Forstår Facebook-gruppene hva det gjelder? … og et tips og et dikt

Tirsdag kveld, etter én uke, nådde vi 50% av målet for å få til en anke til lagmannsretten av Halden-saken. Bak dette står det nå 272 personer. Tallene øker nå med 1% per døgn.

Det er flott, men for langsomt: Nå håper vi på innrykk fra de store Facebook-gruppene som også er opptatt av 5G, miljøsaker, insekter, fugler, EU, helse, samfunnssikkerhet, m.m., bare medlemmene der ser at denne ankesaken gjelder langt mer enn bare de nye strømmålerne:

Uten at vi anker Halden-dommen, blir det stående tre tingrettsdommer i Norge som alle «slår fast» at det ikke fins helseproblemer knyttet til mikrobølgesendere: de kom i rekkefølge i Molde, Halden og Sandnes. Disse dommene kan seinere brukes til å påstå – uten nærmere begrunnelse – at ikke bare er mikrobølgene fra AMS-målerne uproblematiske for folk og fe, men også 5G, 6G, 7G og WiFi. “For det avgjorde jo retten!”

Dessuten vil disse dommene bli brukt til å avvise at “skitten strøm” (som i bransjen kalles ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske) kan være et helseproblem – trass i omfattende dokumentasjon og erfaring som viser noe ganske annet, og utpeker “stråletåka” til vår tids nye, store miljøgift.

Slik kan vi ikke ha det. Det er bare å se seg om etter hvor mange fluer og insekter du finner på hytta eller rundt huset etter at AMS-målerne kom på plass. Hos meg er de så godt som borte, mens jeg finner litt mer av dem når jeg kommer meg bort fra hus og går et stykke inn i skogen. Det er en utvikling som det lenge har vært advart mot fra forskerhold: ugrasdreper og for mye slått er ikke nok som forklaring.

De tre tingrettsdommene svikter på samme vis som da tingretten nylig behandlet Nei til EUs søksmål mot staten om ACER – EUs nye organ for overordnet styring av energimarkedet: De legger statsforvaltningens påstander til grunn for dommen – uten å granske dem, til tross for at det nettopp er disse påstandene som utfordres av saksøkerne.

Tingretten ble derfor bare et første skritt på AMS-sakens vei til lagmannsretten, der det vil sitte tre dommere og fagdommer(e) og gjøre en ganske annen jobb.

Frist for å anke er 30. august, men en anke må utarbeides. Det er omfattende. Derfor haster det å få tilsagn om støtte på plass: Det trengs én million til prosessen, og én million som garantier i tilfelle vi taper og må betale motpartens saksomkostninger. Mye penger, javisst, men slik er det om man skal få skikkelig hjelp og gardere seg mot tap man ikke kan bære. Fra før har vi i vår aksjon brukt ca. 3,6 millioner siden sommeren 2018. Vi bygger derfor videre på en stor investering.

HER melder du på ditt tilsagn om å gi et bidrag til høsten – hvis det blir en anke.

Fra en av Facebook-gruppene har jeg forresten fått et dikt – eller nærmest en nidvise som går rett på dette poenget at dommeren legger forvaltningens påstander til grunn. Det har dessuten en oppfordring som viser at selv et lite bidrag fra hvert medlem i bare én av de relevante Facebook-gruppene vil sikre finansieringen av anken, så vi kan komme i gang.

Men toppen av bildet minner meg om et praktisk tips: Visste du at du kan bruke mobilen i flymodus på kablet internett? Det vet tydeligvis den som har sendt meg diktet. Slik kan du sørfe fra sofakroken alt du orker, ja, til og med snakke i mobilen, uten WiFi, mobilt bredbånd eller trådløst overhodet – og uten hodepine eller utmattelser, eller å risikere at du etter hvert blir blant de mange som får slikt: Du bruker ladekabelen og skaffer deg en enkel overgang. Så er du på nett, og kan bruke ulike apper å ringe med – over kablet nett. Mange nettsteder viser hvordan du ordner det. Og du kan alltids spørre på Kjell & Co, Clas Ohlson, Power eller Elkjøp eller liknende etter dingsen du trenger for å kople mobilen til ruteren med Ethernet-kabel.

Her er diktet. Det blir neppe stående i vår nasjonale litterære kanon, men viser en stemning og har en bra oppfordring …:

(Skjemaet finner du altså HER.)

 

Einar Flydal, den 23. juni 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210623-Forstar-Facebook-gruppene-hva-det-gjelder-…-og-et-tips-og-et-dikt.pdf