Nå er bevisboka om AMS-målere klar!

Endelig! Nå kan vi legge fram en gjennomgang av bevisene som ble brukt i tingretten i “Halden-saken” – og noen flere vi har lagt til før anken behandles i lagmannsretten til høsten. Dette er generell folkeopplysning og dessuten nyttig i mange yrker.

Gjennomgangen er på 64 sider, pluss 228 sider med dokumentasjon – fra eposter,  brev, vitneforklaringer, og oppsiktsvekkende dokumenter om hvordan myndigheter og bransjen har reagert.

Du kan bestille boka her og nå. Den sendes ut fra 1. februar.

Boka er den tredje i serien om smartmålernes helse- og miljøvirkninger. Den passer godt i bokhylla med de to forrige. Du får den for kr. 250 + porto, men kan også laste den ned gratis HER fra 3. februar. (OBS! Stor fil. Kan ikke sendes som vedlegg til epost!).

Her får du teksten som står på den nye bokas bakside:

I denne boka gjennomgår vi bevis for helseskadelige virkninger fra AMS-målere. Utgangspunktet er bevismaterialet lagt fram av begge parter i «Halden-saken»: 10 saksøkere gikk til sak mot Elvia AS for å slippe installasjon av nye AMS-målere – begrunnet utfra helseinnvendinger mot mikrobølget stråling og «skitten strøm». Elvia gikk til motsøksmål og krevde fri tilgang til å skifte måler.

Ankesakene skal opp for lagmannsretten i Borgarting i september 2022.

Vi tror denne bevisgjennomgangen kan være nyttig for andre som er involvert i saker om disse og liknende problemstillinger, uansett side i saken. Boka er et bidrag til allmenn opplysning, i likhet med de to foregående bøkene i denne serien.

De tidligere bøkene i serien er formet som populær­faglige lærebøker og kilder for jurister, forskere, journalister og lekfolk. Denne boka er formet som en knapp, men informativ gjennomgang av svært ulike typer bevis. Et utvalg av dem er tatt med som vedlegg. Til andre bevis gis det lenker.

Einar Flydal, cand.polit. & MTS (statsviter og telekom­strateg), arbeidet innen IKT-sektoren bl.a. som forsker og senior strategirådgiver i Telenor ASA og univ.lektor ved NTNU. Siden han ble pensjonist i 2011, er han blitt en viktig kritiker av norsk strålevern.

Else Nordhagen, dr. scient, Informatikk, arbeidet med IKT som universitetsforeleser, konsulent, gründer innen apper og som seniorforsker ved SINTEF og Telenor ASA. Siden 2017 har hun samarbeidet med Flydal om stråling, miljø og helseskader.

Du bestiller boka her, så kommer den raskt rett i postkassa.