Hvorfor er 185 innspill til Folkehelsemeldingen fjernet?

I fjor ba helse- og omsorgsministeren om innspill til den nye Folkehelsemeldingen som var under utarbeidelse. I disse dager er den på vei gjennom det politiske apparatet, først i Helse- og omsorgskomiteen, og dernest i Stortinget. 

Men nå er alle innspillene fjernet fra regjeringen.no, der de var lagt ut. Man kan altså ikke lenger sjekke ut i hvilken grad de innspill som er kommet, og som man ba om, er gjenspeilet i meldingen. Hvorfor?, må man spørre seg. Du finner dem her.

185 av innspillene handlet om helseplager fra elektromagnetisk stråling – fra AMS/smartmålere, WiFi i skolen eller fra naboer og på offentlige steder, fra mobilmaster og mobiltelefoner, osv.  Heldigvis har noen tatt vare på dem og samlet dem i ett dokument. Det kan du åpne og laste ned HER. Dokumentet er på rundt 170 sider og gir omfattende referanser til forskning på området, såvel som til innsendernes egne, personlige erfaringer.

Kanskje noen vil gjøre medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen og andre stortingsrepresentanter oppmerksom på disse, så de kan sjekke ut at temaet behandles i meldingen?  Sentrale forskere kloden rundt roper nå så høyt de kan for å nå fram til politikerne med sitt budskap. Det er at slik stråling nå er et av klodens – og folkehelsens – mest alvorlige problemer. Flere detaljer finner du i alle de innsendte innspillene til Folkehelsemeldingen, som du altså finner HER.

Min omtale av innspillene finner du i min bloggpost 22.10.2018, men lenkene til innspillene virker altså ikke lenger.

 

Einar Flydal, den 25. mars 2019

Folkehelsemeldinga-_EMFinnspill2018-Sladdet ver fra HOD02042019

PS. 02.04.2019:

Jeg er blitt kontaktet av Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er blitt enige om å sladde navn i enkelte av innleggene, fordi HOD er blitt kontaktet av folk som ikke har ønsket sitt navn eksponert. Til tross for at innspillene har ligget med navnene synlig på departementets nettsider i lang tid, har jeg nå gjort dette. HOD har selv stått for sladdingen, og jeg har skiftet ut fila. Dermed bør jo også HOD igjen kunne legge ut alle innspillene på departementets nettsider.

Forøvrig har HOD svart meg om dette i dag 2.4.2019:

“Vi takker for bistand med å sladde personopplysninger i dokumentet som er lagt ut på din bloggside.
Departementet har kommet til at det ikke er hensiktsmessig å legge ut alle innspillene på våre nettsider på nytt. Det ville kreve ytterligere gjennomgang, blant annet av de innspillene som ikke er lagt ut på din bloggside.
Samtidig vil departementet understreke at alle innspillene blir vurdert i forbindelse med arbeidet med Folkehelsemeldingen.”

PS. 25. mars kl. 17:30:

Fra Halvor Torp i Hurdal har forsøkt å undersøke hvorfor innspillene er fjernet. Han skriver følgende:

Jeg har akkurat ringt Helse-og omsorgs-departementet, tlf. 22 24 90 90, og mitt spørsmål gjorde at jeg ble satt over til arkivet. Jeg hadde jo bedt ministeren om et personlig svar på mitt innspill, og det fikk jeg (selvsagt) ikke, så 05.03.19 sendte jeg mitt høringsinnspill på mail til postmottak@hod.dep.no, og venter på svar. Nå spurte jeg hvorfor mitt og 184 andre høringsinnspill var blitt fjernet fra regjeringen.no. Forklaringen jeg fikk var at alt som legges ut på regjeringen.no skal sensureres for informasjon av privat og personlig karakter, og slikt skal fjernes  av dem som jobber på arkivet FØR det kan legges ut offentlig. Det var ikke blitt gjort i dette tilfellet, ifølge den jeg snakket med, så innspillene hadde havnet usensurert på regjeringen.no ved en glipp. Dette var nå oppdaget og det er grunnen til at innleggene med personsensitiv informasjon er fjernet.

Jeg påstod da hardnakket at jeg ikke har noe som helst personsensitiv informasjon i mitt innspill, og spurte hvorfor mitt innspill også ble fjernet. Arkivaren påstod da at alle innspill fra privatpersoner foreløpig var blitt fjernet for at de skulle gås igjennom, og at de som ikke inneholdt personsensitiv informasjon skulle legges ut igjen.

Så nå blir det spennende å se hva som skjer og ikke minst NÅR. Folkehelsemeldingen skal være ferdigbehandlet før påske. Trenering kan jo være et virkemiddel som bidrar til at det kan drøye/utebli, men vi kan jo håpe at de behandler dette som lovet. Det er bare å følge med ………..

Til Halvor Torps melding har jeg følgende kommentar:

Heller ikke mitt innspill inneholder personsensitiv informasjon. Dessuten er også innspill fra en lang rekke organisasjoner fjernet. Kort sagt er alt blitt fjernet, og ikke bare de 185 som omhandler EMF og helse, men også de som omhandler andre tema (og er langt færre, såvidt jeg husker).

Kanskje ble alt borte fordi noen bare hadde behov for å rydde litt. Men det er et demokratisk problem når slikt forsvinner fra vår felles hukommelse, og politiske dokumenter ikke kan sjekkes opp mot politiske høringsprosesser. Jeg har derfor i dag sendt inn hele samlingen på 185 innspill til Helse- og omsorgsdepartmentet, postmottak@hod.dep.no, med beskjed om at det er viktig at denne samlingen med innspill til Folkehelsemeldingen journalføres.

EF