Formann for miljørettkomiteen i den tyske advokatforeningen advarer mot 5G

Prof. Müggenborg, leder av Tysklands advokatforenings miljøjussutvalg

I en artikkel i Natur und Recht, et tidsskrift for miljøjuss, retter lederen for den tyske Advokatforeningens miljøjussutvalg, prof. Müggenborg, sterk kritikk mot utbyggingen av 5G.

Han betegner 5G som åpenbart uforsvarlig, og kritiserer ICNIRP som partisk og EUs beslutninger på feltet for “uforståelige” utfra kunnskapsstatus på feltet.

Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterte nylig til digitalt toppmøte. Der presenterte de “en historisk satsing på 5G og bredbånd i Distrikts-Norge”.

Skal vi tro prof. Müggenborg, kan den satsningen bli “historisk” først og fremst gjennom miljøødeleggelsene som kan følge i kjølvannet. 

Det bør brygge opp til krav fra miljøorganisasjoner og alle miljøbevisste om stans i utbyggingen og konsekvensutredninger av 5G også i Norge.

Prof. Müggenborgs helt ferske artikkel (Müggenborg 2021) er referert hos diagnose:funk. Du kan lese en ganske så brukbar automatisk oversettelse av diagnose:funk sin omtale HER.

Hovedpunktene er (mitt sammendrag):

  1. Kunnskapsstatus gir god grunn for bekymring over miljøkonsekvensene.
  2. Det østerrikske vitenskapsakademi har nylig bekreftet risikoen i en teknologivurdering, og forsikringsselskapenes vurderinger går i samme retning – de vil ikke forsikre mot skadene.
  3. Føre-var-prinsippet blir brutt, til tross for at det er nedfelt som lov og passer til situasjonen.
  4. Stiftelsen ICNIRP, som gir retningslinjer som brukes i vårt strålevern, er partisk til fordel for mobilbransjen og ICNIRP er å oppfatte som et kartell. Organisasjonen er ikke objektiv i sine vurderinger.

  5. Konsekvensanalyser er et juridisk krav i slike situasjoner, men er ikke utført.
  6. De store fordelene 5G kan ha, kan på grunn av mulige eller sannsynlige helseskadelige virkninger ikke rettferdiggjøres uten skjerming av beboelsesområder, og redusert utbygging til bare å omfatte spesielle soner.
  7. EU-kommisjonen har satt i gang et frislipp som er uforståelig og virker uansvarlig.

Prof. Müggenborgs artikkel føyer seg inn i rekken av juridiske angrep på et strålevern som ikke lytter til andre enn dem som forsterker det standpunkt etaten alt har inntatt – i Tyskland, som i Norge. Nå har forskerne skreket opp om miljøkonsekvensene av veksten i mikrobølget stråling i flere år, og nå kommer juristene.

Det er på høy tid at også miljøbevegelsen kommer på banen. Den kan ikke lenger late som om det bare er klima og kjemisk forurensning som betyr noe.

Og hva med Den norske advokatforening? Den har et Klima- og miljørettutvalg, men det er i utgangspunktet bare satt opp for å komme med høringsuttalelser. Kanskje det burde aktiviseres? F.eks. til å etterlyse konsekvensutredninger og påpeke miljørettslige forhold?

Jeg sender alle medlemmene hvert sitt eksemplar av boka 5G – og vår trådløse virkelighet (Flydal og Nordhagen 2020). Der finner de blant annet den danske advokaten Christian Fredrik Jensens omfattende juridiske utredning av 5G og miljøkonsekvenser sett opp mot internasjonale konvensjoner også Norge er forpliktet av.

En høringsfrist er allerede 9. april. Denne gang gjelder det ikke det tunge tyske angrepet på Norge, men angrepet på miljøet i Distriktsnorge, som tung tysk ekspertise advarer mot: Det gjelder tildelingskriteriene for nye frekvenser for 5G som kunnskapsstatus for lengst tilsier vil øke helse- og miljøskadene for så vel folk som fe. Ingen miljøutredninger er foretatt. (Litt mer i bloggpost 6.2.2021).

 

Einar Flydal, den 12. februar 2021

PDF-versjon: EFlydal 20210212 Formann for miljørettkomiteen i den tyske advokatforeningen advarer mot 5G

Referanser

5G: Der Vorsitzende des Umweltrechtsausschusses im Deutschen Anwaltverein, Prof. Müggenborg, fordert Einhaltung des Vorsorgeprinzips, bloggpost, https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1663
for norsk automatisk oversettelse: https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=de&tl=no&u=https%3A%2F%2Fwww.diagnose-funk.org%2Fpublikationen%2Fartikel%2Fdetail%3Fnewsid%3D1663&prev=search

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», Z-forlag, 590 sider. Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen. Mer omtale og for bestilling: HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Müggenborg, HJ. Das Vorsorgeprinzip beim Ausbau von G5. NuR 43, 16–20 (2021). https://doi.org/10.1007/s10357-020-3785-z