AMS: Ny standardkontrakt: Bli gjerne sint, men ta med ro!

Nettselskapene innfører nå en endret standardavtale med sine kunder. Mange forbrukere frykter at den nye avtalen gir nettselskapene større rettigheter enn før til å sette inn AMS-måler, til å lese av måleren, og til å innkreve gebyr for dem som har fritak.

Det er ikke tilfelle. Det ser bare slik ut. De nye formuleringene gir ikke nettselskapene nye rettigheter, men er åpenbart laget for å få det til å virke slik. …

Den nye nettleieavtalen er en standardavtale som er forhandlet fram mellom kraftbransjens interesseorgan i NHO, Energi Norge, og Forbrukertilsynet. Alle kunder får i disse dager melding om at avtalen er revidert. Hva revisjonen består i, er utførlig gjennomgått av AMS Monster. Du finner det HER.

I hovedsak går endringene ut på å gi inntrykk av at nettselskapene skal ha fri bane til å gjøre hva de vil, og at de bare er en slags viljeløse redskaper for myndighetenes politikk, som de selvsagt må gjennomføre – også når det gjelder å installere nye målere. Og dessuten at de kan stenge strømmen når kunden motsetter seg dette.

Men slik er det ikke:

— Lovgivningen går foran, sier advokat Matre, advokaten til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, som jeg har bedt om å se på saken. Her refererer jeg ham med mine u-juridiske formuleringer:

— Du har fortsatt samme rett som før til å nekte installasjon av AMS-måler og til å nekte utskifting av din gamle måler – såfremt dine innsigelser ikke er åpenbart grunnløse. Du har samme rett til fritak fra AMS som før. Og nettselskapet har like liten rett som før til å stenge strømmen om du nekter å skifte ut din gamle, selv om du må innom domstolen for å få slått fast at din innsigelse er tilstrekkelig god – nå som før. Nettselskapet må nå vite at disse truslene om strømstengning ikke er lov så lenge du har betalt strømregningen.

Så når nettselskapet truer med strømstengning, bryter det loven – men det tar den sjansen fordi det stort sett får det som de vil. Leveringsplikten går foran adgangen til å stenge strømmen. Og både helse, personvern og andre lovfestede rettigheter går foran retten til å installere noe som helst, hvis de ikke dømmes som grunnløse av retten. 

Adgangen til fritak fra AMS går altså foran. Den er forskriftsfestet og den har festet seg i praksis. Heller ikke forplikter den nye avtalen nettselskapet til å lese målerne selv, bare å sørge for at de blir lest av – altså som før.

Riktignok står nå at det nettselskapet har rett til å innkreve et gebyr der det ikke er måler, men også det er tenkt inn i annen forskriftsrevisjon som snart skal gjelde. Blir det endret der, vil det også måtte endres i standardavtalen. Du behøver altså ikke ta noen forbehold overfor nettselskapet ditt om at du ikke godtar den nye avtalen.

Den reviderte standardavtalen forvrenger forøvrig virkelighetsbildet ved at den roter til begrepene: Den skriver om “AMS-måler med eller uten sender“, men en AMS-måler er ikke lenger en AMS-måler når senderen er tatt ut eller slått av. Dette har NVE gjort klart, og det ligger til grunn for forskrifter og formuleringer. En ny måler, javel, men ikke en AMS-måler. Dette burde snarest bli rettet i den nye avtalen.

Så har du ennå ikke skiftet måler, er det bare å stå på ditt og be nettselskapet gå hjem og ta en titt på lover og forskrifter. (Har du skiftet, men angrer, er det ikke for seint å skaffe seg fritak fra AMS.)

Formuleringene i den reviderte standardavtalen ser ut som om de er laget for å skremme folk til å oppføre seg slik nettselskapene ønsker. Det er underlig at Forbrukertilsynet og RME har gått med på dette, og på den villedende ordbruken. For også den er åpenbart valgt for å gi folk flest inntrykk av at nettselskapene har rett til å plassere hva de vil i sikringsskapet ditt. Det har de ikke.

– En stor takk til nettselskapene!

I USA pågår det hele tida rettssaker, klagesaker og offentlige høringer om AMS-målere. Slik har det pågått i mange år. Det er flere grunner, men ikke minst at så mange folk blir syke av dem, brått og tydelig, eller langsomt og umerkelig – inntil de en dag oppdager at det var en sammenheng, og at den har vært dokumentert i mange tiår.

Elektroingenøren Steven Magee er en av dem i USA som har størst førstehånds elektroteknisk kjennskap til feltet. Han har egen praktisk erfaring med hvordan mikrobølget stråling og skitten strøm fra AMS-målere gjorde ham, samboer og barn syke. Og han erfarte hvor vanskelig det var å få strømselskapet til å fjerne måleren igjen. For ingenting skulle innrømmes. I sin bokserie om strømteknologi og sykelighet skriver han:

Vi må takke USAs næringslivsdominerte sentralmyndigheter for deres program for innføring av smarte [AMS-]målere som sender radiobølger som myndighetene visste var biologisk giftige. Og vi må takke strømnettselskapene som installerte dem. For dette førte til at så mange av alle slags mennesker ble syke av eksponering for disse biologisk giftige utslippene, og at de derfor begynte å gjøre seg kjent med en for dem ny verden av sykelighet påført av elektromagnetisk stråling. Som mange andre som ble syke, fant også jeg at å undersøke menneskeskapt stråling, brakte meg inn i en forretningsverden av løgn, forvrengning og benektelse. Da det kom til det punktet at løgner, forvrengning og benektelser ikke lenger virket til deres fordel, ble de stille. Dette er den siste forsvarslinjen til de store selskapene. Jeg anbefaler boka “Doubt is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health” [Oxford University Press, 2008] av David Michaels for mer informasjon om disse selskapenes illusjonsmakeri.

(fra Curing Electromagnetic Hypersensitivy,
2. opplag, 2015, i min oversettelse)

Så langt Steven Magee, altså. Hans bøker er praktisk rettet og nesten for lettleste for teknisk interesserte. Du finner dem på Amazon.

David Michaels skriver mer akademisk, men for et stort publikum. Han er professor i epidemiologi ved avdeling for arbeids- og miljømedisin ved George Washington University. Hans bok fra 2008 ble også til filmen med samme navn: Doubt is Their Product. Den viser hvordan de store selskapene, blant annet tobakksnæringen, fikk hjelp av PR-firmaene (blant annet det samme som nå hjelper WHO med å overbevise verden om at vi står midt i en pandemi, til tross for at dødstallene er helt normale både i Norge og Sverige og mange andre land…) med systematisk å undergrave forskningsfunn som ville ført til restriksjoner og strengere grenseverdier. Det ble gjort ved å så tvil om solide resultater.

I 2020 kom Michaels med en ny bok (The Triumph of Doubt) med mer av det samme. Den viser hvordan de store selskapene systematisk forvirrer folk om forskningen – av samme grunner.

Michaels tar dessverre ikke for seg virkningene av overdreven og ufornuftig bruk av menneskeskapte elektromagnetiske felt. For her er praksis i strid med forskningens klare funn og WHOs kreftforskningsinstitutts klare konklusjoner, Europarådets advarsler, og en hærskare av oppfordringer fra leger og forskere kloden rundt. Den detaljerte dokumentasjonen på jukset på dette feltet finner du ikke hos ham, og heller ikke hos Steven Magee. Men du finner den HER, særlig detaljert og veldokumentert i den store 5G-boka (Flydal og Nordhagen 2019: 5G – og vår trådløse virkelighet, Del 3).

Bare midlertidige fritak

Den nye standardavtalen viser at nettsselskapene akter å fortsette presset på å få oss alle over på AMS-målere, og at de gjør det med RMEs og NVEs velsignelse. Vi bør også huske at NVE hele tida har sagt og skrevet at fritakene som gis, bare midlertidige.

Slik kan vi ikke ha det. Derfor hjelper aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! nå en gruppe familier med å fremme nok en sak for retten. Vi skal få slått fast at helse ikke er noen “åpenbart grunnløs innsigelse” og at nettselskapene ikke har lov til å stenge strømmen. Det burde være å slå inn åpne dører, men slik er det ikke.

Vil du være med å støtte arbeidet vi driver mot den vettløse AMS-politikken, kan du gjøre det HER. Advokattimer er ikke gratis.

Einar Flydal, den 30. desember 2020

PDF-versjon: EFlydal 20201230 AMS Ny standardkontrakt Bli gjerne sint, men ta med ro

PS. Godt nytt år! Og takk for det gamle!