Folkeopplysning trengs: Hva med et foredrag om 5G, smartmålere, WiFi og vår «strålende hverdag»?

EidsvollforsamlingenFolkeopplysning er demokratiets grunnvoll. Uten opplysning fungerer ikke demokratiet: Politikerne blir ikke satt under press fra velgerne og sovner i timen, og forvaltningen får drive på for seg selv – uten korrektiv når det trengs. Folkeopplysning er noe av det viktigste av alt.

Vi trenger foredrag om “elektrotåka” rundt om i landet!  invitér foredragsholdere til lokallag og foreninger! Du kan spørre både Norges Miljøvernforbund, Folkets strålevern og FELO. Du kan stjele fra mine foiler og foredrag og bloggposter alt du lyster for å lage og holde foredrag selv, danne lesesirkler eller kurs!

Eller du kan spørre meg om jeg kan komme, og du kan foreslå meg som foredragsholder for Lions og Rotary, saniteten, kennelklubben, Frp Ungdom, Foreningen Skepsis, speiderlaget, 4H, bygdeungdomslaget, Natur og Ungdom, FAU, eller revmatikerlaget, barselgruppa, fiskarlaget, studentlaget eller shippingklubben. For temaet angår alle, og alle burde ta 5G, WiFi, og elektrotåka opp på møteprogrammet. Jeg stiller hvis jeg kan – hva enten vi kan forvente 30 eller 300 tilhørere. 

Her følger en tekst du kan sende til de du syns burde arrangere et slikt møte (PDF-versjon nederst), samtidig som du kanskje forteller dem at du gjerne tilbyr din hjelp med å arrangere det…

Vil dere ha et foredrag om 5G, smartmålere, WiFi og vår «strålende hverdag»?

Etter nær 40 år som samfunnsforsker og strategirådgiver innen telekom og IKT begynte jeg å undersøke baksiden av medaljen: helse- og miljøvirkningene av radiobølger. Nå er jeg en av Norges viktigste kilder til informasjon om vår tids skjulte miljøgift- «elektrotåka» (se http://einarflydal.com). Jeg holder gjerne foredrag hvis du arrangerer møtet!

Visste du at styrken i de elektromagnetiske feltene vi omgir oss med i våre byer, har økt 1.000.000.000.000.000.000 ganger bare siden 2. verdenskrig, og at de dessuten er av en annen type enn de som kommer inn fra naturen? Slikt er ikke livet skapt for å tåle. I mer enn 50 år har forskerne forstått at dette slår ut i en rekke av de små og store helseplagene som nå er vanlige. Strålingen fra senderne fordriver dessuten fugler, insekter og dyr. Den er en usynlig miljøgift. Vi må få redusert den, ikke økt den som nå. Og vi må sette i gang det oppryddingsarbeidet snarest.

Men hvor skadelig er det egentlig med 5G, WiFi, mobiler og andre slike kilder vi omgir oss med? Hva vet forskningen om dette? Hva er de biologiske mekanismene? Hva kan vi gjøre med saken? Og ikke minst: Hvordan kan det ha seg at vårt strålevern, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og vårt Helsedirektorat forsikrer oss om at denne strålingen ligger langt under grenseverdiene? Og hvorfor har vi så høye grenseverdier i Norge?

I mitt varierte yrkesliv – i Telenors konsernstab, ved NTNU, i Utdanningsdepartementet, i IKT-bransjen og som frilanser i radio og TV – var jobben min å se de store linjer på tvers av fagene. Mine foredrag om vår «strålende hverdag» er preget av det: de er folkelige, forståelige og både morsomme og interessante. De spenner fra 1700-tallet da forskningen begynte, via kjemi og biologi til dagens storpolitikk, og binder sammen transistorer, kreftforskning, kroppens døgnrytmer, revmatikernes «værsyke» og «el-overfølsomhet». Alt er forankret i solid forskning – ingenting er «alternativt», basert på «konspirasjonsteorier» eller mystiske krefter. Folk blir meget engasjerte og sitter både én, to og tre timer for å høre på.

I honorar tar jeg kr. 4 000 for en kvelds foredrag, samt reisekostnader t/r Oslo. Ideelle foreninger og lag med tom kasse klarer gjerne å reise beløpet sammen og med inngangspenger dersom møtet er åpent og godt annonsert. Er ikke det mulig, kan vi diskutere prisen. Dere bestemmer møtets varighet og sørger for lokaler og videokanon med HDMI-inngang. Og husk: Invitér gjerne Strålevernet, skolesjefen, strømselskapet og kommunelegen til å høre på – og gjerne til å kommentere!

Einar Flydal, februar 2020                                   For kontakt: einar.flydal@gmail.com

Grenseverdier - Hva er de det vet
PDF-versjon: EFlydal 2020-02 Vil dere ha et foredrag om 5G, smartmålere, WiFi