Fikk du ikke legeattest mot AMS-måleren? Advokat Schjødt AS hjelper deg videre – gratis!

Dersom du har bedt om legeattest for å slippe AMS / smartmåler, ble du antakelig avvist på legekontoret. For Helsedirektoratet forbød våren 2018 legene å attestere at det går an å få helseplager eller å bli syk av den mikrobølgede strålingen fra de “smarte” målerne.

Så hva gjør du da hvis du vil slippe å få AMS-måleren installert, eller vil bli kvitt AMS-måleren som alt er blitt installert?

Oppskriften som du får her, bygger på en konkret klage som er sendt NVE fra Advokat Schjødt AS. Per dato (5.2.2019) er denne klagesaken ikke avgjort, og den vil bli anket dersom den avslås. Du får bli med hele veien som “gratispassasjer” ved å fylle inn dine opplysninger og sende inn en lik klage. Det får du hjelp til her.

Hjelpen er gratis. Regningen er allerede betalt. Jo flere som klager, jo bedre.

Men aller først:

Sjekk om oppskriften passer for deg og gi meg samtidig verdifull, anonym oversikt over leserne! Klikk på rett svar:
 • 1. Jeg har fått legeattest. 29%, 206 svar
  206 svar 29%
  206 svar - 29% av alle svar.
 • 2. Jeg har vært på legekontoret for å få attest mot AMS/smartmåler, og blitt avvist. 28%, 205 svar
  205 svar 28%
  205 svar - 28% av alle svar.
 • 3. Jeg har ennå ikke forsøkt å få legeattest fordi jeg har hørt man blir avvist. 24%, 171 svar
  171 svar 24%
  171 svar - 24% av alle svar.
 • 4. Jeg har søkt fritak uten legeattest, og har fått avslag fra nettselskapet. 10%, 72 svar
  72 svar 10%
  72 svar - 10% av alle svar.
 • 5. Jeg har av andre grunner ennå ikke forsøkt å få legeattest. 9%, 67 svar
  67 svar 9%
  67 svar - 9% av alle svar.
Samlet antall svar: 721
05/02/2019 - 01/01/2020
Avstemmingen er stengt.

Valgte du svar nr. 1, passer denne oppskriften ikke for deg.
Valgte du svar nr. 2, passer oppskriften godt for deg.
Valgte du svar nr. 3 eller 4 eller 5, så forsøk først (på ny) å få legeattest. Bruk oppskriften under.

Dersom du skal forsøke å få deg legeattest først, så les litt om hvordan du går fram: Slik søker du fritak fra «smart» strømmåler (AMS) fort og greit. Hvis du ikke får legeattest, fortsetter du på denne oppskriften.

Slik er opplegget

Oppskriften går ut på å fylle ut og sende inn to nesten ferdiglagede dokumenter med bilag: en fritakssøknad uten legeattest, og en ferdiglaget klage til NVE som du sender når du har fått avslag på fritakssøknaden fordi du mangler legeattest. Så lenge behandlingen pågår, kan du få utsatt installasjonen.

NB! Du ringer ikke til Advokat Schjødt AS for å be om råd. Kjører du deg helt fast, spør du heller venner og familie. Vil du ha personlig hjelp fra advokater, må du betale for det. Jeg samarbeider med Advokat Schjødt AS om å bruke deres tekster til denne oppskriften. Opplegget skal være “selvforklarende”.

 • Dersom du får fritak fra nettselskapet etter å ha sendt ny søknad, er saken ferdig.
 • Dersom NVE gir din klage medhold, har du vunnet fram og søker fritak på ny.
 • Dersom NVE avviser klagen, får du en ny mal – også den er gratis. Så anker du avslaget videre til Olje- og energidepartementet.

Hva som skjer dersom et antall klager også avvises av OED, har advokatene hos Advokat Schjødt AS for lengst tenkt gjennom. Det kommer vi tilbake til. Det forplikte deg heller ikke til noen kostnader, siden det bare er en annen sak som kopieres, og den saken alt er betalt. Hvis det i det hele tatt blir aktuelt med utgifter deretter, kan det bli et spleiselag, og du kan hoppe av når som helst underveis før det. Regningen til og med skrittet etter avslag fra OED er allerede betalt, i hovedsak av et anonymt ektepar som har sett seg tilstrekkelig forbanna på hvordan lojalitet mellom forvaltningsorganer fører til en politikk som herser med folkehelsen.

Det er fint om det blir mange klager: Hver ny klage som avvises, styrker klagens påstand om at de som ønsker fritak, ikke får den behandlingen de har krav på.

Hva klages det over?

Klagen går ut på at avslaget du fikk på legeattest og følgene av det, skyldes juridisk uholdbare beslutninger på punkt etter punkt, og at du derfor ikke har fått den behandlingen du rent juridisk har krav på.

De juridiske formuleringene i klagen forteller at Helsedirektoratets forbud er ulovlig og hviler, sammen med NVEs forskrift og tolkninger, på juridisk såvel som medisinsk åpenbart uholdbare forutsetninger. Disse forutsetningene peker tilbake til Strålevernet (nå DSA) sine fortolkninger som også påvises å være uholdbare. Dette gjelder ikke bare forskning som Strålevernet overser, men hvordan Strålevernet mistolker de utredningene og retningslinjene som Strålevernet selv bygger sine påstander på. Strålevernet har ganske enkelt ikke noe rimelig grunnlag for å hevde at strålingen fra AMS-målerne ikke innebærer noen helsefare, tvert om. Og dessuten overser Strålevernet sin plikt til å handle utfra føre-var-prinsippet.

Hittil har NVE avvist alle klagesaker, og alle er avvist med de samme argumentene. Denne gangen holder ikke disse argumentene.

>Så har du altså forsøkt å få legeattest, men er blitt avvist, eller har du ikke forsøkt ennå, men vil, så sett i gang!

Slik går du fram

Du laster ned og skriver ut fila KLAGEOPPSKRIFT v.1.0.pdf, og så følger du oppskriften til punkt og prikke. Der finner du dokumentmaler ferdig til utfylling og eksempler som viser hvordan ferdig dokument omtrent vil se ut når du har brukt malen. Og du finner vedlegg som skal med klagen.

Dette er ingen stor jobb. Når du har lært deg framgangsmåten, kan du kanskje også hjelpe andre som er mindre drevne på tastaturet?

Lykke til med klagen!

Einar Flydal, 5. februar 2019
(revidert spørreskjema 5.2.19)

PDF-versjon av denne teksten: EFlydal 20190205 Adv Schjødt hjelper deg med klagen – gratis

PS. En forkortet versjon av denne teksten finner du som egen side i bloggens hovedmeny HER.