AMS-anken: Et lite byks framover – og om å stole på autoriteter

Et lite byks framover: Sist døgn kom tilsagnene om bidrag og garantier til anken av Halden-dommen opp i henholdsvis 53% og 54% av finansieringsbehovet. Det kan nå ligge an til at vi når 75% rundt 15. juli. Da først nærmer vi oss at vi tør ta en beslutning og sette ankesaken i gang.

Dagens graf viser hvorfor en ankesak er nødvendig:

Her er det en av Elvias sjefer som “garanterer” i Halden Arbeiderblad 5.2.2021 for at helseplager fra AMS-målerne er en umulighet. Hva vet han om det? I tingretten i Halden fikk vi høre at ingen i bransjen hadde brydd seg med å undersøke. De bare stolte på autoritetene. Slik dommeren i Halden også gjorde…

Juli-nummeret til Helsemagasinet VOF er nå på vei ut til Narvesen-kioskene og til abonnentene. Der har biologen Iver Mysterud en svært positiv omtale av boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa. Boka gir en populærfaglig innføring i grunnlaget for rettssaken, og er skrevet (av meg selv og Else Nordhagen) for å være nyttig både for jurister, journalister, lekfolk – og ansatte i strømbransjen. Boka gir et vell av kilder – lærebøker, forskningsartikler, konsulentrapporter, erfaringer, og inngår i rekken av bøker som er kommet på norsk om helse og elektromagnetiske felt de siste årene.

Fra anmeldelsen i Helsemagasinet VOF sakser jeg en liten bit, for det heter jo “Man skal lytte til selvskryt, for det kommer fra hjertet!”:

“Samlet har Flydal og Nordhagen dermed bidratt til å bringe Norge opp i eliteserien av nasjoner hva gjelder viktig,  popularisert faglitteratur om en av vår tids største helse- og
miljøutfordringer.”

Det er nå blitt en del år siden en seniorrådgiver i (daværende) Statens strålevern sa til meg i tingretten i Sandvika: “Dette kan du ingenting om!” Jeg svarte: “Det har du nok rett i. Men jeg kan lære.”

Bare slik – ved å lære og ved å formidle og ved å stille til ansvar – kan vi hamle opp med en næring og forstokkede fagtradisjoner som både finansierer og heier fram “tobakksforskning” – forskning som ikke nødvendigvis er juks: Det er forskning som gjennom emnevalg, metodevalg og beviskrav tjener til å tilsløre det som er åpenbart for enhver som tar av seg de gamle fagbrillene og bransjeinteressene og ser seg om. At slik forskning skjer, har vi omhyggelig dokumentert i bøkene, det samme at god forskning blir avvist fordi den ikke “passer” med fagtradisjonen.

Denne kunnskapsreisen vil jeg ha flest mulig andre med på. Bøkene kan du kjøpe HER. Gratis materiale i mengder kan du laste ned HER.

Og tilsagn om å bidra til å anke Halden-dommen kan du gi like nedenfor:

Det er ikke nok å bare prate, sende brev til myndighetene eller komme trekkende med mer forskning. Det preller av som vann på gåsa. Og politikerne tar ikke i det fordi det er for komplisert og er for lite kjent til å få bred støtte.

Dermed er det bare gjennom rettsapparatet at vi kan ansvarliggjøre de som ikke undersøker, men bare stoler blindt på dem som stoler på “tobakksforskningen” og autoriteter som viser seg nærmest å være tynn luft, som f. eks. tomannskontoret i WHO, The International EMF Project, som henter inn arbeidskraften fra ICNIRP for å kontrollere ICNIRPs anbefalinger.

Slik ender norske strømnettselskap opp med å “garantere” for noe som bare hviler på autoritetstro og løse antakelser, med angrep på folkehelse og miljø som resultat. Og derfor trenger vi at du blir med på anken, så snart som bare det, så vi kommer i gang!

 

Einar Flydal, den 24. juni 2021

(Trenger du mer bakgrunnsstoff om Halden-saken, så les bloggpostene siden 8. juni.)