Her kan du se 5G-seminaret på Litteraturhuset lørdag 26. oktober 2019

kollasj EF

Seminaret trakk fullt hus, og kan nå ses på nettet. For å se 5G-seminaret fra din smartTV eller fra en annen skjerm enn den du ser på nå, går du til YouTube (http://youtube.com) og søker med de to ordene 5G og litteraturhuset.

Skal du se fra denne skjermen, klikker du bare her: https://www.youtube.com/watch?v=7Cp8EQeAlZE&feature=youtu.be 

Dersom du vil se foredragene enkelt vis, finner du dem her:

https://www.youtube.com/watch?v=LhNbbgl6_ao&list=PLxN0FXcbI3DHLCsp_jIy5Y-7_Jr5Nptok&index=2&t=0s

Programmet ser slik ut:

  • Per Christian Øiestad, Z-forlag, ønsker velkommen og presenterer boka, fra 0:00
  • Einar Flydal: «Visjonen brast og ble til miljøgift. Intro om 5G.» fra 1:29:47
  • Thomas Hylland Eriksen: «Fra de tusen blomsters verden til dødelig ensretting – og biologiens forrang» fra 18:50
  • «The Insect Inspector», alias Michael Chapman Pincher: «Insects are disappearing all over the world. The cause is not known. Or is it?» fra 37:47 Skriftlig versjon av foredraget om insektdøden, finner du vedlagt HER.
  • Else Nordhagen: «Hva er det som nå gjør radiobølgene skadelige? Vi har jo badet i dem siden livet oppsto…» fra 1:11:45
  • (pause fra 1:29:47)
  • Trond Skaftnesmo: «Når vitenskapsvurderinger er til salgs – om sannhetens kår under det ekom-industrielle kompleks», fra 1:48:30
  • Thomas Bøhn: «Hvordan fungerer egentlig de overnasjonale regulatørene som skal sikre oss mot miljøskader?» En parallell fra regulering av matvarer, fra 2:11:30
  • Claire Edwards: «20 000 5G satellites in space? What will be the result on the ground? Is it a suicidal enterprise? The UN perspective, and the 5G pushback» fra 2:35:30

 

Einar Flydal, den 25. oktober 2019 (rev. 28.10.)