Om smarttelefonens fantastiske og samtidig destruktive verden… Podcast

Einar Flydal i Hyllands verdenLiker du å lytte mer enn å lese? Og er du interessert i  hvordan smarttelefonen – dette høyteknologiske vidunderet som det nå fins milliarder av rundt på kloden – forandret verden? 

I så fall er kanskje sosialantropologen Thomas Hylland Eriksens podcast’er noe for deg:

I en serie på 11 episoder har han invitert 10 markerte personer til å fortelle om sitt forhold til smarttelefonene – med spennvidde fra kulturhistorie via biologi, trykkekunst, litteraturfaglige problemstillinger til globalisering og helse- og miljøproblematikk. Her finner du Eirik Newth, Dag O Hessen, Peter Norman Waage, Maria Kartveit, Espen Ytreberg, John Erik Riley, Henrik Sinding-Larsen, Ståle Wig, Torgrim Eggen – og altså Einar Flydal.

De fleste som lytter til podcast’er, gjør det vel over mobildata mens de er ute på tur, på reiser, eller trener. Jeg bruker min stasjonære PC, og kan en sjelden gang lytte til noe mens jeg gjør rutinearbeid. For mens jeg tidligere nærmest bodde inni mine mobiltelefoner, bruker jeg nå min smarttelefon – som jeg fortsatt beundrer – så lite som praktisk mulig. Jeg bruker den så godt som aldri med mobildata slått på, og alltid i flymodus om natta. Årsaken har en direkte kopling til podcastene der jeg forteller:

Det tok meg mange år før jeg begynte å bli opptatt av informasjons- og kommunikasjonsteknologiens mørkere sider, og enda flere før jeg fordypet meg i forskning som fortalte at menneskeskapte elektromagnetiske felt fra denne fantastiske teknologien faktisk også kunne skade folke-, dyre- og plantehelsen.

Med denne doble interessen – på den ene siden fascinasjonen over teknologien og bransjen, og på den andre siden den etterhvert dype forståelsen av helse- og miljøskadene som følger i teknologiens kjølvann – var det kanskje ikke så rart at jeg er blitt utstyrt med hele to episoder med to ganske ulike tema i Hyllands verden, som Thomas Hylland Eriksen har døpt sin “kanal”:

I mange år var det min jobb å bidra til å analysere hvordan telekom-bransjen fungerer og utvikler seg. Vi analyserte nettsamfunn før ordet eksisterte. I en førti-minutters podcast snakker jeg om hvor spennende ulik denne bransjen er fra andre bransjer, og hva slags økonomiske egenskaper ved teknologien og vår tids politikk som skaper en slik voldsom forretningsdynamikk, og som ligger bak “app’ene” vi finner som små symboler på mobilenes glassflater.

I min andre podcast, som avslutter hele serien om smarttelefonen, snakker jeg om helse- og miljøskadene fra mikrobølget stråling, om grenseverdier som slett ikke beskytter slik vi må forvente at de skal, og om hvordan bransjen og strålevern-myndighetene sørger for – av tradisjon, ressursmangel, uforstand og strategi i alle slags blandingsforhold – at det ikke lages grenseverdier som faktisk er egnet til å beskytte mot helse- og miljøskadene, men tvert om forsvarer at skadeomfanget stadig øker i takt med nye teknologigenerasjoner, nå 5G.

Så liker du slikt stoff, er det bare å lytte på Hyllands verden!

 

Einar Flydal, den 30. mai 2019.

PS. Vil du grave dypere og ønsker dokumentasjon med solide forskningsreferanser på det jeg snakker om i podcast’en om helse- og miljøvirkninger? Eller lurer du på hvordan gapet mellom mine påstander og NKOMs og Strålevernets påstander kan forklares?

Jeg foreslår:

  1. Vedlegget i Erling Grimstad og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, som du kan laste ned gratis, eller kjøpe, HER eller fra Z-forlag
  2. Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien og elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag.
    Bestilles HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel