AMS: Hardanger Energi Nett gir fritak uten legeattest

I et brev til kunder som ennå ikke har skiftet til ny strømmåler, skrev Hardanger Energi Nett 28.1. at ny måler kan de få – uten sender og til og med uten legeattest! Dette er så oppsiktsvekkende nytt at man nesten blir mistenksom.

I samme melding står det litt om straffegebyret for dem som “velger bort tilbudet” om AMS, som NVE kaller det, og at de gamle målerne ikke lenger er godkjent av Justervesenet. Det siste er derimot oppsiktsvekkende misvisende

Jeg har spurt kundeservice hos Hardanger Energi Nett hvorfor selskapet tilbyr å skifte ut målerne til nye målere uten sender uten krav om legeattest, slik selskapet krevde tidligere. Jeg har ikke fått svar så langt.

Hva er forklaringen?

Man kan jo håpe på at ledelsen i selskapet har innsett at senderne gjør folk og husdyr syke – noen akutt, andre over tid. Bevisene har foreligget lenge. Hvem som helst forstår dem, selv om Strålevernet (DSA) fortsetter å hevde at slikt “ikke er påvist”. Eksempler ser du i seminarinnslag nr. 5 HER, en 7 minutters video.

Eller er forklaringen på at Hardanger Energi Nett kanskje så raus med fritak at selskapet regner med at bare man får inn de nye målerne uten sender, kommer vel senderen på plass i neste runde?

Eller kanskje ligger det andre formaliteter bak, som at selskapet innser at det er tvilsom praksis å kreve legeattest når Helsedirektoratet samtidig gir legene beskjeder som gjør at få tør skrive ut slike, og leger stort sett syns det er like dumt som å skrive ut attester på annet de ikke har forutsetninger for å vite noe om.

Eller kanskje har ledelsen lest seg til at biene forsvinner av den nye strålende virkeligheten? Det setter jo fruktblomstringen i Hardanger på spill. Det fins nok av rapporter som understøtter slike framtidsutsikter. Over 70 av dem er gjennomgått i rapporten fra en tysk og en nederlandsk miljøorganisasjon (Thill 2020). Den fikk det tyske Strålevernet til å rykke ut med et slags “liksom-dementi” i fjor. Du finner den HER.

Sannelig ikke godt å vite hva årsaken til tilbudet er, altså, men bra uansett.

Fra selvbestemt gebyr til valgfri tariff og tilbakebetalinger

Hardanger Energi Nett gir også kundene klar beskjed om at målere uten sender vil ha en egen tariff – et tillegg på kr. 1875, som nå er fastsatt av myndighetene i ny forskrift om kontroll av nettvirksomhet som ble gjeldende fra 1.2.2021. Hardanger Energi Nett måtte sette ned beløpet fra gebyret på kr. 3167 per år som selskapet fant å ville ta i fjor.

Forresten er flere nettselskap nå i gang med å betale ut for mye innkrevd gebyr, etter RMEs mange vedtak om ulovlige beregninger: Også Mørenett er i gang, slik bildet under tyder på. Så får kundene passer på at det blir rett. F. eks. har nettselskapene ikke hatt lov til å kreve gebyr for måleravlesninger ute hos kunden som de ikke har foretatt, og heller ikke før de har foretatt avlesningen. 

Forøvrig sliter mange med å få tilbake for mye innbetalt gebyr fra nettselskapene. Det fører til flere klager – til selskapene så vel som til NVE/RME. Måtte resten av nettselskapene også rette seg etter RMEs vedtak, og instruere sin kundeservice om å pengene er på vei! Klagene koster penger, tid og ergrelser på alle kanter – for å rydde opp i “snøen som falt i fjor”.

Halvert tariff?

Skal tilbudet fra Hardanger Energi Nett oppfattes som et avtaleforslag der du aksepterer å skifte til ny måler (uten sender) mot at du finner deg i det nye påslaget på kr. 1875? Først burde den nye tariffen for målere som har fritak, vært halvert:

Den reviderte forskrift til kontroll av nettvirksomhet pålegger ikke nettselskapene å benytte denne tariffen overhodet. Det er nettselskapets valg. NVEs begrunnelse for minst halve beløpet var at nettselskapene skulle få dekket en årlig avlesning ute hos kunder – en avlesning som NVE/RME har slått fast at de slett ikke ble pålagt. Det er neppe mange av selskapene som kommer til å drive med slik avlesning annet enn som noen få stikkprøver for å avdekke feil eller fusk – og da skal det jo dekkes av deres regulære inntekter, som er gode i den bransjen. Blir tariffen stående slik, fungerer den derfor som et rent prispåslag.

Advokaten må vel til å skrive brev igjen, for en slik tariff kan ikke bare pålegges uten at det er reelle kostnader bak.

Er utskifting av måleren nødvendig og smart?

Nå er det slik at nettselskapene slett ikke er pålagt å skifte ut måleren hos folk som får fritak. Det har NVE gjort klart. For når senderen er tatt ut av en AMS-måler, er den ingen AMS-måler lenger, og da gjelder ikke utskiftningsplikten. De gamle målerne har stort sett en levetid på godt over 30 år, de nye på rundt 5-10, maks.

Slik sett kunne selskapet velge å la gamle målere bli stående, om det ville. At selskapet vil skifte dem ut, er likevel fullt forståelig, rent forretningsmessig: Det er mest praktisk, og dessuten regner visst de nye målerne forbruket på en annen måte som er mer tilpasset måten elektronisk utstyr trekker strømmen ut på – men det har jeg ikke satt meg ordentlig inn i (utover at det meldes at visse typer utstyr kan gi ekstremt høyt registrert forbruk).

En annen sak er at det vel vil vise seg om utskiftningen egentlig er så smart for det samfunnsansvaret strømbransjen har, for spørsmålet om hva de nye målerne skaper av “skitten strøm” i ledningsnettet, er fortsatt uavklart – enn så lenge. Selv er de også mer påvirkelige for elektromagnetiske felt. En og annen oppdager det i form av de villeste målerdata og avregninger. Men dette går seg kanskje til etter hvert, bare vi ser litt stort på det…

Ikke godkjent måler?

I sitt brev til kundene gir imidlertid Hardanger Energi Nett en annen og feilaktig begrunnelse for målerutskiftningen: at Justervesenet ikke har godtatt de gamle målerne. Det stemmer for så vidt, men Justervesenet har heller ikke godtatt de nye. De er bare godkjent gjennom en europeisk CE-sertifisering som produsentene selv fyller ut.

Justervesenet har ganske enkelt ikke vært involvert, det har Justervesenet gjort klart flere ganger. Argumentet er ganske enkelt falskt og det har vært påpekt gang på gang i 3 år. Hele bransjen burde snart klare å slette det fra sine nettsider. Argumentet fører kundene bak lyset, ganske enkelt.

Einar Flydal, den 2. februar 2021

PDF-versjon: EFlydal 20200202 AMS_ Hardanger Energi Nett gir fritak uten legeattest _ Jeg har noe på hjertet

PS. Om du ikke har gjort det, så meld deg gjerne på på spleiselaget som holder advokaten i gang! http://bidra.no/ams.

Referanser

Alain Thill. 2020. Biological effects of electromagnetic fields on insects, umwelt · medizin · gesellschaft, 33, 3/2020