AMS-målerne og gebyret: neste episode kommer snart

Mange har nå benyttet malen vi la ut for noen dager siden for å kreve tilbake gebyret som de har innbetalt til strømnettselskapene. Nettselskapene har krevd gebyrer for å reise ut og foreta avlesning av målere uten AMS – uten at de har foretatt avlesningen.

Nettselskapene har svart, og her får du vite om fortsettelsen…

Mange nettselskap har nå svart med å fortelle at de ikke har gjort kontrollene, men akter å gjøre dem, de hevder at de har suveren rett til selv å velge hvordan de vil kontrollere – (Selv om det blir urimelige kostnader?) – og de har kommet regnestykker som viser at de ikke har tenkt å sette ned gebyrene det aller minste.

Det kommer en ny mal fra vår advokat meget snart. Så kan vi gå videre til neste trinn i denne saken. I mens kan man gjøre seg noen tanker og spekulere litt på hva slags spill det er som drives her:

Kan det være at NVE har funnet det passende å gi nettselskapene frie tøyler til selv å bestemme sine kostnader slik at presset på å godta AMS-måler skal bli størst mulig? Det skriver seg inn i en rekke av pressmidler:

  • høyest mulig gebyr og ekstra tungvint avlesning dersom du ikke har AMS
  • feilaktige opplysninger om hvor mye AMS-målerne stråler i forhold til mobiltelefoner
  • forbud mot at leger skriver ut attest på at du kan få helseplager fra mikrobølget stråling fra slike målere – stikk i strid med observasjoner og overveldende mengder forskningsdokumentasjon
  • feilaktige hentydninger til at Justervesenet har påbudt utskiftning av målerene

 

aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

 

Einar Flydal, Torleif Dønnestad og Per Halle, den 9.7.2020