AMS-målere og gebyrene: Hva vil NVE svare?

Linky m lang nese

Hvem blir stående igjen med lang nese?

Advokat Hugo P. Matre hos Advokat Schjødt AS har sendt et brev til NVE der det bes om rask avklaring av et antall punkter om gebyrene som nettselskapene forlanger fra dem som ikke har installert AMS-måler. Det gjelder hva enten de har fritak eller ikke har AMS-måler av andre grunner.

Brevet er sendt etter oppdrag fra aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!. Dersom NVE bekrefter advokatens påstander, forsvinner gebyrene for dem som ikke har AMS-måler. Eller de reduseres til så godt som ingenting…

Brevet inneholder en firesiders gjennomgang av hvordan nettselskapene beregner seg gebyrer og hvordan lover og forskrifter og NVEs egne uttalelser går imot det nettselskapene hevder. Av den grunn ber advokaten om en rask klargjøring, og summerer opp de viktigste punktene i fire påstander som han ber om at NVE bekrefter:

  • Nettselskapene er ikke pålagt å skifte ut måler hos kunder som har fritak fra AMS-måler med kommunikasjonsenhet.
  • Nettselskapene er ikke pålagt å sende ut personell for å lese av strømmen hos
    kunder som ikke har AMS-måler med kommunikasjonsenhet.
  • Nettselskapene har ikke adgang til å kreve gebyr for avlesning med mindre
    de faktisk drar ut til kunden.
  • Som monopolbedrift plikter nettselskap å påse at krav på betaling er kostnadsbasert og at særskilte gebyr begrenses til reelle særskilte tjenester.

NVE har selv slått fast at en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet ikke er en AMS-måler, men bare en måler, og at kravet om utskiftning derfor ikke gjelder for dem som har fritak fra AMS. At nettselskapene kan velge å skifte ut en gammel måler med en ny uten AMS, er en annen sak, men nettselskapet har ingen pålegg om å gjøre det, slik de hevder. Det er derfor behov for å få slått fast dette så presist at nettselskapene ikke lenger kan bruke dette argumentet, og at det gjøres klart for enhver at nettselskapene har vært uetterrettelige – eller ikke har forstått NVEs budskap.

Det skal bli meget interessant å se hva NVE svarer: Landet rundt har striden om gebyrene for AMS-fritak før til at folk har pådratt seg inkassokrav og truet med at strømmen vil bli stengt. Nettselskapene har hele tida hevdet at de har pålegg fra NVE og Justervesenet om å skifte målere og at de har adgang til et gebyr for å dra ut for å lese av strømmen, mens vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! og flere andre, så som Stopp smartmålerne! , Norges Miljøvernforbund og AMS Monster, har hevdet at dette ikke er tilfelle. Folk er blitt truet med inkassokrav, saker er havnet hos Elklagenemnda og i Tingretten.

Nettselskapene og inkassoselskapene bør nå ta en pause og vente på NVEs svar. Og svaret bør komme raskt, understreker brevet, både for å rydde opp i misforståelser, dempe konfliktene og unngå at rettssystemet belastes unødig.

Hva kommer NVE til å svare? Vi regner som sikkert at påstandene over vil bli bekreftet. F.eks. er det opplagt at nettselskapet ikke trenger å sende ut eget personell for å foreta avlesning, og at de ikke kan sende ut personell for å lese av dersom det ikke er nødvendig. Det har de jo ikke gjort på 50 år, annet enn i enkelte spesielle tilfeller. Eller er de nye AMS-målerne så upålitelige at man ikke kan stole på dem? Hvem skal i så fall ta kostnaden for det? De som har fått fritak?

Spennende blir det også å se hva som blir igjen av de ilagte gebyrene når NVE har svart. Her kan det ligge an til en god del tilbakebetalinger.

Denne saken gjelder gebyrer som er ilagt til nå og framover til ny forskrift trer i kraft. Hva slags gebyrer som vil komme framover, er avhengig av hvordan ny forskrift vil bli. Høringsutkastet til ny forskrift skal aksjonens advokat se på i neste runde.

 

Einar Flydal, den 13. februar 2020

Hele brevet fra advokaten finner du sammen med denne bloggposten som ett dokument her: EFlydal 20200213 AMS-målere og gebyrene – Hva vil NVE svare & Brevet fra Adv Scjhødt