AMS: Vi vant! Viktig vedtak mot VOKKS!

RME – reguleringsmyndigheten for energimarkedet – har fattet et vedtak som mange vil glede seg over: Nettselskapet VOKKS, som nå heter Etna Nett AS, må gi fritak fra AMS til alle som legger fram attest og søker fritak på grunn av helseplager.

Vedtaket gjelder ikke bare kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i Gjøvik kommune, der VOKKS/Etna Nett holder til, men alle nettselskap i hele landet:

RME gjør det klart at nettselskapene har plikt til å gi fritak, både før installasjon og dersom man først søker etterpå. RME understreker at nettselskapet ikke kan velge bort å gi fritak som “tilbud” til kundene, slik VOKKS hadde gjort.

Denne saken har pågått over lang tid, og den viser at det nytter. Flere kunder hadde i lang tid forsøkt å vinne fram overfor VOKKS, men kom ingen vei. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! kom på banen i høst, og vår advokat sendte brevene til VOKKS og RME – og purringene – som nå omsider førte fram. I brevet til VOKKS fra RME 28.1.2021 er konklusjonen klinkende klar: Alle nettselskap har plikt til å gi fritak når kunden søker med attest fra lege eller psykolog. Nettselskapene kan ikke velge det bort, slik VOKKS gjorde.

Flere kunder i VOKKS sitt område har tatt kontakt med meg helt siden sommeren 2018. De har vært fortvilte fordi de er svært følsomme for elektromagnetiske felt, møtte veggen hos VOKKS, og samtidig var kjent med AMS-målerne som VOKKS/Etna nett bruker, Aidon, benytter trådløs kommunikasjon som erfaringen tyder på er spesielt “hissig” i sin virkning på biologien.

Det er det klassiske symptomknippet som dukker opp hos dem – varianter av det samme som du kan lese at de amerikanske diplomatene ble rammet av i Moskva, Havanna og Guangzhou (bloggposter 09.12.202011.12.2020), og som for lengst er kjent som mikrobølgesyke:

En person hadde fått AMS-måler installert trass i legeattest – og ble straks svært syk, med blodtrykksproblemer og luftambulansetransport til Rikshospitalet. For henne er huset nærmest blitt ubeboelig. Nå får hun i det minste ut senderen i egen måler, og så må hun skjerme seg mot naboenes.

Et par eldre damer i VOKKS-området har jeg også hatt på telefonen. De er gjennom lange liv svært godt kjent med at de er el-overfølsomme. I det lengste har de motsatt seg installasjon av ny måler, og har vært svært fortvilte over ikke å nå fram overfor VOKKS og har måttet leve med trussel om strømstengning. VOKKS har ikke akseptert deres legeattester.(Hvorfor voksne kvinner er mer utsatt for el-overfølsomhet enn andre, kan du lese om i bloggpost 02.07.2017.) 

Litt mer luksuspreget men likevel til å ergre seg nok over, var det med en mann med hytte i VOKKS sitt område: AMS-måleren har gjort hytta ubrukelig for ham, og VOKKS nektet å fjerne den. Ham har jeg vært mye i kontakt med over epost. Nå går det mot en løsning også der.

Og så det er ganske sikkert flere tilfeller som jeg ikke vet om, av folk som sliter med helseplager som oppsto etter at måleren kom i hus, men som verken de eller legen forstår årsaken til. Slike er jeg stadig borti etter at de oppdaget en mulig sammenheng og begynner å teste den ut. Så ringer de og spør om det virkelig kan være mulig…

Nå er det altså bare å ta kontakt med ditt gjenstridige nettselskap, VOKKS/Etna nett eller andre, og få senderen fjernet! (I teorien kan VOKKS/Etna nett anke avgjørelsen, men det tror ikke advokaten vår at de gidder prøve på.) Du må altså skaffe deg legeattest. Det får du til, selv om du må forhøre deg litt, for det fins tross alt leger som forstår at de kun trenger skrive at “pasienten har meldt at <han/hun> får helseplager av elektromagnetiske felt”. Dette er jo slett ikke i strid med Helsedirektoratets krav til legene om ikke å bevitne at pasienter blir syke av AMS-målere, for det gjør de ikke med en slik bekreftelse. (Helsedirektoratet er forpliktet av sin egen politikk til å mene at slikt er det ikke “bevist” at man blir syk av, mens legene har frihet til å ha et videre kunnskapsgrunnlag, det har vi tre juridiske utredninger på.)

Brevet fra RME gjør det forresten også klinkende klart at det er nettselskapets problem dersom det har valgt en teknologi som gjør det vanskelig å håndtere fritak. Vi får tro at det gjelder så vel installasjoner, drift og de månedlige avlesningene som kundene er vant til å foreta.

Nok et skritt i riktig retning. Det er bare slik – stein på stein – at motstanden mot AMS-målerne kan vinne fram, så lenge kunnskapen om skadevirkningene ikke er større.

Det siver nå langsomt inn hos myndigheter verden rundt at den store mikrobølge-festen som startet for alvor midt på 1990-tallet, nå går mot slutten: Skadene på helse og miljø dokumenteres nå i rettsalene. I USA avsløres nå hvordan reguleringsmyndigheten FCC har unnlatt å ta hensyn til foreliggende forskning. Det skjer for åpne kanaler i en rettsak der 11000 sider bevismateriale er lagt på dommernes bord. Troen på at mikrobølget kommunikasjon kan VOKKSe inn i himmelen, plukkes nå fra hverandre bit for bit.

Dokumentasjonen ligger tilgjengelig for alle som ønsker å se den. Den gjør det bare så altfor åpenbart at mikrobølgene sliter på biologien og sprer seg som en svak dis – stråletåke – over allehånde diagnoser, akutte så vel som over tid.

Og a propos det: I nyeste nummer av Helsemagasinet som nå nettopp er kommet, er boka til Susan Pockett: Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene (Z-forlag, 2020, 237 sider) fyldig omtalt av biolog og helseskribent Iver Mysterud, som har fulgt med på strålingsproblematikken i 30 års tid. Der heter det som konklusjon:

“Stråletåka er en viktig bok. Den bør leses av alle som ønsker å vite mer om det fagpolitiske ”spillet” som ligger bak at grenseverdiene ikke er strenge nok til å beskytte oss mot kroniske skader av eksponering. Boka er også en gullgruve for alle som lurer på hva forskningen sett samlet egentlig viser og et utmerket supplement til andre viktige bøker om temaet på Z-forlag – Smartmålerne, jussen og helsa, Den usynlige regnbuen, og 5G og vår trådløse virkelighet. Takket være Einar Flydal og hans samarbeidspartnere har vi på norsk fått viktige oversikter av sentral betydning for den samfunnsutviklingen vi står midt oppe i.”

Dette er folkeopplysning. Den usynlige regnbuen er den mest leservennlige. Dernest Stråletåka, mens 5G-boka er for dem som virkelig vil gå i dybden. Salgsinntektene går rett til nye utgivelser og seminarer som DETTE som gikk på nettet i høst. Du bestiller bøkene i din bokhandel, direkte fra forlaget, eller HER. Mer omtale av dem finner du HER.

 

Einar Flydal, den 29. januar 2021

PDF-versjon: EFlydal 20210129 AMS – Vi vant Viktig vedtak mot VOKKS

PS. Det koster å holde vår advokat i gang med å skrive slike brev som bit for bit bringer oss videre. Meld deg gjerne på på spleiselaget! Det kan du gjøre ved å melde deg på her: http://bidra.no/ams, hvis du ikke alt har gjort det.