Reinspikka tildekkingsmanøver? Eller bare en redaksjonell blemme?

Det er grenser for hvor mye juks som kan feies under teppet:

Jo mer jeg graver i problemene rundt helse og stråling, jo mer dukker opp av saker som vanskelig kan være annet enn rene tildekkingsmanøvrer eller svindel. Andre tilfeller skyldes bare dumskap eller lykkelig uvitenhet.

Denne gangen får du bare en ganske liten – nesten bagatellmessig – oppdagelse jeg gjorde her om dagen. Men  den er likevel viktig, fordi den inngår i et mønster.

Saken gjelder det prestisjefylte tidsskriftet IEEE Microwave Magazine, et tidsskrift som utgis av IEEE, verdens mektigste ingeniørorganisasjon og tungvekter innen teknisk og HMS-standardisering knyttet til strøm og radiokommunikasjon.

Dette tidsskriftet forsøker nemlig å feie under teppet at en av IEEEs tungvektere innen stråling og helse, og tidligere ICNIRP-medlem, James C. Lin, “har gått over til fienden” og taler IEEE midt imot når det gjelder helsefaren fra radiobølger.

Det er denne manøveren jeg først la merke til her om dagen, og som jeg skal kommentere. Jeg informerte Joel Moskowitz, direktør for Center for Family and Community Health ved School of Public Health, University of California, Berkeley, som skrev om saken i dag i sin epostbulletin under overskriften “En sprekk i benektelsesdemningen” (A Crack in the Dam of Denial…). Så nå går den saken kloden rundt.

Men først en rask repetisjon:

Bakgrunnen

I en artikkel som sto i våres, og som jeg omtalte i bloggpost den 16.04.2021, ga James C. Lin (bildet) nemlig klar beskjed – på sin forsiktige dannede måte. Budskapet  hans er, sagt med mine mer direkte formuleringer:

– Nå er det på høy tid at IEEE og andre sentrale organer endrer kurs! For de polariserte, lave frekvensene i mikrobølger viser seg å skade helsen, selv ved intensiteter godt under dagens grenseverdier. Dette er påvist, og det har ingen hensikt å forsøke å hevde at slikt ikke er tilfelle! I beste fall er situasjonen uavklart!

Du finner hele hans artikkel HER. Lins CV finner du HER: CV’en hans viser at dette er en person som hele sitt arbeidsliv har stått med begge bein traust plassert i  sentrum av strålevernforskningen med IEEE, ICRP, UTSI og andre sentrale organer innen ingeniørenes og fysikernes radiotekniske og “stråleverden”, og som redaktør av Bioelectromagnetics, disse folkenes viktigste tidsskrift. Han har også vært leder av og invitert foredragsholder til talløse konferanser. Han er ganske enkelt et av de største navnene på dette forskningsfeltets stjernehimmel i USA og resten av Vesten.

I artikkelen spekulerer Lin på hvordan det kan ha seg at Covid-19-pandemien nærmest druknet i de villeste konspirasjonsteorier, i stedet for at folk aksepterte saklige argumenter og førte en saklig diskusjon?

Hovedgrunnen Lin finner, er at mange har mistet tillit til forskerne og deres funn, fordi så mange forskere lar seg bruke i et politisk spill, og at politikere, embetsverk og næringsliv legitimerer sine agendaer med tendensiøs, uforsvarlig forskning som feier problemer under teppet – slik tobakknæringen i sin tid gjorde, og slik det nå dokumenteres stadig bedre at de store selskapene innen legemiddelnæringen har for vane (Jureidini & McHenry 2020).

Etter et kort historisk tilbakeblikk på hvordan Kopernikus, Galileo og Einstein ble fordømt for kjetterske tanker, er det forskningen på mikrobølgestråling og helse Lin bruker det aller meste av artikkelen på:

Han viser at forskningen som påviser helseskader ved eksponering svakere enn dagens grenseverdier, er omfattende og solid nok til at alarmflaggene burde heises. Han gjør det klart at man ikke kan fortsette å bygge på dogmer som klart har vist seg ikke å holde. Gjør man det, risikerer man å skape skade, og under slike forhold er det heller ikke rart at tilliten svikter, omdømmet svekkes, og folk flest må spørre seg hva slags motiver og allianser som kan ligge bak dette forsvaret av åpenbart urimelige og feilaktige påstander.

Lins kritikk rammer altså telekom- og trådløsnæringen og reguleringsmyndighetene midt i mellomgulvet: Han rokker ved bransjens mest grunnleggende dogme. For dersom det oppstår skader ved langt svakere eksponering, er grenseverdiene lite effektive, beskytter ikke slik de skal, og bruken av menneskeskapte elektromagnetiske felt begrenses. Det betyr at markedet minskes og at teknologiens sentrale rolle må tenkes om.

James C. Lin, forhenværende medlem av ICNIRP og IEEE, gjør altså “opprør i rosenes leir”. Så langt oppsummeringen.

Hvordan møter IEEE utfordringen?

IEEE Microwave Magazine kunne vel latt være å publisere artikkelen, men til det er nok Lin for stor. Han er en av nestorene, og får spalteplass når han vil – foreløpig. Hva gjør magasinet i stedet? Jo, det gir artikkelen en fullstendig misvisende omtale.

