasjoner en gang i uka. For ikke bare klær, men også navn med schwung skaper folk og bygger deres identitet.

På folkemunne het det: “You got a problem? Change the name!”

 

Einar Flydal, den 9. februar 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190209 AMS-innføringen – Mobbing av forbrukerne løgn og tvang