Københavner-resolusjonen om 5G oversendt Folketinget

Forside-KøbenhavnerresolusjonenI går den 25. mai 2019 ble en høytidelig erklæring oversendt til Folketinget fra den høringen om 5G og innvirkningen på mennesker, dyr og planter som ble arrangert på Christiansborg slott tidligere den samme måneden, den 4. mai. Foredragene og den juridiske utredningen er tidligere blitt omtalt her på bloggen (06.05.2019 og 11.05.2019).

Det var de fire organisasjonene Mayday, Forskernettverket Dansk Institut for Folkesundhed, og Rådet for helbredssikker Telekommunikation og EHS-foreningen som hadde arrangert møtet, på invitasjon fra flere Folketingsrepresentanter. Under høringen ble det holdt en serie korte foredrag, og det ble lagt fram en juridisk utredning om ”hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark”. (Du kan laste den ned nedenfor eller på egen side for interessante dokumenter: HER.)

Salen var full til siste plass. Den rommet 230 personer, som måtte melde seg på på forhånd og oppgi kontaktadresser. Erklæringen er tiltrådt av så godt som alle av dem man har fått respons fra i etterkant.

Nedenfor finner du hele erklæringen som PDF-fil, på dansk. Det er tradisjon å skrive slike tekster på denne måten – i bare én, eller i alle fall svært få, setninger. Her er hele teksten delt opp i tre.

Som du vil se, gir denne teksten klar beskjed om at i de kommunikasjonsteknologiene som 5G allerede benytter, og som vil bli tatt i bruk etterhvert, inngår det en rekke komponenter som er av slik art at helsevirkningene er kjente og godt dokumenterte i mer enn tilstrekkelig grad til at man kan så fast at det strider mot flere konvensjoner Danmark er bundet av, å bygge ut slikt. Disse konvensjonene har også mange andre land gitt sin tilslutning, og lovene er utformet i tråd med disse.

Københavner-resolusjonen om 5G har mye til felles med de mange andre resolusjonene som er kommet om helsevirkninger fra mikrobølget stråling, hva enten vi snakker om 3G, 4G, 5G, WiFi eller AMS/smartmålere. Felles er også at de framhever at dagens såkalte “anbefalte grenseverdier” ikke beskytter mot helseskader fra slik stråling, trass i bransjens og strålevernmyndighetens forsikringer.

Eller, som noen sier det: “EMF is the new tobacco.”

615 Nedlastinger

 

Einar Flydal, den 29. mai 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190527 Københavnererklæringen oversendt Folketinget

PS. Du kan bidra til mer oppmerksomhet om saken hver gang du handler: Kjøp ditt eget 5G-nett! Det gjør du HER.