Hvordan påvirkes vi av svake elektriske ladninger? Her er lesestoff både for kunnskapstørste, eloverfølsomme og IKT-folk

Flöistrup Vädersjukdomar och luftjonerHvordan alt liv påvirkes av elektriske ladninger og av de store elektriske kretsløp i naturen, er både gammel og moderne kunnskap som i stor grad har gått i den store glemmeboka. 

Forstår man mer av dette, forstår man også lettere hvorfor vi påvirkes av moderne bruk av trådløs kommunikasjon, og hvorfor noen påvirkes langt mer enn andre. 

At vi skulle påvirkes av elektriske ladninger i lufta, som jo er uendelig svake, låter så merkelig og fremmed for de fleste av oss. Så merkelig at det er naturlig å gi slikt etiketten “alternativt”. Men her får du aldeles gratis en svensk bok til å bli klok av. Den viser at vi snakker tradisjonell naturvitenskap og medisin.

Da jeg var ung, kjøpte foreldrene mine en elektrisk luftfukter. Den sto og putret i stua. Det hadde stått så mye i avisene om at lufta er for tørr i moderne hus. Verken jeg eller de visste at slike maskiner var blitt utviklet for å skape bedre balanse på elektriske ladninger i lufta, men at de ikke lot seg markedsføre slik, siden folk ikke kjente nok til betydningen av rett ionebalanse i lufta. Derfor ble de markedsført som luftfuktere.

Noen ganger opp gjennom livet har jeg støtt på prat om luftioner og at slikt skulle være viktig for helsa. Det var vel først da jeg støtte på en artikkel om værsyke at jeg begynte å ta det alvorlig. For da oppdaget jeg noen større, og svært interessante, sammenhenger. Hva jeg fant ut om væresyke og sammenhengen med at noen blir syke av mobiler og smartmålere, finner du beskrevet fra avsnitt 4.2.6 Værsyken og pulsene, side 102 i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag 2018. (Den kan du kjøpe som bok eller laste ned gratis HER.) Denne boka er blitt en lærebok om stråling og helse for mange.

Men tilbake til det store elektriske kretsløpet: I Kapittel 9. Vår klodes elektriske hylster, i Arthur Firstenbergs bok Den elektriske regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet (som du kan kjøpe samme sted), er det en direkte vakker og poetisk beskrivelse av den store elektriske sammenhengen som alt liv på planeten Jorden inngår i, og som blant annet styrer vår døgnrytme. (Boka har forøvrig fått en særdeles positiv og stor omtale i Helsemagasinet VOF nylig.)

Her på jordoverflaten består det elektriske kretsløpet blant annet av at luftioner med positive og negative ladninger omgir oss og påvirker oss. Kontorluft og vifter gir større andel positive ioner. Rennende vann (både i elver og i dusjen) og frisk luft øker andelen negative ioner, som vi normalt trenger flere av for å ha det godt og holde oss friske.

12 globalt kretsløp

Litt av det store elektriske kretsløpet vi inngår i (fra Firstenberg: Den usynlige regnbuen)

Det var denne kunnskapen, som økte markant i tida etter 2. verdenskrig, og som altså førte til at vi fikk luftfukterne. Og det er den samme kunnskapen som fører til at når du går inn i grotter eller besøker kurbad i Mellom- og Søreuropa, står det gjerne et skilt som forteller deg hvor helsebringende det er at lufta der – og vannet – er så stint av negative ioner. Og det er av samme grunn at du på AliExpress, verdens største (og kinesiske) nettbutikk, kan finne et utall produsenter av små og store ionisatorer – ionemaskiner som skal gi deg bedre helse ved å tilføre neagtive ioner i innelufta som du har ødelagt av datautstyr, mekaniske ventilasjonssystemer, syntetiske materialer, osv. osv. Forskerne vet ganske enkelt mye om dette, selv om du og jeg ikke har hørt om det før og syns det høres rart ut.

Hvor effektive slike maskiner er, skal jeg ikke uttale meg om. Jeg har ingen erfaring med dem, og jeg har forstått at de skal brukes med måte. Men jeg har også forstått at det ligger en fornuftig tanke bak, og at kunnskap om ionenes betydning både er forankret i gamle medisinske tradisjoner og i konvensjonell vitenskap som det ikke er rimelig å stemple nedsettende som “alternativ”. Kunnskapen er bare ikke tatt vare på i legeutdanningen.

Da en pensjonert lege, som har vært spesialist på arbeids- om miljømedisin, stakk til meg en bok om luftioner og værsyke for et halvt år siden, la jeg den først til side og tenkte at den få jeg titte på når jeg får tid. Men nå har jeg lest den, og jeg har forstått at han nok så klare koplinger til dagens problemer med menneskeskapte elektromagnetiske felt som jeg ikke ennå hadde oppdaget:

Boka er Bertil Flöistrup: Vädersjukdomar och luftjoner, Resume och rapport över biomedicin och jonterapi, Fragaria, 1981. Forfatteren, Bertil Flöistrup, som nå er en gammel mann, er selv meget værfølsom, og gjorde nettopp dette til sin medisinske spesialitet som lege og som medisinsk forsker. Boka gir stor oversikt og en bred, populærfaglig innføring i forskningen såvel som i de værsykes egne opplevelser. Den legger fram en mengde interessant  forskning som ikke bare er relevant for værsyke, men gjør det lettere å forstå hvorfor så mange blir akutt syke av mobiler, WiFi, smartmålere og annet elektronisk utstyr – selv om signalene de sender ligger lavere enn promiller av dagens grenseverdier. Det gjør jo også de elektroniske ladningene som er i lufta rundt oss, og som endres av ting vi har i huset, av været og til og med av hvordan vi kler oss. Boka gjør det også lettere å forstå hvorfor noen mener at det er sunt å gå barbeint og å omfavne trær, og hvorfor man blir oppkvikket av en tur i skogen og av å ta en dusj.

Så dette er en bok både for den som ønsker økt allmennkunnskap, den som ønsker mer detaljert innsikt og forståelse i det medisinske, den som ønsker innsikt i egne helseproblemer, og den som ønsker å underbygge at vårt Strålevern villeder våre politikere, NVE, strømselskaper og våre helseetater til å føre et direkte folkehelseskadelig strålevern.

Men boka er for lengst ikke lenger i salg. Jeg tok derfor kontakt med forfatteren selv, det vil si med hans familie, og de har med glede fristilt boka til gratis distribusjon. Boka har derfor vært en tur i Romania der den er blitt skannet profesjonelt og billig, og her har du den som PDF-fil til nedlasting. Lykke til med lesingen!

 

Einar Flydal, den 18. juli 2019

3058 Nedlastinger

 

Og husk endelig «AMS-målerne for retten!» Aksjonen er i full sving og rettssakene kommer.