Hjelpeløst svak kritikk av Haaland og hans klesvalg

I et oppslag i VG 27.10.2021 går to journalister ut mot fotballspiller Erling Braut Haaland og hans valg av klær som skjermer mot mikrobølget stråling.

Som sannhetsvitne har de to journalistene mobilisert Tone-Mette Sjømoen i Strålevernet (DSA), som ganske enkelt kommer med påstander hun ikke har dekning for når hun påstår at slike klær ikke har noen helsemessig virkning.

Dermed driver hun villedende informasjon som hun kan bli fradømt sin stilling for om noen orker å gå til sak.

Men det er mer her:

Det enkleste av alle motbevis kunne de to journalistene fått ved å lese den oppsummerende fagartikkelen til de tre toksikologene som du finner HER – på norsk:

R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, fra Toxicology Letters 323 (2020) 35–40, norsk oversettelse. 

Innholdet i denne artikkelen kan ikke være rett dersom Tone-Mette Sjømoens påstander er rette. Da må journalister og lesere velge hvem de vil stole på.

Artikkelen forklarer og dokumenterer forskningsstatus og hvorfor en del forskningsrapporter ikke finner skadevirkninger, og viser at en hel haug forskning derimot påviser skadevirkninger, og at skadevirkningene i noen grad, men bare det, er knyttet til eksponeringens styrke. Styrke er det eneste parameter som grenseverdiene Tone-Mette Sjømoen og DSA holder seg til, legger vekt på.

Dernest kunne de to journalistene tatt på seg et klesplagg laget med slikt stoff som No Choice bruker, og holdt mobilen på innsiden, og sett hvordan dekningen synker. Det vises på antall streker på mobilskjermen. Man må være blind for ikke å oppdage at at eksponeringen svekkes inni plagget.

Videre har de to journalistene spurt seg fore i Helsedirektoratet, som får sin kompetanse fra DSA, i Faktisk.no, som ikke har ekspertise på slikt men har spurt seg fore i DSA og kopiert sin søsterorganisasjon i Danmark, hos professor Asbjørn Dyrendal ved NTNU som forsker på konspirasjonsteorier og ikke kan noe om stråling og helse, og hos forfatter og frilanser John Færseth, som har skrevet bok om konspirasjonsteorimiljøer i Norge, men heller ikke kan noe om temaet saken gjelder.

De to slenger ganske enkelt om seg med konspirasjonsstempelet fordi de ikke har satt seg inn i saken, i blind tillit til kilder de ikke faktasjekker skikkelig. (De kunne lært litt av gravejournalistene i Investigate Europe, som faktisk har jobbet med temaet og publisert et 30-talls lærerike artikler, også i norske aviser.)

Det mest positive som kan sies om VG-artikkelen, er at den også slipper til en talsmann som forteller at det fins tusenvis av forskningsartikler som påviser helseskader fra mikrobølget stråling. Men dette pareres med en eksepsjonelt forutinntatt omtale av den store NTP-studien, som jo er verdenskjent som solid belegg for kreftutvikling av mobiltelefoner:

De to journalistene gjør et nummer av at dette jo bare er en rottestudie, og ikke utført på mennesker. Noen burde fortalt de to at slike studier ikke kan gjøres på mennesker: Det er ikke lov, og det tar mange flere år. Derfor gjøres de på dyr som utvikler seg raskere. Overførbarheten til mennesker antas å være svært god.

Vi står derfor igjen det problemet som går som en rød tråd gjennom hele artikkelen, og som journalistene ikke har lært seg hvordan de skal forstå – nemlig at de som sitter fast i uvitenheten og uforstanden og/eller skal forsvare bransjen eller sitt eget revier, stadig hevder at “skadelige sammenhenger ikke er påvist”:

Skadelige virkninger på mennesker av 5G brukt i praktiske situasjoner er ikke påvist med de krav til eksakthet som disse forlanger. For akutte reaksjoner – gjerne kalt “el-overfølsomhet” – er det umulig å få testet i tilstrekkelig renskårne eksperimentelle situasjoner til at alle forstyrrende faktorer kan utelukkes. For kreft er det først mulig å teste om 10-15 år – og heller ikke da, fordi da vil man ikke kunne skjelne påvirkningen fra 5G fra påvirkningen fra andre strålekilder. Men vi vet for lengst at de elementer som inngår i 5G, åpner høyere risiko for en Pandoras eske av helseproblemer. Derfor vet vi svaret likevel, og 5G kan derfor bedømmes utfra hvordan elementene som inngår, virker.

Det samme gjelder skjermingsklærne fra No Choice og andre produsenter. Jeg går ikke med slike, men jeg kjenner mange som gjør det, og jeg kan se på min mobil og på enkle måleapparater, og slutte meg til fra forskningsrapporter at de etter all sannsynlighet hjelper mot helsemessig påvirkning fra elektromagnetiske felt – straks og merkbart for mange av dem som får akutte helseplager.

Men vitenskapelig bevist med de strengeste krav til årsaksforklaringer, er det ikke. Det er heller ikke tyngdekraften. Utfra våre talløse erfaringer og blindtester med den, stoler vi på den likevel.

 

Einar Flydal, den 28. oktober 2021

PDF-versjon: EFlydal-20211028-Hjelpelost-svak-kritikk-av-Haaland-og-hans-klesvalg.pdf