AMS: Halden-saken – og hvorfor du bør gripe sjansen nå

For å bidra klikker du HER.

Rettsaken om AMS-målerne og helse som skal opp i Søndre Østfold tingrett i Halden den 19. til 21. mai, nærmer seg raskt.

Her får du en knapp forklaring for hvorfor saken er så viktig, en statusrapport – og en oppfordring til å finne flere bidragsytere, siden denne fasen av saken ennå er underfinansiert med drøyt 150.000 kroner.

Saken og hva den gjelder

Den knusktørre tittelen for saken finner du på domstol.no. Der  heter den “Negativt fastsettelsessøksmål for at nettselskap ikke skal avbryte overføring av elektrisk energi“.  Og det gis følgende opplysninger:

Domstol: Søndre Østfold tingrett
Rettsmøtetype: Hovedforhandling
Saksnr: 20-187442TVI-TSOS/THAL
Sakstype: Alminnelig tvistesak
Saken gjelder: Negativt fastsettelsessøksmål for at nettselskap ikke skal avbryte overføring av elektrisk energi
Parter: Jan Erik Winås; Kristina Julia Arvidsson; Mona Storm Andersen; Nils Jørgen Olsen; Nils Petter Nilsen; Sanna Marie Johansson; Ulrikke Espelund; Øivind Jahn Jacobsen – Elvia AS
Advokater: Anders Ødegård; Hugo Pedersen Matre – Liv Heidi Pauline Elisabeth Sommerfelt Helle; Mari Reitzel Bjerke
Rettens leder: Rodahl, Eirik Jarnholt
Start- sluttdato: 19.05.2021 – 21.05.2021

Bak den tørre tittelen handler det om hvorvidt saksøkernes påstander om helseplager og helserisiko fra AMS-måleres elektromagnetiske felt (stråling fra mikrobølgene og skitten strøm fra elektronikken) er åpenbart grunnløse eller ikke. Er de ikke det, har nettselskapet leveringsplikt, selv om det ikke får installert sine AMS-målere. Det er saksøkernes påstand. Vitnelisten finner du i bloggpost 30.04.2021. Innlevert dokumentasjon er ikke offentlig, så den vil først bli kjent under saken og etterpå.

Får saksøkerne rett, foreligger det en dom på at det slett ikke kan utelukkes at menneskeskapte EMF (elektromagnetiske felt) kan gi helseskader, selv om strålingen er godt under de grenseverdiene som norske helsemyndigheter opererer med. Det vil ha konsekvenser, for da har jo nettselskapet valgt en teknologi som gir risiko for helseplager og ditto skader. Derfor er saken så viktig – for begge sider i saken – og for mange flere, både personer og nettselskaper.

Økonomien

Saken finansieres med tilsagn om bidrag – fulgt opp med innkalling av midler etter hvert som det er behov. Her er en liten statusrapport over økonomien, og en stor takk til alle dere som bidrar!

Siden innsamlingen startet i november 2019 og fram til 10. april i år hadde de 900 bidragsyterne bidratt med i alt 1.527.396 kroner. Noen sender inn fast kr. 84 per måned, som jo gir 3.000 kroner over tre år, eller bidrar med noen hundrelapper ganske jevnt. Andre har gravd dypt i lommebøker og sparekonti. 280 personer har bidratt med kr. 2.000 eller mer:

Største bidrag er fra en enkeltperson på Sørlandet, på kr. 200.000. En dame i Oslo har skutt inn 80.000. Et par på Hurum har bidratt med til sammen over 41.000. Signaturen T.S. har bidratt med 18.600, K.E.E.N. 17000,  M.G.S. med 11000, R.B. med 11000.

Siden nyttår er største bidrag fra en enkelt person, T.S., på kr. 12.000, tett fulgt av J.B.-L. med 10.000 og et par på henholdsvis 7.000 og 6.000. 66 personer har bidratt med kr. 2000 eller mer.

Vi nærmer oss!

I denne intense fasen fram til St. Hans regner vi med at vi trenger drøyt 500.000 kroner. Pengene går så godt som utelukkende til kjøp av advokattimer: To advokater er i full sving med forberedelser, og de jobber ikke bare fra ni til fire, og heller ikke gratis. For å holde kostnadene nede er vi et støtteapparat rundt dem som leverer notater, ordner oversettelser, og bidrar med kunnskap, referanser og kritikk. Vi jobber gratis, men må kjøpe litt, f. eks. autoriserte translatørtjenester for at retten skal godta oversettelsene. 

Per i dag, den 5. mai, kl. 09:00 har vi til denne fasen fått inn kr. 352.889. Vi begynner altså å nærme oss målet, men har et stykke igjen å sikre før de store regningene for april og mai kommer…

Vi takker alle bidragsytere – små og store! Som dere har sett, “blir mange bekker små (og noen større) til en stor å”! Og sammen kan vi flytte fjell!

For stadig flere verden over ser at den nye, store helse- og miljøsaken handler om å begrense og skjerme mot  menneskeskapt, pulset og polarisert elektromagnetisk stråling  -som forstyrrer livets forutsetninger. Det er dette denne rettsaken handler om i det store bildet. Vi har forskningen, vi har kunnskapen, vi har de juridiske ressursene. Og nå kan vi gi et betydelig bidrag også i den store sammenhengen! 

 

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, den 5. mai 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210405-AMS-Halden-saken-og-hvorfor-du-bor-gripe-sjansen-na.pdf

PS. Noen “tekniske” forklaringer

Hvorfor samler vi inn i mange atskilte faser? Det gjør vi at “tekniske” grunner: Bidra.no sørger for tekniske og juridiske rammer rundt innsamlingen. Det gjør at vi først får utbetalt pengene når innsamling er avsluttet. Derfor må vi dele aksjonen opp i mange kortere faser.

Denne oppdelingen gjør det dessverre vanskeligere å se hva vi har samlet inn (og brukt) totalt. Vi gir derfor de samlede nøkkeltallene nederst på siden på innsamlingens nettside (Bidra.no/ams). Der finner du også innsamlingens bankkonto, hvis du ikke kan eller vil betale inn via Bidra.no.

Husk å bruke samme navn og konto som sist når du betaler! Ellers klarer vi ikke å følge med på hvem som betaler inn, og våre tilbakemeldinger til deg blir feil!