Domstoler i Frankrike krever at smartmålere skal fjernes på grunn av helseplager fra «skitten strøm»

Linky m lang nese

Det franske NVE/Statkraft løy på seg lang nese om Linky-måleren. Domstoler
gir fritak for akutte helseplager
fra «skitten strøm».

Endelig ser det ut til at de medisinske argumentene mot smartmålerne (AMS) begynner å få gjennomslag:

I Frankrike har nylig 121 saker vært oppe til doms i byen Tours. Av disse ble 108 tilfeller der strømkunder motsatte seg installasjon av måler, avvist, mens 13 ble godkjent på medisinsk grunnlag, og domstolen har krevd at målerne blir fjernet. Det er nettstedet franceinfo: og Franceinfo/AFP som meldte dette nylig. Domstolen erkjente at der er reelle medisinske grunner.

Det er verd å legge merke til at de franske AMS-målerne, som heter «Linky», normalt ikke bruker mikrobølget radio, men sender gjennom strømnettet. De bruker altså «skitten strøm» som kommunikasjonsmetode (PLC – Power Line Communication). Dette er en kilde til elektromagnetisk forurensning som har liten oppmerksomhet og benektes som problem av strålevernet, men har mer enn nok belegg i forskning til i det minste å utløse føre-var-tankegang.

«For et av tilfellene, et barn på 7 år,» skriver franceinfo: samme sted, «erkjenner retten at «tilstanden av kronisk trøtthet” og “søvnproblemer“, som ble dokumentert med legeattest, “kan være knyttet til Linky-måleren“. Både for dette tilfellet som for tolv andre tilfeller, krever domstolen i Tours at målerne fjernes og at foreskriver at “levering av elektrisitet må skje uten bruk av kommunikasjon over ledningene“, som Enedis [det franske NVE/Statkraft] bruker til å drive kontinuerlig registrering av forbruket fra måleren, og fakturere uten å drive avlesninger på stedet.»

Trøtthet, søvnløshet og en del andre “diffuse” helseplager hører med blant standard-repertoaret som rapporteres også i Norge og inngår i det som internasjonalt er kjent som mikrobølgesyke. (Se bloggpost 08.01.2019.)

Her referer jeg fra resten av omtalen i franceinfo::

Saksøkernes advokat anførte at det var fare for “umiddelbar skade” på “folk som ikke lenger er i stand til å bo hjemme“, og han refererte til føre-var-prinsippet og framla legeattester. Han viste til at Frankrikes sentrale institutt for utredninger om nasjonale helsespørsmål, ANSES, i 2017 har konkludert med at det var usikkerheter rundt de helsemessige virkningene, og forsatt ikke hadde brakt klarhet om dette. han snakket om. Advokaten har også gjort det klart at han kommer til å fremme saker ved andre domstoler i hele Frankrike for å sloss mot installasjon av disse målerne.

Installasjonen av Linky-målerne foregår som et prosjekt under ledelse av Enedis [det franske NVE/Statkraft]. Linky-målerne har vært gjenstand for stadige kontroverser siden den første utplasseringen i 2015. Det har vært ført 22 gruppesøksmål for retten. De langt fleste saksøkerne, flere hundre til dags dato, er blitt avvist av domstolene – i Rennes, Toulouse og Bordeaux – bortsett fra en håndfull, såkalte “el-overfølsomme”.

Erfaringen fra Frankrike synes altså å være at domstolene tar hensyn til at «skitten strøm» kan gi helseplager for el-overfølsomme. Dette er interessant i norsk sammenheng: Også i Norge og ellers i Norden har vi en rekke tilfeller med personer som får sterke helseplager av selv ganske lave nivå skitten strøm. I en rekke av sakene der folk nekter utskiftning – selv om kommunikasjonsenheten fjernes, er det nettopp skitten strøm som har vært et av argumentene.

For de fleste er skitten strøm derimot noe vi ikke merker noe til overhodet, men slik er det ikke for alle: Selv strømforsyningen til en mobillader eller radio eller en sparepære kan være nok til å utløse store plager. Noen lever helt uten ladere, andre med hovedsikringen påslått bare få timer per dag. At ellers sunne, oppegående mennesker ikke lenger klarer å bo hjemme, men havner på flukt til den strømløse hytta eller andre steder langt fra smartmålere, har jeg også vært borti. 

Foreningen FELO har tatt fram en løsning for å redusere skitten strøm i ledningsnettet fra målere uten kommunikasjon. Denne er omtalt i nyeste nummer av medlemsbladet Strålevett. Den kan være tilstrekkelig for mange. FELO gir bistand i de mest akutte og alvorlige tilfeller. 

Skitten strøm fra strømforsyninger skapes av at moderne strømforsyninger (SMPS-type) slår av og på strømmen meget raskt og dermed skaper «pulser» i det elektriske feltet rundt ledningene. Skitten strøm fra Linky-målerne, og fra andre PLC-målere, skapes når man koder inn informasjonen som skal sendes over strømnettet. Når slike pulser blir for sterke, fungerer strømledninger som antenner. I Frankrike har man også hatt en del tilfeller der den skitne strømmen har forstyrret eller ødelagt annet utstyr, og mistenkes for å stå bak branntilløp.

Dersom du er frankofil, er det mye stoff å finne om Linky på nettet. En typisk fransk innføring i problematikken, formet som kommentert tegneserie, finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=6deUJOrm49Y

Langtidsvirkningene av svake nivåer kunstige elektromagnetiske felt – hva enten som skitten strøm eller som radiobølger – er fortsatt ikke erkjent av det franske rettsvesenet, selv om de jo er langt mer omfattende dokumentert fra forskning kloden over, enn virkninger av skitten strøm. Vi får se når det kommer.

Einar Flydal, den 6. august 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190806 Domstoler i Frankrike krever smartmålere fjerne pga skitten strøm

PS1. Oversettelsen er gjort fra fransk av undertegnede. For mer info om skitten strøm, søk på bloggen. Du finner også omtale og noen kilder i Firstenberg: «Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet», Z-forlag, 2018 og i Grimstad og Flydal: «Smartmålerne, jussen og helsa», Z-forlag, 2018. Begge kan hentes/bestilles her: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

PS2. Tirsdag 6. august arrangerer FELO, foreningen for el-overfølsomme, “åpent medlemsmøte” om skittenstrøm og filtrering med ferritter, en løsning som skal fungere svært bra på skittenstrøm fra digitale strømmålere. Foredraget starter kl 18 og holdes av Erik Avnskog, styremedlem i FELO og lydtekniker som har arbeidet med løsningen i lang tid. Stedet er Ut i solen-stua på Asker museum. (Hvis du ønsker å møte, ber FELO om at du varsler per epost post@felo.no, sender SMS eller får ringt beskjed til tlf. 97787153.) Adressen er UT-I-SOLEN-STUA PÅ ASKER MUSEUM – Otto Valstads vei 19, 1395 Hvalstad.

PS2. Hjelp til med å bringe AMS-målerne for retten også i Norge: fnd.uz/smartmålereforretten