I sammendraget står det ganske kort at artikkelen

“Drøfter hvordan helsepandemien COVID-19 over hele verden ble vanskeliggjort ikke bare av helse og medisinske grunner, men fordi politikk, konspirasjonsteorier og sosiale medier ble involvert.”

Det er sannelig en forvrengning så grov at man må lure på hvordan slikt kan komme i stand. Skyldes det en overfladisk sekretær? Eller skyldes det at man ønsker å feie Lins budskap under teppet?

Jeg tipper det siste, og at Lin nå er i ferd med å støtes ut i det ytterste mørke utenfor IEEE. Han skal bli en man ikke lenger skal lytte til. For Lin har tydeligvis kommet med kjetterske budskap en stund nå:

For en tid siden var han ute og ba om strengere grenseverdier, mens han erkjente at den store NTP-studien, som fant kreft på eksponerte rotter og mus, viste at det termiske paradigmets dager er talte. Også dette kjettersk tale i IEEE og ICNIRP (omtalt i bloggpost 27.01.2020).

I en artikkel i BBC World som nylig kommenterte problemene med diplomatene som rundt i verden rapporterer om helseplager som synes å komme fra stråling, tok den sammenhengen med en gang. Og vi får vite at den samme James C. Lin for lengst forsøkte å fremme et mer romslig syn på skadevirkninger fra stråling enn det som IEEE, ICNIRP og bransjen står for. Han har dessuten gjort sine helt personlige erfaringer med tinnitus og mikrobølgehørsel, og drøftet dem med forskere innen det etablerte, militære forskningsmiljøet, som jo har forsket på slikt helt siden 2. verdenskrig.

Er den misvisende omtalen i IEEE Magazine gjort med hensikt? Og er den gjort som et ledd i å støte James C. Lin ut i mørket? Det kan jeg umulig vite. Kanskje er det bare meg som ser syner på høylys dag og hengir meg til “konspirasjonsteorier”? 

Problemet er at vi står overfor et mønster. Her har du et annet tilfelle fra samme tidsskrift:

I en artikkel skrevet av IEEE-medlemmet Mohsen Guizani og noen medarbeidere – kanskje studenter han hadde – målte man eksponering for mikrobølget stråling i en slik normalsituasjon som mange har på hjemmekontoret sitt (se bildet).

Så sammenliknet forfatterne ganske enkelt verdiene med forslaget til grenseverdier som gis i forløperne til den føre-var-baserte EUROPAEM-standarden (retningslinjene fra Den østerrikske legeforening og fra bygningsbiologene). De målte verdiene ligger ganske enkelt skyhøyt over, mens de ligger svært langt under IEEEs og ICNIRPs anbefalte eksponeringsgrenser. Artikkelen deres har jeg omtalt i bloggpost 09.03.2020.

Hva skjedde? Jo, artikkelen ble trukket etter få uker på nettet som “pre-print”, altså forhåndspublisert. Hvorfor? Formelt sett fordi det gjort målefeil: Du finner en erklæring om dette når du forsøker å laste ned artikkelen (se lenke under).

Men om det er målefeil i artikkelen, er de helt betydningsløse i forhold til artikkelens hovedbudskap:

– Vanlig standardutstyr for et hjemmekontor eller kontorarbeidsplass gir brukeren en eksponering som langt overskrider rimelige farenivåer utfra vurderingene til den tunge ekspertisen som står bak EUROPAEM-standarden.

Dette var nok for tung kost for IEEE: Organisasjonen lever tross alt av å opprettholde forestillingen om at slik eksponering ikke kan ha noe farlig ved seg, og liker ikke avvikende meninger om den saken.

De to sakene er interessante fordi de viser hvordan mer subtile metoder brukes innad til å opprettholde bransjens selvforståelse,  og utad til å skjerme mot strengere grenseverdier. For strengere grenseverdier ville begrenset bransjens handlingsrom, selv om de skaper helse- og miljøproblemer. 

Jeg er nysgjerrig på hvordan IEEE Magazine begrunner omtalen av James C. Lins artikkel. Jeg sendte derfor en melding:

Dear editors,
please take a look at https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9393739.
The abstract is not at all in line with the content of James C Lin’s paper on Science, Politics, and GroupThink:

The central topic in Lin’s paper is about the IEEE and ICNIRP disregard of the science on a-thermal health issues from “non-ionizing” EMFs.

The abstract does not mention Lin’s critizism. This is either an editorial error which should be corrected, or simply fraudulent behaviour.

I hope you will correct it. If not so, I would very much appreciate being informed on the reason why.

Yours,
Einar Flydal
retired research scientist, univ.professor and telecom strategy adviser

Så får vi se…

 

Einar Flydal, den 25. oktober 2021

PDF-versjon: EFlydal-20211028-Reinspikka-tildekkingsmanover-Eller-bare-en-redaksjonell-blemme.pdf

Referanser

James C. Lin, “Science, Politics, and Groupthink [Health Matters],” in IEEE Microwave Magazine, vol. 22, no. 5, pp. 24-26, May 2021, doi: 10.1109/MMM.2021.3056975., https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9393739

Jon Jureidini & Leemon B. McHenry: The illusion of evidence based medicine, Walefield press, 2020

Naren, Anubhv Elhence, Vinay Chamola Mohsen Guizani: Electromagnetic Radiation due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth technologies: How safe are we?, IEEE Access. Pre-print versjon akseptert for publisering, deretter trukket med en melding som du finner her: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9016183