AMS-målerne: Flykte til Norge – eller flykte til Kypros?

Smarthus-visjonen

Bo slik? Eller som stråleflyktning i et EMF-svakt boligfelt på Kypros?

I Norge bor det “stråleflyktninger” – folk som dro fra tettbefolkede områder på kontinentet for å slå seg ned i norske utkanter der eksponeringen for mobilmaster og høyspentledninger er lav. 

Men “stråleflyktningestrømmen” har alt gått motsatt vei en stund, og nå kommer de første prosjektene med ferieboligfelt laget for folk som vil ha svake elektriske felt rundt seg.

Det var vel tidlig på 1970-tallet at det begynte å komme idealistiske nederlendere til fiskevær i Nordnorge på jakt etter rein natur. Men seinere begynte det å komme enkelte som en dag hadde oppdaget at helseplagene i familien skyldtes et usunt elektromagnetisk miljø, f.eks. i det tett utbygde Nederland. Da de kom seg bort derfra og slo seg ned i grisgrendte strøk i Norge, ble de langt friskere – til de dro hjemom på slektsbesøk og ble de syke igjen – gang på gang. Så enkelt og så tydelig. (Vitenskapelig belegg for at noen reagerer så tydelig og raskt, finner du i stort mon i oversiktslitteraturen HER.)

Men nå fins det altså en motsatt tendens: folk som vil bort fra WiFi, Bluetooth, nettbrett, mobilmaster og induksjonstopper drar sydover til grisgrendte strøk der. Og nå som også AMS-målerne gjør folk syke, ser utbyggere et marked: På oppfordring fra lege Heiko Santelmann har jeg vært på Kypros, målt, diskutert og gitt mine råd til utbyggere. For noe må gjøres når nettselskaper og et antikvert Strålevern gjør livet for vanskelig her nord.

Slik skulle det selvsagt ikke vært: Folk må gjerne finne det gode liv langs Middelhavet, og mange gjør nettopp det. Skandinaver i tusentall har ferieleiligheter i Syden. Men det burde ikke vært behov for å ta med seg kapitalen, uføretrygden eller pensjonen for å flykte fra strålingen i norske boligstrøk. Å finne seg et tilfluktssted man selv må sette i stand i en nedlagt landsby er uansett bare en fluktmulighet for de få. 

Folk med akutte helseplager fra EMF – elektromagnetiske felt – kan ikke bo i leilighetskomplekser i badebyene. Men nå dukker de første prosjektene med strålingssvake feriehusfelt opp, omkranset av vinmarker. Slike boliger, som koster i størrelsesorden en norsk hytte, kan være en løsning for enkelte, og nå kan de velge slik uten å få NAV på nakken. Det kan vel til og med kanskje være en god investering. Lege Heiko Santelmann inviterer til visningstur og seminar på Kypros 28. april til 5. mai. Santelmann selv, med praksis fra behandling av EHS-pasienter,  Olle Johansson, en pioner og nestor innen forskningen på feltet, og jeg, som kommer fra telekom-/IKT-siden og forteller om forskningsfunn og analyserer bransjens spill om grenseverdiene, står for seminarets innhold. Så det blir sikkert både variert og interessant for de fleste.

Invitasjonen til turen finner du HER.

 

Einar Flydal, den 10. januar 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200110 AMS-målerne Flykte til Norge – eller flykte til Kypros

PS. For ordens skyld: Jeg mottar ingen betaling utover reise og en ukes overnatting. Jeg verken har hatt eller har økonomiske interesser i noen av prosjektene på Kypros og heller ikke i andre, for den saks skyld. Jeg lever av min pensjon. Derimot vil aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! få et betydelig tilskudd per bolig som måtte bli solgt.