AMS: Ny tariff for dem uten AMS-måler er frivillig for nettselskapene

Fra 1. februar gjelder en ny forskrift som gir nettselskapene adgang til å gi et prispåslag til dem som ikke har AMS-måler. Den nye tariffen er beregnet for først og fremst dekke kostnadene de nettselskapene har som velger å avlese måleren årlig ute hos kunde – i stedet for å stole på kundens avlesninger.

Nettselskap som f. eks. lar kundene sende inn bilde en gang per år, har ikke disse kostnadene, og kan derfor ikke bruke tariffen. 

Dette er selvsagt, men ikke for nettselskapene, og er uklart kommunisert fra RME. Vår advokat, Hugo Matre, Advokat Schjødt AS, har derfor bedt RME meddele dette tydelig.

Brevet fra advokaten kan du lese HER. Men hva betyr dette i praksis?

Det var per desember 2020 rundt 7200 fritak fra AMS i Norge, der ny måler med deaktivert kommunikasjon var installert. Dessuten rundt 40 000 andre målere som av ulike grunner ikke var skiftet.

Mange av disse gamle målerne står nok på steder der ingen leser av, og det er godt forståelig at nettselskapene da må ut med folk for å få målerstanden så de kan få fakturert disse abonnentene. Men en del av de gamle målerne står nok hos folk som leser av hver måned, og godt kan sende inn et mobilbilde en gang i året – på samme måte som de som har fått fritak.

Vil ditt nettselskap virkelig ta den høyst unødvendige kostnaden med å sende ut folk, i stedet for å stole på folk, eventuelt få tilsendt et datostemplet mobilbilde av de målere som står der det er folk å finne? Det gir jo minst samme sikkerhet for rett avlesning – til en brøkdel av kostnaden.

I telefonsamtaler med Lene Hannisdahl Haug har lederne i alle de største nettselskapene gitt uttrykk for at selskapet må kunne stole på egenrapportering med mobilbilder, og at det derfor må være unødig å sende ut folk – bortsett fra når det foreligger mistanker om strømtyveri. Altså omtrent som før.

Dersom deres selskaper følger opp, kan de ikke benytte den nye tariffen, er vårt budskap, som advokat Matre nå ber RME forkynne tydelig og klart. Og de kan uansett ikke fakturere etter tariffen før etter at avlesning har skjedd.

Måleravlesning fra et mobilbilde er enkelt og pålitelig.

Som monopolister i sitt område er nettselskapene pålagt å drive rasjonelt, og ikke skape eller ta betalt for unødige kostnader. Nå får vi se hvor rasjonelle de er:

Kommer ditt nettselskap virkelig til å sende ut folk for å lese av en gang i året – til en kostnad av minst halve den nye tariffen på 1875 kr. årlig? Det er virkelig ikke rasjonelt. I stedet kan jo nettselskapet be deg sende inn et mobilbilde, eller for den saks skyld oppgi målerstand på chatten eller, om så er, ringe den inn til kundeservice – til en brøkdel av kostnaden. 

Handler ditt nettselskap rasjonelt, kommer det ikke til å ilegge deg den nye tariffen – fordi den nye tariffen er ment å skulle dekke at det må ut for å lese av:

Sender de ut folk for å lese av hos kunder som kan rapportere selv, er det jo bare et kostnadsdrivende sysselsettingstiltak. Og kommer de ikke for å lese av, kan de ikke ilegge deg den nye tariffen.

Nå får vi se hvor lang tid RME bruker på å meddele dette tydelig, og nettselskapene bruker på å ta dette inn over seg.

 

Einar Flydal, den 11. februar 2021

PDF-versjon: EFlydal 20210211 AMS Ny tariff for dem uten AMS-måler er frivillig for nettselskapene

PS. Et sidespor om noe som flere kan komme ut for:

Her ser du hva som skjer dersom du har har skiftet til måler uten sender, og så unnlater å lese av hver måned. Det var nemlig tilfelle på hytta mi, der ingen har vært siden september:

Hvorfor er forbruket i oktober, november og desember konstant høyt, milevis over hva jeg kan ha brukt av strøm på en hytte det ikke har vært folk i? Jo, Elhub, den nye “sentralen” for avregninger, beregner strømforbruket som om det bodde en familie der med et rimelig høyt strømforbruk, og regningene jeg fikk, var deretter.

Elvias kundeservice løste problemet: En velvillig kundebehandler endret avlesningen, og ga meg beskjed om å registrere et fiktivt forbruk hver måned fram til jeg drar på hytta igjen og leser av selv. Og deretter blir forbruket rettet opp til reelle verdier. Så nå er jeg lovet penger igjen for Elhubs overregistreringer.