5G-motstanden vokser kloden rundt

helsingfors

Skepsisen vokser seg stadig sterkere mot 5G – det nye mobilnettet som skal bane vei for massiv økning av den trådløse teletrafikken – med ditto vekst i eksponeringen. Skepsisen og protestene vokser kloden rundt.

Et nytt dansk nettsted, Tabt tråd, drevet av frilansjournalisten David Wedege, beskriver utviklingen i korte, enkle rapporter om 5G-motstanden.

Selv har jeg for lengst gitt opp å forsøke å følge med på de mange vedtak, rettssaker, høringer og protester som er på gang rundt omkring. Det blir altfor mye. Men fra Tabt tråd har jeg hentet et lite utvalg som du finner nedenfor.

Det går fram at stadig flere politikere og legfolk forstår hulheten i argumentene for 5G: Miljø- og helsevirkningene fra trådløs kommunikasjon lar seg godt observere alt fra 2G, 3G og 4G. Påstandene om at 5G ikke øker disse virkningene, er snekret ihop på samme vis som påstandene om at røyking, kvikksølv, bly og KFK ikke påvirket helsen og heller ikke hadde så klare miljøkonsekvenser at det var grunn for tiltak. Det er ikke et strålevern, men et bransjevern, bemannet med fysikere som ikke helt innser sitt fags begrensninger når biologiske prosesser skal studeres. Nå vet vi bedre.

Skjermdump-09.01.2020 , 16.05.22Forresten er det den 25. januar kloden rundt tillyst møter mot 5G, demonstrasjoner, protestoverrekkelser og liknende, også flere steder i Norge.

Er det for seint å stanse utviklingen, siden utrullingen jo alt er i gang? Nei, det er det ikke. Det som i dag rulles ut, er bare begynnelsen på en omfattende utvikling som vil ta mange år å iverksette. Gradvis vil det bli tatt i bruk mer skadelige frekvenser – hvis ikke protestene blir store nok. Og gradvis vil kommunikasjonsvolumet og antennetettheten øke – hvis ikke mange nok protesterer. Denne utviklingen kan derfor bremses og stanses underveis, slik det skjedde med KFK-gasser, med kvikksølv, med bly i bensinen og med en del andre miljøgifter.

Her er mitt utvalg fra fra Tabt tråd, men der er mye mer å hente:

Regering stopper 5G-projekt og undersøger sundhedsspørgsmålet

Tidslinje: Kritisk 5G-politik slår ned fra Californien til Kalamata

Vil Bidens personlige tragedie forandre trådløs sundhedspolitik?

Græsk flertal stopper 5G i kendt kystby

Daværende minister vildledte offentligheden om 5G: Blev direkte undsagt af Sundhedsstyrelsen

USA: Kæmpe retsopgør om telefonnettet handler nu også om 5G-bekymring

Irsk teleindustri er rystet over kommuner med 5G-modstand

10 gange så stærk mastestråling skal skabe råderum for italiensk 5G

Nu er 67 italienske kommuner officielt kritiske over for 5G

Italiensk by laver sikkerhedsafstand til telemaster

 

Einar Flydal, den 9. januar 2012

PS. Dersom du er på jakt etter forskningsreferanser og mer detaljerte faglige forklaringer, finner du dem ikke i artiklene over. Men du finner dem i overflod i den store 5G-boka, mens den spennende historien om forskningsutviklingen på feltet fra 1750 og fram til i dag finner du i Regnbuen:

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag). Med bidrag fra: MARTIN L. PALL / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / DAVID CARPENTER / CINDY SAGE / LENNART HARDELL / BÅRD-RUNE MARTINSEN / CHRISTIAN F. JENSEN. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover.
Mer omtale og for bestilling: HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag.
Boka gir deg en vakker, morsom, spennende og skremmende leseropplevelse. Samtidig får du en «dannelsesreise» gjennom kunnskapen på feltet – fra 1700-tallet til i dag, fra cellebiologien til kosmos. Krever ingen forkunnskaper.
Bestilles HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.