AMS: Solvår har fått strømmen tilbake!

Solvår Werenskiold fikk strømmen tilbake mandag – etter ett og et halvt år! 

Det har sammenheng med at hun nå blir en av saksøkerne i saken som kommer opp i mai. Den gjelder både om helseargumentet er godt nok til å nekte å få installert AMS-målerens radiokommunikasjonsdel, og om de ti saksøkerne kan motsette seg måleren også uten sender – også da av helsegrunner.

Det er dette den nye boka Smartmålerene, skitten strøm, pulser og helsa handler om. Den kommer fra trykken neste uke og vil nok sette sitt preg på striden om AMS-målernes helsevirkninger framover.

Hva Solvår og de andres sak gjelder i juridiske vendinger, ser du her.

Strømmen hos Solvår ble stengt av Eidsiva Nett (nå del av Elvia) fordi hun nektet å skifte måler – selv ikke til måler uten sender. Solvår bor avsides og lever stort sett “på gamlemåten”. Hun er sterkt el-overfølsom og er svært sparsom med strømbruken. Men å være totalt uten strøm har ikke vært enkelt. Epost har hun bare hatt tilgang til kilometervis hjemmefra. Mobil bruker hun bare korte stunder.

I løpet av de siste årene har Solvår likefullt skrevet utrolig mange brev og klager til Eidsiva Nett, NVE og videre oppover for å beholde den gamle måleren. Og hun har sloss for å slippe gebyr for at hun ikke skifter til AMS-måler.

Rent juridisk formulert gjelder saken mellom de ti saksøkerne og Elvia følgende spørsmål:

1. Har Elvia AS rett til å stenge strømmen til saksøkerne fordi de nekter å installere AMS-måler?

1.1 Foreligger det brudd på vilkårene i forbrukerkjøpsloven §48a?

– Er det fare for liv, helse eller betydelig tingskade?

– Har saksøkerne innsigelser som ikke er åpenbart grunnløse?

1.2 Hvis vilkårene i forbrukerkjøpsloven §48a er oppfylt, har Elvia likevel en leveringsplikt etter energiloven §3-3?

Motsøksmål:

2. Plikter saksøkerne å gi Elvia AS tilgang til strømmålere sine for avlesning, vedlikehold og utskiftning?

Et hovedpunkt i saken er altså helsespørsmålet. Dette gjelder både helsevirkningene av radiokommunikasjonen og av skitten strøm, for saksøkerne nekter for å unngå begge deler.

Den nye boka “Smartmålerene, skitten strøm, pulser og helsa” er skrevet for å belyse nettopp dette temaet. Boka forklarer og omtaler elektromagnetiske pulser og skitten strøm og hva man vet om helsevirkningene. Og den beskriver testresultater av målerne. Den har derfor generell verdi for alle som vil sette seg inn temaet, både teknologer, jurister og forbrukere. En sniktitt får du under.

Boka er skrevet av Else Nordhagen og undertegnede, med Erik Avnskog, FELO, og Odd-Magne Hjortland, EMF Consult AS, som viktige bidragsytere. Til sammen har vi lagt ned ganske mange årsverk på å bygge opp vår kunnskap på dette feltet.

Bestillingene blir ekspedert i påskeuka, så langt første opplag rekker. [Du kan ikke lenger forhåndsbestille HER OG NÅ. Bestill HER.] Boka blir også sendt gratis til daglig leder i alle nettselskapene, med en oppfordring om å sette seg inn i problematikken. Det er nok nødvendig – uansett.

Om få dager kommer boka også som PDF. Da kan du laste den ned gratis og trykke på lenkene – men du mister fordelen papirutgaven har, om du da ikke har begge deler …

 

Einar Flydal, den 16. mars 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210316-AMS-Solvar-har-fatt-strommen-tilbake.pdf

PS. Økonomien skal ikke hindre noen i å gi bort denne kunnskapen: Boka, som er på 286 sider i farger, har så langt vært tilbudt som 5-pakning til en hundrelapp under kostpris. Men alt har en ende: Prisen er nå satt opp med 100 kroner – til kr. 450, altså for fem bøker, fritt tilsendt. Prisen for ett eksemplar er fortsatt kr. 250. Bestill HER om du ikke alt har gjort det!