AMS-sakene: Energi Norge trer inn i Halden-saken

Nettselskapene trenger hjelp! Derfor har Energi Norge engasjert seg i Halden-saken som kommer for retten 19.-21. mai. Her får du vite mer om denne og andre rettsaker der aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har en stor eller liten finger med i spillet. 

Men hjelp er det ikke bare nettselskapene som trenger: Hjelp trenger vi óg! For nå er advokatene i innspurten og pengene går raskt ut. Aksjonen har kr. 313.969 på konto i øyeblikket. Vi trenger å nesten doble beløpet før St. Hans, og så blir det rolig en god stund.

Så grip tak i venner og bekjente! Dette er ikke bare en sak for el-overfølsomme, men dreier seg om immunforsvar, slik du kan forstå av både Kostoff- og Havas-artiklene jeg nettopp har skrevet om, og om personvern og EUs energipolitikk. Det dreier seg også om den kommende virkelig store miljøsaken. Stadig flere ser det. Slik sett  er AMS-saken blitt det ideelle voksenopplæringskurs.

Her får du mer om rettsakene:

Flere saker i gang, men én stor

Ni saksøkere i Halden-Aremark forlangte å beholde sine gamle målere, av helsegrunner. Elvia truet med å stenge strømmen fordi Elvia mener nektingen er grunnløs. Saken kommer for retten 19.-21. mai. Dette er en stor sak med mange vitner og store mengder dokumenter. Mer under.

Rundt Molde har Istad Nett trukket seks husstander for retten fordi de nekter å skifte måler. Saken kommer for retten 11. mai, altså rett før Halden-saken, og varer bare én dag. 

De seks er uten advokat og har søkt domstolen om at saken utsettes til etter Halden-saken, for i Halden den rettslige håndteringen langt grundigere: Det er bedre for partene å vente litt, enn å få en dom i Molde som kan bli tilbakevist straks etterpå.

Truer nettselskapet med å stenge strømmen?

Mange nettselskaper venter nå med stengningstruslene, men ikke alle: Lyse Nett har tirret på seg en midlertidig forføyning fra en advokat som mistet strømmen. BKK vil heller ikke vente og har varslet noen om strømstans den 20. mai. NVE står bak dem og truer med tvangsmulkt om det drøyer.

Er du blant dem som får slike trusler, så ta kontakt snarest med nettselskapet og spør om de ikke vil holde an noen uker! Det virker jo direkte dumt å ikke vente litt. For tenk om saksøkerne i Halden, vinner! Da blir det mye mer å rydde opp i i ettertid. Alternativet for deg er å gå til tingretten og kreve midlertidig forføyning mot nettselskapet. Som dokumentasjon på faren for helseskade, kan du levere et eksemplar av boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, du kjøper den trykt eller henter den gratis som PDF. (Daglig leder i alle nettselskap fikk boka i posten for flere uker siden.)

Halden-saken blir viktig

Vurderingen i næringens hovedorganisasjon, Energi Norge, er at nettselskapene trenger hjelp der det blir tyngst. Så nå har Energi Norge trådt inn i Halden-saken. Det forandrer ikke jussen, men viser at næringen nå mener at saken er viktig.

I Halden hjelper aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! til. Store mengder dokumentasjon er levert inn. Grunnstammen er den samme boka Smartmålerne, skitten strøm, pulsing og helsa, men vi har levert mye mer og har bygget opp denne saken over flere år.

Vitneførselen er også klar: Fra saksøkernes side møter noen av de ni saksøkerne selv. Som ekspertvitner møter fra Norge Else Nordhagen, Odd-Magne Hjortland og jeg. Deretter kommer David Carpenter, USA, og Magda Havas, Canada. De er begge blant klodens fremste forskere på feltet. Alle har levert inn våre vitneforklaringer til retten, og de vil bli offentliggjort når saken er over.

Fra Elvias side møter fysiker Arnt Inge Vistnes, univ.lektor fra Universitetet i Oslo, Lars Klæboe, DSA, og Mads Møller Bæren, senioringeniør, NKOM. Vistnes har forsket og skrevet mye mulig helserisiko knyttet til eksponering for strøm. Klæboe, som er biolog, har deltatt på en rekke forskningsprosjekter om mulige helsevirkninger. Bæren er radio- og elektronikkingeniør fra NTNU og var med på målerrapporten fra januar 2018. (Du finner det jeg har skrevet om den HER.)

Rettsaken er åpen, men med sterkt begrenset adgang til lokalene på grunn av pandemien. Man kan følge saken på skjermen. Det kan altså ligge til rette for interessant voksenopplæring. (Detaljer om adgang kommer seinere.)

Som vitne og involvert i saksforberedelsene kan jeg ikke gå inn i argumentasjonen. Men jeg kan si hvordan programmet er: Første dag, 19. mai, vil gå med til juristenes innledningsforedrag. 20. mai og litt av 21. mai vil gå med til vitneforklaringer og eksaminasjon, og resten av tredje dag vil gå til partenes sluttinnlegg. Deretter blir det å vente til dommen er skrevet. Det vil normalt ta noen uker.

Hva saken gjelder

I jussens verden gjelder både saken i Molde, Stavanger og Halden om nettselskapene har rett til å tvangsinstallere de nye målerne – hva enten med eller uten sender.

I virkelighetens verden gjelder saken retten til å ha kontroll over egen helse og eget hjem, og å si stans til forsøpling av livsmiljøet. AMS-sakene er blitt en plattform for denne nye miljøsaken, og resultatet av Halden-saken vil bli lagt merke til internasjonalt. Derfor er det nå det gjelder! Det blir langt til neste sjanse.

Nå har vi kr. 313.969 på konto. Det rekker ikke! Vi trenger nesten å doble beløpet før sommeren. Det må vi klare – med DIN hjelp:

Vi er omtrent 900 personer som har forpliktet seg til å skyte inn 3000 kroner hver over tre år i dette spleiselaget. Noen har skutt inn mye mer. Vi burde være mange fler:

Rundt 5 – 10% av befolkningen merker at de påvirkes akutt av elektromagnetiske felt. Det er over 250.000. Men som du nå vet, påvirkes vi alle: Biologien settes under press, selv om man ikke har forstått det eller føler det i øyeblikket, heller ikke når den svikter. 

Flere burde derfor være med å dra lasset! Kan du utfordre noen venner, så gjør det! Du – og de – kan melde seg på på Bidra.no/AMS. Eller gi et engangsbidrag. Man kan betale med VIPPS. Vi foretrekker at du betaler på Bidra.no/AMS på grunn av regelverket for innsamlinger. Aksjonens konto er Foreningen for EMF-Reform, konto nr. 1813 19 02855.

 

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, 29. april 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210430-AMS-sakene-Energi-Norge-trer-inn-i-Halden-saken.pdf

PS. Om et par-tre dager får du en stor nyhet fra forskningsfronten: Jeg ba nylig en tysk fysiker bruke noen veletablerte formler for å beregne virkningen av Aidon-målere på celleveggenes kalsiumkanaler. Svaret vil forbause de fleste.